Digitale HSV verschilt van papieren versie

Herziene Statenvertaling / geen reacties

22-12-2017, 09:44

Vraag

Omdat ik mijn tablet met de digitale versie (de website) gebruik in de kerk, valt het me op dat wat de predikant voorleest soms afwijkt van wat de website als vertaling heeft.

Een tweetal voorbeelden: Lukas 1:42, in de gedrukte versie staat “schoot”, de digitale versie “buik”. Handelingen 21:20 zegt “tienduizenden” in de digitale versie en “duizenden” in de papieren versie (waarbij volgens mij “tienduizenden” de juiste vertaling is). Betekent dit dat dit verbeteringen zijn die in de digitale versie staan? Kunnen we die verbeteringen ook in de volgende drukken van de papieren versie verwachten?

Antwoord

Eind 2016 is er een gewijzigde druk van de HSV uitgekomen waarin hier en daar kleine veranderingen zijn aangebracht. Dit is als gevolg van ingekomen reacties van lezers. Een comité van deskundigen heeft alle reacties besproken en op grond daarvan een voorstel gedaan aan het bestuur. Het gaat in de meeste gevallen om kleine verbeteringen op het gebied van taal, spelling en consistentie. Een meer gedetailleerde verantwoording met een gerubriceerde lijst van wijzigingen is hier te vinden.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSV
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een groot probleem. Ben een jonge vrouw van 25. Heb geen relatie (waar ik soms erg veel verdriet om heb). Ik ...
geen reacties
21-12-2011
Mijn vriend en ik hebben anderhalf jaar verkering. Ik hou veel van hem maar heb al heel mijn verkeringstijd last van twi...
3 reacties
21-12-2010
Mijn vriend en ik hebben al een paar jaar verkering. Mijn vriend heeft van kinds af aan in de Ger. Gem. gezeten. Ik ben ...
32 reacties
21-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering