Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

Ik kan zo niet meer leven. Elke dag zondigen (soms willens en wetens) en elke dag om vergeving smeken, in de wetenschap ...
3 reacties
30-03-2016
Ik denk na over de uitgieting van de toorn van God over de zonde van de hele wereld op de Christus. Na drie uur riep de ...
geen reacties
18-03-2016
Mijn ouders denken heel wisselend over dominees en doen ook vele uitspraken over hen of al dan niet een knecht des Heere...
geen reacties
16-02-2016
In Jacobus 4 vers 7 staat: “Onderwerp u aan God, weersta de duivel en hij zal van u vluchten.” Als je probeert tegen de ...
geen reacties
04-02-2016
Een kerstlied zingt: "Er is een Kindeke geboren op aard’ Er is een Kindeke geboren op aard’ ‘t Kwam op aarde voor ons...
geen reacties
10-12-2015
Kunt u iets zeggen over het genadeverbond? Wat is dat precies?
4 reacties
03-12-2015
In Prediker 11 vers 5 staat: “Zoals u niet weet, welke de weg van de wind is of hoedanig de beenderen zijn in de buik va...
19 reacties
27-11-2015
In de Dordtse Leerregels (DLR) hoofdstuk 1 artikel 17 staat dat “...de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van natu...
2 reacties
18-11-2015
Ik heb eens een dominee horen zeggen: “Ieder mens moet een Pniël kennen in zijn leven: ik heb God gezien van aangezicht ...
geen reacties
12-11-2015
Vraag aan ds. Pieters. Ik besef dat dit overwegend een jongerensite is. Zelf ben ik al ouder, maar ik heb pas deze site ...
3 reacties
27-10-2015
Mag je wel in alledaagse taal en stijl over de Schrift, over het heilige en over God spreken? Hoe moeten wij daarover de...
2 reacties
15-10-2015
Wanneer we lezen over de onderdompeling bij de doop, zoals Jezus Zelf het heeft ondergaan en zoals later de Kamerling in...
geen reacties
14-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering