Het woord “luister”

Herziene Statenvertaling / geen reacties

29-09-2016, 08:00

Vraag

Wij zijn erg blij met de HSV, die de SV op een heldere hedendaagse wijze weergeeft. De vertalers hebben een goed werk afgeleverd door de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken. Wat ik mij wel afvraag is waarom in de HSV het woord “luister” gebruikt wordt, in plaats van “schoonheid” of “heerlijkheid”, zoals in Psalm 71:8. Luister heeft veel meer de associatie met horen. Er zijn niet veel mensen die weten dat luister ook schoonheid of heerlijkheid betekent. Eigenlijk is dat woord in de SV duidelijker, want daar staat gewoon heerlijkheid. Ik stel voor om dat in de volgende druk te veranderen in een veel bekender woord dat dezelfde betekenis heeft.

Antwoord

In overeenstemming met de principes van de Statenvertalers hebben de herzieners zo veel mogelijk geprobeerd om voor elk woord in de grondtekst een Nederlands equivalent te vinden. Zo wordt “schoonheid” gebruikt voor het Hebreeuwse yofi, “heerlijkheid” voor het Hebreeuwse kavod, en “luister” voor het Hebreeuwse tif’eret. Het Hebreeuws heeft een rijke woordenschat, en we hebben onze best gedaan om de onderscheidingen die in de grondtekst voorkomen ook in het Nederlands weer te geven, voor zover de regels van de taal dat toelaten. Zo ontkom je er niet altijd aan om wat plechtiger woorden te gebruiken, die een wat meer poëtisch karakter hebben, en het woordje “luister” is er daar één van. 

De Statenvertalers hebben zowel kavod als tif’eret vaak met “heerlijkheid” vertaald. Daarmee is een onderscheid weggevallen wat eigenlijk beter bewaard had kunnen blijven. In Psalm 71:8 staat echter tif’eret.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

hebreeuwsHSV
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las onlangs het verhaal van koning Hizkia die de brief van Sanherib in de tempel aan de Heere laat zien. Hij deed dit...
geen reacties
28-09-2009
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan dien...
geen reacties
01-10-2018
In ons doopformulier staat “tot wanneer het tot zijn of haar verstand gekomen zijnde.” Dan ben je als ouder niet meer ve...
geen reacties
28-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering