Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

Beste collega Pieters, hoe zou jij preken als het gaat over de heilszekerheid? Veel van mijn leven heb ik gestaan in gem...
2 reacties
09-08-2018
In het voorstukje van de Bijbel met kanttekeningen lees ik dat David zou hebben gekozen voor drie dagen ziekte, na zijn ...
1 reactie
03-08-2018
Ik heb een vraag over belijden van zonden naar anderen. Hoever moet je hier in gaan? Ik word soms gek van mijzelf. Ik be...
5 reacties
22-06-2018
Er wordt nogal eens de nadruk gelegd op het feit dat je moet kunnen weten/aangeven wanneer God voor het eerst in je leve...
2 reacties
19-03-2018
Aan ds. W. Pieters. Kan het dat je een dorst naar God hebt, maar je tegelijk ook blind voelt en ongewillig en vijandig, ...
2 reacties
02-03-2018
Wat wordt er bedoeld met “het jaar van het welbehagen van de Heere” in Lukas 4:19?
geen reacties
27-02-2018
In het bijbelboek Zacharia 8:19 laatste gedeelte staat: “Hebt de waarheid, en den vrede lief.” Zoals ik het lees wordt h...
geen reacties
17-01-2018
Mag je de Bijbel vergeestelijken? Wanneer was Ruth behouden, toen zij de keuze deed bij de grens van Kanaän of toen Boaz...
9 reacties
03-01-2018
Pas had ik een gesprek over de uitverkiezing, een moeilijk onderwerp. Ik vind het moeilijk precies te zeggen hoe het zit...
geen reacties
07-12-2017
Waarom is zondekennis nodig en hoe diep moet ze zijn?
8 reacties
28-11-2017
Zou een dominee predikant geworden zijn als hij er geen salaris voor kreeg?
12 reacties
27-11-2017
Mogen we de Heere om zondekennis vragen? Een moedeloze vrouw bad en bidt al zo lang om zondaar te mogen worden voor God....
5 reacties
22-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering