Vragen van panellid

Ds. W. Pieters

Hoe kun je weten, dat het je om God te doen is en niet om de hemel (ik heb nogal een bedrieglijk hart?)
2 reacties
02-11-2016
Er gaan veel winkels op zondag open. Ik woon in een omgeving met behoorlijk veel kerken. Moeten we niet (mezelf incluis)...
geen reacties
23-09-2016
Een vraag over de Bijbel met Uitleg. Wat is de reden dat “scharlaken” soms wordt uitgelegd als paars en soms als rood?
2 reacties
11-08-2016
Ik hoor tegenwoordig predikanten spreken “van de HEERE” terwijl er staat “DES HEEREN”. Waarom doen zij dat? Wie heeft da...
1 reactie
26-07-2016
Aan iemand van de Bijbel met Uitleg. In de Bijbel met Uitleg staat in de uitleg van 2 Kon. 25:27-30 dat Evil-Meródach re...
geen reacties
07-07-2016
In Hand. 15 staat de wonderlijke geschiedenis van de gelovige Farizeeërs die eisen dat de christen-heidenen ook besneden...
geen reacties
21-05-2016
Ik ben zo vreselijk moe van mezelf, moe van mijn zonde. Ik worstel erg met vragen over bekering en geloof. Gods volk is ...
2 reacties
28-04-2016
Is zonde begeren en zonde doen hetzelfde?
1 reactie
23-04-2016
Is het bijwonen van een crematie zondig?
geen reacties
20-04-2016
Ik kan zo niet meer leven. Elke dag zondigen (soms willens en wetens) en elke dag om vergeving smeken, in de wetenschap ...
3 reacties
30-03-2016
Ik denk na over de uitgieting van de toorn van God over de zonde van de hele wereld op de Christus. Na drie uur riep de ...
geen reacties
18-03-2016
Mijn ouders denken heel wisselend over dominees en doen ook vele uitspraken over hen of al dan niet een knecht des Heere...
geen reacties
16-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering