Vragen van panellid

Ds. J. Westerink

Ik heb een vraag over Lukas 7:28. Het eerste gedeelte begrijp ik wel, maar wat wordt er bedoeld met: de minste in het ko...
geen reacties
06-11-2013
Wij willen met de Kerst met de familie uit eten gaan. Onze familie bestaat uit reformatorische en onkerkelijke mensen. N...
1 reactie
03-10-2013
Aan een Christelijk Gereformeerde dominee. Vorig jaar ben ik tijdens een preek in onze Christelijke Gereformeerde Kerk t...
14 reacties
02-09-2013
Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden van mijn niet-gelovige (toenmalige) echtgenoot. Hierna ben ikzelf weer volled...
1 reactie
06-07-2013
Tijdens de dagopening op school vroeg de lerares of er waren die gebedsverhoring van de Heere hebben gehad. Ik mag geluk...
22 reacties
24-05-2013
In Romeinen 5:17-19 wordt gesproken over dat de genade regeert door de Heere Jezus. In Romeinen 8:1 staat dat er geen ve...
1 reactie
18-04-2013
Ik kom uit een heel groot gezin. Toen ik opgroeide, ik hoor bij de ouderen, werd ik heel weinig in de teil gedaan, was e...
2 reacties
13-03-2013
Sinds een aantal maanden werk ik in een verzorgingshuis op een psychogeriatrische afdeling. Nu heb elke keer weer grote ...
6 reacties
22-01-2013
Ik had deze week een discussie met een collega uit de Ger. Gem. in Ned. We hadden het over sterven en hoe je kunt weten ...
10 reacties
26-11-2012
Vroeger wist ik dat God bij mij was en toen viel ik elke keer bewust in mijn boezemzonde. Maar dan kreeg ik berouw en we...
1 reactie
27-10-2012
Er is nogal wat discussie over het lijdelijke "een mens moet bekeerd worden" en het "bekeert u" als oproep/opdracht tot ...
geen reacties
01-10-2012
De werkelijke reden van de zondvloed? Laatst hoorde ik iemand spreken over de Nefilim uit Genesis 6. Volgens die persoon...
23 reacties
07-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering