Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

Er wordt nogal eens de nadruk gelegd op het feit dat je moet kunnen weten/aangeven wanneer God voor het eerst in je leve...
2 reacties
19-03-2018
Aan ds. W. Pieters. Kan het dat je een dorst naar God hebt, maar je tegelijk ook blind voelt en ongewillig en vijandig, ...
2 reacties
02-03-2018
Wat wordt er bedoeld met “het jaar van het welbehagen van de Heere” in Lukas 4:19?
geen reacties
27-02-2018
In het bijbelboek Zacharia 8:19 laatste gedeelte staat: “Hebt de waarheid, en den vrede lief.” Zoals ik het lees wordt h...
geen reacties
17-01-2018
Mag je de Bijbel vergeestelijken? Wanneer was Ruth behouden, toen zij de keuze deed bij de grens van Kanaän of toen Boaz...
9 reacties
03-01-2018
Pas had ik een gesprek over de uitverkiezing, een moeilijk onderwerp. Ik vind het moeilijk precies te zeggen hoe het zit...
geen reacties
07-12-2017
Waarom is zondekennis nodig en hoe diep moet ze zijn?
8 reacties
28-11-2017
Zou een dominee predikant geworden zijn als hij er geen salaris voor kreeg?
12 reacties
27-11-2017
Mogen we de Heere om zondekennis vragen? Een moedeloze vrouw bad en bidt al zo lang om zondaar te mogen worden voor God....
5 reacties
22-11-2017
Waarin bestaat eigenlijk de strijd tegen de zonde? Hoe gaat dat in de praktijk "tegen de zonde, de duivel en zijn ganse ...
6 reacties
25-10-2017
Ik las in Om Sions Wil een artikel over Bijbelse radicaliteit. In het artikel stond “De ware vreze des Heeren uit zich i...
2 reacties
24-10-2017
Aan ds. W. Pieters. Vaak begrijp ik het niet meer. De prediking kan zo verschillend zijn. Bij de ene prediker, Spurgeon ...
1 reactie
18-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering