Het woord “luister”

Herziene Statenvertaling / geen reacties

29-09-2016, 08:00

Vraag

Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk afgeleverd door de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken. Wat ik mij wel afvraag is waarom in de HSV het woord “luister” gebruikt wordt, in plaats van “schoonheid” of “heerlijkheid”, zoals in Psalm 71:8. Luister heeft veel meer de associatie met horen. Er zijn niet veel mensen die weten dat luister ook schoonheid of heerlijkheid betekent. Eigenlijk is dat woord in de SV duidelijker, want daar staat gewoon heerlijkheid. Ik stel voor om dat in de volgende druk te veranderen in een veel bekender woord dat dezelfde betekenis heeft.

Antwoord

In overeenstemming met de principes van de Statenvertalers hebben de herzieners zo veel mogelijk geprobeerd om voor elk woord in de grondtekst een Nederlands equivalent te vinden. Zo wordt “schoonheid” gebruikt voor het Hebreeuwse yofi, “heerlijkheid” voor het Hebreeuwse kavod, en “luister” voor het Hebreeuwse tif’eret. Het Hebreeuws heeft een rijke woordenschat, en we hebben onze best gedaan om de onderscheidingen die in de grondtekst voorkomen ook in het Nederlands weer te geven, voor zover de regels van de taal dat toelaten. Zo ontkom je er niet altijd aan om wat plechtiger woorden te gebruiken, die een wat meer poëtisch karakter hebben, en het woordje “luister” is er daar één van. 

De Statenvertalers hebben zowel kavod als tif’eret vaak met “heerlijkheid” vertaald. Daarmee is een onderscheid weggevallen wat eigenlijk beter bewaard had kunnen blijven. In Psalm 71:8 staat echter tif’eret.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

hebreeuwsHSV
geen reacties

Terug in de tijd

Geloofsstrijd in huis, zo is het bij mij. Mijn grootste tegenstander is mijn man. Ik hou zielsveel van hem. En hij van m...
3 reacties
29-09-2015
Aan een HHK-predikant. In welke kerken past men het hertaalde avondsmaal- en doopsformulier toe en zijn de hertaalde for...
29 reacties
28-09-2009
Al langere tijd ga ik met een jongen om die steeds meer van me wil. Nu is het zo dat ik moeilijk kan aangeven wat ik wil...
5 reacties
28-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering