Vertaling Daniël 7

Herziene Statenvertaling / 2 reacties

23-11-2017, 08:06

Vraag

Ik heb een vraag over de vertaling in de HSV van Daniël 7:27. Daar gaat het er over dat “het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.” Aan Israël dus. Dan staat er verder: “Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal HEM eren en gehoorzamen.” In de NBG, maar ook Joodse vertalingen, is gekozen voor de vertaling “het” (it), in plaats van “Hem”. Ook in een lezing van prof. Ouweneel (die ik qua kennis hoog heb staan) zegt dat de juiste vertaling “het” is en geen “Hem”. Zie ook http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16490 Waarom is er in de HSV dan toch gekozen voor “Hem” in plaats van “het”?

Antwoord

Beide vertalingen zijn technisch mogelijk en op grond van de grammatica is er voor beiden wat te zeggen. Het “hem/het” kan terugslaan op “het volk van de heiligen van de Allerhoogste”, maar net zo goed op het zinsdeel “de Allerhoogste” alleen.

Ik heb begrip voor het feit dat sommigen de voorkeur geven aan het eerste. De HSV is echter een herziening van de Statenvertaling, en we hebben in principe altijd de interpretatie van de SV gevolgd, tenzij dat deze aantoonbaar fout was. Dat is hier zeker niet het geval.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
2 reacties
Jesaja40
02-12-2017 / 00:21
De sleutel zit in Daniël 6:27. Deze tekst bevat de profetische uitspraak van koning Darius: Van mij, (Darius) is het bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk (van Darius), beve en siddere voor het aangezicht van de G’d van Daniël; want Hij is de levende G’d en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het eindeloze toe.

De gebruikelijke woorden in die dagen waren: o koning, leef in eeuwigheid. Gewoon een beleefdheidsfrase, meer niet. Alle vorsten beseften dat zij niet in eeuwigheid leven. Hier ziet Darius meer, hij heeft in de gaten dat de G’d van Daniël de Almachtige is en al de eeuwigheid bezit. Ja tot het eindeloze toe, dat wil dus zeggen er zal geen eind meer komen aan dat Koninkrijk. Aan het rijk van Darius zou wel een einde komen, de man was 62 toen hij het koningschap aanvaarde.

In Daniël 7:27 worden deze woorden door Daniël bevestigd als hij in een gezicht van de Eeuwige iets te zien krijgt wat er staat te gebeuren. Het is nog niet vervuld en staat de mensheid nog te wachten; het Koningschap van Yeshua die wettig op de troon van Zijn vader David zal zitten.

In Lucas 1 vers 32 wordt bevestigd aan Wie dit koninkrijk gegeven zal worden waarover Daniël een gezicht had gezien: Dat is Yeshua als Hij terug keert om het koningschap van het Huis van David wederom op te richten. Hij komt dan als de Vredevorst en de glans van Salomo zal daarbij verbleken. Salomo regeerde streng en rechtvaardig en week af van G’d. Dat zal niet van Yeshua gezegd worden. Ook Hij zal streng en rechtvaardig het koningschap aanvaarden. Zij zullen Hem gehoorzamen lees ik in de Hebreeuwse tekst. Het Hem gehoorzamen is het geheim wat Paulus schrijft in hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief.

Zijn rechtstreekse onderdanen, het Huis van Israël, zullen worden ingeschakeld om Hem daarin te onvoorwaardelijk te dienen. Dan zal de taak van het Huis van Israël volledigdefinitief tot zijn recht komen. Niemand zal hen iets in de weg leggen en wie het waagt om af te wijken van de rechtvaardige instructie zal de sanctie niet ontlopen. Dit is het perspectief wat u in Daniël 7:27 leest.
Lecram
02-12-2017 / 11:03
Dank voor uw uitleg, Jesaja40!

Terug in de tijd

Kan ik een vraag stellen die per mail beantwoord wordt, zonder dat hij online komt te staan?  
geen reacties
22-11-2007
Graag uw aandacht voor het volgende. Onze oudste dochter wil geen contact meer met ons (haar ouders). Zij heeft sinds ko...
geen reacties
22-11-2018
Is er ook meer "uitleg" over Psalm 32, 51 en spreuken 28 vers 13? In welk licht kan ik deze hoofdstukken lezen. Moet je ...
geen reacties
22-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering