Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

In Jacobus 4 vers 7 staat: “Onderwerp u aan God, weersta de duivel en hij zal van u vluchten.” Als je probeert tegen de ...
geen reacties
04-02-2016
Een kerstlied zingt: "Er is een Kindeke geboren op aard’ Er is een Kindeke geboren op aard’ ‘t Kwam op aarde voor ons...
geen reacties
10-12-2015
Kunt u iets zeggen over het genadeverbond? Wat is dat precies?
4 reacties
03-12-2015
In Prediker 11 vers 5 staat: “Zoals u niet weet, welke de weg van de wind is of hoedanig de beenderen zijn in de buik va...
19 reacties
27-11-2015
In de Dordtse Leerregels (DLR) hoofdstuk 1 artikel 17 staat dat “...de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van natu...
2 reacties
18-11-2015
Ik heb eens een dominee horen zeggen: “Ieder mens moet een Pniël kennen in zijn leven: ik heb God gezien van aangezicht ...
geen reacties
12-11-2015
Vraag aan ds. Pieters. Ik besef dat dit overwegend een jongerensite is. Zelf ben ik al ouder, maar ik heb pas deze site ...
3 reacties
27-10-2015
Mag je wel in alledaagse taal en stijl over de Schrift, over het heilige en over God spreken? Hoe moeten wij daarover de...
2 reacties
15-10-2015
Wanneer we lezen over de onderdompeling bij de doop, zoals Jezus Zelf het heeft ondergaan en zoals later de Kamerling in...
geen reacties
14-10-2015
Aan ds. W. Pieters. Ik loop al een hele tijd met een puzzel waar ik niet uitkom. Bij ons wordt het aanbod van genade voo...
5 reacties
08-10-2015
Ik voel me de laatste tijd heel angstig. Ik denk veel na over de wederkomst en het ontmoeten van God. Het is natuurlijk ...
2 reacties
24-09-2015
Misschien vindt u het wel eigenaardig wat ik schrijf, maar ik waag het erop, want het is mijn levensprobleem. Ik heb een...
4 reacties
08-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering