Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

Waarin bestaat eigenlijk de strijd tegen de zonde? Hoe gaat dat in de praktijk "tegen de zonde, de duivel en zijn ganse ...
6 reacties
25-10-2017
Ik las in Om Sions Wil een artikel over Bijbelse radicaliteit. In het artikel stond “De ware vreze des Heeren uit zich i...
2 reacties
24-10-2017
Aan ds. W. Pieters. Vaak begrijp ik het niet meer. De prediking kan zo verschillend zijn. Bij de ene prediker, Spurgeon ...
1 reactie
18-09-2017
In Johannes 20 vers 23 lijkt het alsof de discipelen opdracht van de Heere Jezus krijgen om zonden te vergeven. Als je d...
geen reacties
13-09-2017
Bestaat de vereniging Het Gekrookte Riet nog? Zo ja: is dit momenteel een vereniging binnen de HHK of zijn ze zelfstandi...
4 reacties
05-09-2017
Aan ds. Pieters. Uw antwoord op de vraag of een stel ook vertellen moest dat ze vooruit hebben gegrepen op hun huwelijk ...
1 reactie
30-05-2017
Mijn vriend en ik hebben al zo’n vijf jaar een relatie en willen ons de komende tijd gaan richten op de voorbereiding va...
7 reacties
19-05-2017
Pas hoorde ik van een echtpaar, die een kindje adopteerden, het volgende probleem. Nu ze het kindje hebben ontvangen, wi...
1 reactie
20-03-2017
Het is voor mij een onmogelijkheid om aan het Heilig Avondmaal te gaan, maar ook een onmogelijkheid om niet aan te gaan....
geen reacties
07-03-2017
Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “de waarheid achter de waarheid”? Die term wordt bij ons weleens gebruikt, maar ik ...
geen reacties
06-02-2017
In artikel 15 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de zin: "Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet ge...
geen reacties
23-01-2017
Mag ik als gedoopte zeggen: “Heere, doe zoals U beloofd hebt”? Mijn vraag is eigenlijk: is God de Vader van alle gedoopt...
geen reacties
12-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering