Man vindt coronamaatregelen onzin

Ds. W. Pieters / geen reacties

12-03-2021, 14:38

Vraag

Mijn man vindt de coronamaatregelen onzin. Nu hebben we weer verjaardagen (met meer dan tien personen) en heeft het geen zin om niet mee te gaan als hij toch gaat met onze kinderen. Bovendien wil ik niet dat mensen weten dat wij hierover van mening verschillen. Maar ik voel me zo slecht als ik Romeinen 13 lees. Is het zonde als ik tegen mijn zin in meega?

Antwoord

Om een antwoord te kunnen geven, is het van belang ons af te vragen welk gezag de overheid heeft én welk gezag een echtgenoot heeft. De Schrift maakt duidelijk dat de overheid een instelling van God is; en dat allen die over ons gesteld zijn, gehoorzaamheid van ons mogen verwachten.

Alleen, de vraag is in welke mate en op welk terrein? Er is het terrein van het huwelijk, het gezin, het terrein van de kerk, van de maatschappij én van de staat. Als vader heb ik gezag in mijn gezin, maar niet dus ook in de kerk of in de staat of maatschappij. Als directeur van uw bedrijf hebt u gezag in uw bedrijf, maar niet in mijn gezin of in de kerk of de staat. De overheid heeft gezag in de staat, maar niet in de kerk, ook niet in mijn gezin en ook niet in een fabriek.

Of wel? Ja, overheidsgezag gaat verder dan welk ander gezag ook maar. De overheid heeft iets te zeggen over mijn gezin, namelijk dat ik mijn kinderen niet mag verwaarlozen of misbruiken. Ze heeft ook gezag in de maatschappij, een fabriek of zo, namelijk dat er geen misbruik plaatsvindt van personeel; zo ook in de kerk, namelijk dat we daarin niet criminele activiteiten toelaten. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven.

Toch zijn er ook duidelijk grenzen aan het gezag van de overheid. De overheid heeft alleen het gezag dat God haar heeft gegeven. En dat gezag gaat niet over de vraag of ik zwarte sokken draag of witte, ook niet of ik mijn verjaardag houd of niet, of dat ik spruitjes eet of bloemkool.

Gaat het gezag van de overheid dan wel over het aantal bezoekers dat op een verjaardag mag komen? Nee. De overheid moet zich met zaken van openbare orde en zedelijkheid en veiligheid bemoeien, maar niet met privézaken.

Maar is het dan niet gevaarlijk om met een man of tien verjaardagfeest te houden? En hier ligt nu net het probleem. Als u vindt dat het voor de volksgezondheid gevaarlijk is om met tien personen bijeen te komen, dan heeft een verjaardagsfeest met meer dan tien personen opeens te maken met het gezag van de overheid. En als de overheid het verbiedt, moeten wij -op grond van Gods Woord- haar gehoorzamen. Maar als u vindt dat het voor de volksgezondheid niet gevaarlijk is om met tien personen bijeen te komen, dan heeft een verjaardagsfeest met meer dan tien personen niets te maken met het gezag van de overheid. En als de overheid het toch verbiedt, gaat ze haar ‘boekje te buiten’, dan overschrijdt ze de grenzen van haar gezag en heeft ze geen recht op gehoorzaamheid; dus dan hoeven wij haar -op grond van Gods Woord- niet te gehoorzamen.

Ook in het huwelijk is er dus sprake van gezag. De man is het hoofd van de vrouw (en het gezin), en hij mag op gehoorzaamheid aanspraak maken. Met zoveel woorden belooft een bruid in een kerkdienst dat ook wanneer zij de vragen van het huwelijksformulier met ja beantwoordt...

Welk gezag heeft de man nu over zijn vrouw? Niet tegen het Woord van God in – wat ook voor alle andere gezagsdragers op alle terreinen van het leven geldt. Maar als hij van zijn vrouw eist (met tussen haakjes de vraag of in een gezond en christelijk huwelijk het woord ‘eisen’ ooit wel gepast is...) dat zij meegaat naar een gelegenheid waarvan de overheid (tamelijk willekeurig) heeft verboden dat deze mag plaatsvinden: een verjaardagsfeest met (meer dan) tien personen?

Het ligt voor de verantwoordelijkheid van het echtpaar hoe ze hier biddend mee omgaan en hoe ze hier, in liefde, uitkomen. U (vraagstelster) hebt beloofd uw man gehoorzaam te zijn. Het is in eerste instantie zijn verantwoordelijkheid hoe hij met de adviezen van de overheid in deze problematiek omgaat. U mag en moet (en wilt) hem volgen in alles wat u -met het formulier gesproken- recht en billijk acht. Ook wanneer u/uw man vindt dat de maatregelen van de overheid in deze dingen (tamelijk) willekeurig zijn en daarom niet (altijd) redelijk te vatten of voor eigen gemoed te verantwoorden zijn, is het nog de vraag of het nódig is om deze adviezen/wetten niet op volgen.

Bij een kerkdienst acht ik het veel duidelijker: op dit terrein bemoeit de overheid zich naar mijn mening al veel te veel met dingen waar zij hoogstens adviserend mag optreden en geen wetten mag stellen (over het zingen en zo). Bij een verjaardag echter zou ik denken: ik wil zo mogelijk (overeenkomstig de Schrift) de overheid gehoorzamen en daarom ga ik er niet heen. Ik probeer creatief te zijn en een alternatief te vinden.

Ook is het goed om te blijven beseffen: voorzichtigheid is goed en nodig – en met een dodelijke besmettelijke ziekte moeten we niet lichtvaardig omgaan...

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

coronavirus
geen reacties

Terug in de tijd

Een beetje makkelijk, lijkt me, om altijd maar te zeggen dat Jezus alle straf van mensen heeft gedragen en dat het nu du...
geen reacties
11-03-2020
Ik ben een jonge vrouw van 27 jaar. Ik heb altijd al kleine borsten gehad en daar heb ik helemaal vrede mee. Waar ik wel...
geen reacties
11-03-2011
Waarom zijn er acht lijdensweken en maar vier adventsweken?
geen reacties
11-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering