Verschillende keuzes kerkverband

Ds. J. Westerink / 2 reacties

09-07-2014, 10:21

Vraag

Als bij een getrouwd stel een van de partners graag in de gemeente wil blijven kerken waar men al jarenlang lid is, waar ook de kinderen gedoopt zijn, en de andere partner wil weg uit de gemeente en lid wil worden van een ander kerkverband, in hoeverre mag je elkaar tot een keuze dwingen? Mag het een reden zijn om uit elkaar te gaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Jaren geleden ontdekte ik al dat de kerkelijke verdeeldheid in ons land vaak wordt uitgevochten door en boven de hoofden van stellen die uit verschillende kerken komen en samen willen gaan trouwen. Iedereen bemoeit er zich soms mee; ouders zetten hun kind onder druk. En wat moet zo'n stel dan?

Het is altijd mijn mening geweest dat de slechtste oplossing is om allebei naar een verschillende kerk te gaan,of dat nu de kerk van je geboorte is of een andere kerk. Hoe kan de eenheid in een huwelijk echt gestalte krijgen wanneer je zondags verschillende wegen gaat. Wanneer je het op dat wezenlijke punt van de dienst des Heeren niet eens kunt worden, ben je dan echt een eenheid als man en vrouw. Kun je dan elkaar bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke MAAR OOK TOT HET EEUWIGE LEVEN behoren? En dat probleem wordt alleen maar groter, wanneer er kinderen komen die dan moeten kiezen tussen de kerk van vader en de kerk van moeder. Het is niet zo vreemd wanneer kinderen dan tussen de wal en het schip terecht komen en geestelijke schade lijden of zelfs helemaal van de dienst van de Heere vervreemden. Dan laden vader en moeder zware schuld op zich. Ze hebben immers zichzelf op dit punt niet voor hun kinderen over.Ze vragen niet: wat wil de Heere en wat vraagt de Heere? Nee, ze doen wat ze zelf willen.

Nu de vraag, die ik hierbij eigenlijk al beantwoord heb. Jullie zijn getrouwd en hebben samen in één kerk geknield voor de Heere. Jullie hebben daar samen kinderen ten doop gehouden. En nu wil één van de twee naar een ander kerkverband overgaan. De reden daarvoor ken ik niet. Dat kan op zichzelf een goede reden zijn, bijvoorbeeld omdat de prediking in jullie gezamenlijke kerk niet langer naar Schrift en belijdenis is. Dat kan ik vanuit mijn positie natuurlijk niet beoordelen. Maar jullie verschillen op dit punt van mening. Misschien doordat één van de twee anders is gaan denken, door de Heere bekeerd is of juist een gemakkelijker weg wil kiezen. Maar hoe dan ook: als man en vrouw, en zeker ook met het oog op de kinderen, zijn jullie aan elkaar en aan de Heere verplicht om samen één weg te gaan. Dat wil zeggen dat je samen voor de Heere knielt en samen deze moeite aan de Heere voorlegt. Dat kan voor één van de twee een offer betekenen, hetzij in het blijven waar je bent, hetzij in het meegaan met de ander. Maar naar mijn overtuiging kan het nooit de goedkeuring van de Heere krijgen wanneer je op dit punt gescheiden wegen gaat. Deze kwestie kan dus nooit een reden tot echtscheiding zijn.

In alle voorzichtigheid en bescheidenheid vraag ik jullie: Is jullie verhouding tot de Heere en tot elkaar wel in orde? Moeten jullie niet beginnen met verootmoediging en schuldbelijdensi, samen geknield voor de Heere? Dan is er nog altijd die oude belofte: "Ik zal raadgeven; Mijn oog zal op u zijn." Ga die weg samen, hetzij dat je dan blijft waar je bent; hetzij dat je gaat. Maar samen en met Gods goedkeuring.
 
Van harte Gods zegen toegewenst,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidingeenheidkerkkeuze
2 reacties
Spatie
09-07-2014 / 11:46
Huh??

Wil je van je echtgeno(o)t(e) af en zoek je nu een "geldige" reden?? God ziet het hart aan hoor. Voor de mensen kun je de schijn nog wel ophouden, maar voor God nooit!
juni
09-07-2014 / 14:16
vragensteller,k,weet niet of u en scheiding bedoelt


wel erg als uw wederhelft zo lastig is.


er gaan overal veel kerken dicht
missch zit u straks in heel iets anders,dan u wilt


hutje mutje bij elkaar
laat die ander toch!
er zijn ergere dingen in een gezin
leuk als anders,toch,omdat ik weet dat er meer gezinnen zo optrekken,en toch gek met elkaar zijn
van elkaar houden
of een offer brengen, zoals ds. westerink zegt.
voor de zondag
en doordeweeks zelf naar uw kerk gaan.

kunt u horen,wat u graag horen wilt,ook zo kunt u vrede houden


nou ja ...vrede ...dat wens ik u echt!
uw partner weet al wel,hoe het in de andere kerk aan toe gaat,ivm lid worden,begrijp ik.


niks dwingen
alleen knieenwerk

sterkte

Terug in de tijd

De laatste maanden heb ik heel veel last van kramp in mijn kuit en/of voet. Vooral op bed of als ik even op de grond ga ...
3 reacties
09-07-2012
Waarom mag je in de GGiN en OGG niet in het wit trouwen, maar wel in wit dopen? In het wit trouwen weet ik dat dat te ma...
geen reacties
09-07-2019
Pas was het bij ons weer avondmaal in de gemeente. De uitnodiging kwam tot ons: KOM, want alle dingen zijn gereed! Jezus...
geen reacties
09-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering