Ziel of leven

Herziene Statenvertaling / 3 reacties

02-03-2017, 12:59

Vraag

Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen” (Zowel in HSV als SV). Het woord “ziel” is een vertaling van het Griekse woord ψυχή - psuchē. Nu ben ik geen kenner van het Grieks, maar vond dat psuchē ook elders vertaald wordt met “leven”. Zoals bijvoorbeeld in Johannes 10:11 en 17: “Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn LEVEN voor de schapen. ... Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn LEVEN geef om het opnieuw te nemen.” De teksten in Johannes spreken over hetzelfde als in Mattheus en Markus. Toch is daar gekozen voor “leven” en niet voor “ziel”. Is dan het woord “leven” niet een betere en consistentere vertaling voor Mattheus 20:28 en Markus 10:45? Jezus gaf toch zijn leven? Zijn ziel is niet in de dood geweest.

Antwoord

Het Griekse psuchè kan, afhankelijk van het zinsverband, op meerdere wijzen vertaald worden. Onder de mogelijke vertalingen vinden we “ziel”, “leven” en “zelf”. Die betekenissen zijn allemaal aan elkaar verwant en het is het zinsverband dat moet helpen om een goede keuze te maken. Als je bij al de genoemde verzen de Kanttekeningen bij de Statenvertaling leest, zie je dat de statenvertalers zich daar ook van bewust waren.

De SV -en dus ook de HSV- zijn wat men noemt brontaalgerichte vertalingen. Dat zijn vertalingen die dicht bij de structuur van de grondtaal willen blijven. Je zou kunnen zeggen dat dit vertalingen zijn die Nederlands spreken met een hoorbaar Hebreeuws/Griek accent. Een vertaling als de NBV kiest voor een andere methodiek. Die vertaling is doeltaalgericht en wil dus ‘accentloos’ Nederlands spreken, wat betekent dat men minder dicht bij de brontaal kan blijven.

Dat verklaart waarom de SV en HSV soms uitdrukkingen gebruiken die op zich niet onbegrijpelijk zijn, maar niet echt standaard Nederlands. Dat verklaart ook waarom beide vertalingen in de meeste gevallen de voorkeur geven aan “ziel”. Zo wordt het immers in het Grieks verwoord. Dat is als het ware het Griekse accent dat doorklinkt in de vertaling.

Dat verklaart echter niet waarom in Johannes 10:11,17 voor “leven” gekozen is, in plaats van “ziel”. Wellicht heeft het te maken met het beeld van de aardse herder? Helemaal bevredigend is die verklaring niet. De HSV heeft de SV hier kritiekloos gevolgd terwijl er in andere gevallen voor gekozen is om inconsistenties in de SV te corrigeren. Het is iets dat onze aandacht behoeft. We gaan dit doorgeven aan het comité dat namens het HSV-bestuur vragen en opmerkingen vanuit de achterban verwerkt.

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenHSV
3 reacties
Lecram
02-03-2017 / 13:06
Ook nagenoeg alle engelse vertalingen gebruiken 'life' en geen 'soul'.

New International Version
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."

New Living Translation
For even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many."

English Standard Version
even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Berean Study Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many."

Berean Literal Bible
even as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many."

New American Standard Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many."

King James Bible
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Holman Christian Standard Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life--a ransom for many."

International Standard Version
That's the way it is with the Son of Man. He did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many people."

NET Bible
just as the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many."

New Heart English Bible
even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."

Aramaic Bible in Plain English
“Just as The Son of Man came, not to be ministered to, but to minister, and to give himself a ransom in the place of the many.”

GOD'S WORD® Translation
It's the same way with the Son of Man. He didn't come so that others could serve him. He came to serve and to give his life as a ransom for many people."

New American Standard 1977
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.”

Jubilee Bible 2000
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many.

King James 2000 Bible
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

American King James Version
Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.

American Standard Version
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Douay-Rheims Bible
Even as the Son of man is not come to be ministered unto, but to minister, and to give his life a redemption for many.

Darby Bible Translation
as indeed the Son of man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.

English Revised Version
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Webster's Bible Translation
Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Weymouth New Testament
just as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give His life as the redemption-price for many."

World English Bible
even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."

Young's Literal Translation
even as the Son of Man did not come to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.'
CorsdeKort
03-03-2017 / 23:35
Ziel of leven........ dat is in deze context zo'n het zelfde.
Het gaat om de bedoeling en de uitvoering ervan en of wij dat natuurlijk ook doen.

In Johannes 12 vers 25 staat:"wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. In Lucas 14 vers 26 staat dan wij ons eigen leven moeten haten anders kunnen wij zijn discipel niet zijn.

Wij moeten dus niet zelf willen leven d.w.z. onze oude mens / slechte wil / zondige gezindheid mag ons niet de baas zijn maar de geest moet ons leiden. De geest gaat in tegen het vlees (met al zijn zonden en onhebbelijkheden). Die moeten wij dus haten, voor gekruisigd houden, willen wij dus bij God passen.

Jezus, onze voorloper zei:" hier ben ik om uw wil te doen (Hebr 10:7) en dat zegt hij ook in het Onze Vader;" Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde".
Waar en wanneer? Toen door Jezus en nu ook door mij, voortdurend als ik mij door de Geest laat leiden.
Sammie2016
05-03-2017 / 08:52
Hierbij denk ik meteen aan de schepping van de 1ste mens Adam, in Gen. 2:7 staat dat beschreven.
In de SV staat: "En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel."

Nadat God Adam uit de elementen van de aarde had gemaakt blies Hij Zijn levensadem in Adam's longen en Adam WERD een levende ziel.
Adam WAS dus een levende ziel. Gods adem was de vonk dat Adam deed leven. En met dat leven kon hij zich zich voortbewegen, activiteiten/werk verrichten, eten/drinken, zich (later) voortplanten etc. etc.

Dus er is een verschil tussen ZIEL en LEVEN. Je kan namelijk ook spreken over een dode ziel, maar een dode leven niet, wel weer over een levenloze ziel.
Ook kan je zeggen dat zowel mensen en dieren een ZIEL zijn!

De woorden in het Hebreeuws en Grieks zijn ook verschillend:
Ziel: Hebr.=chai'jim, Grieks=zo'e.
Leven: Hebr.=ne'fesj, Grieks psu'che.

Interessant is het als beide termen in 1 zin worden gebruikt en een verband met elkaar hebben.
Job 10:1 Mijn ziel walgt van mijn leven.
Hier drukt Job een hevige afkeer uit over zijn leven, hij was liever dood, doordat hij zijn 10 kinderen en al zijn bezittingen had verloren.
of: ...
Spreuken 3:21-22 "Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen:
neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel,"
Hier zegt God tegen ons allen om Zijn wijsheid dagelijks in het leven toe te passen zodat wij in Zijn ogen echt leven en ons geluk mogen nastreven in deze satanische wereld.

Deze teksten laten duidelijk zien dat 'de ziel' de mens is (lichaam en geest) en 'het leven' alle activiteiten die een mens verricht of kan verrichten.

Dus laten we ons toevertrouwen aan de enige levende God die onze zielen kan behouden.
Want Ezechiël 18:4 zegt: "Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven."

fijne zondag.

Terug in de tijd

Een vraag die me bezighoudt: een hechte vriendschap met een moslim, kan dat als christen zijnde? Een leuke band samen zo...
3 reacties
03-03-2016
Ik zit met de volgende vraag: welke meerwaarde heeft het te weten dat we straks zullen leven in een hemel waar alles van...
geen reacties
02-03-2007
Ruim één jaar zijn wij getrouwd. Helaas is het seksuele contact zeer moeilijk. Het lukt ons niet om hier van te genieten...
geen reacties
02-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering