Geld tekort door tienden

Ds. J. Westerink / 14 reacties

30-07-2014, 08:29

Vraag

Wij hebben een probleem, best wel een groot probleem. Dit probleem gaat over de besteding van geld. Mijn man verdient de kost en ik zorg thuis voor het gezin, wat ik echt een groot voorrecht vind en waar ik zelf gelukkig ook echt van geniet. We hebben een wat groter gezin dat veel kosten met zich meebrengt. Mijn man is van jongs af aan gewend 10 procent af te zonderen voor giften. Zolang er genoeg te besteden was heb ik daar ook nooit problemen over gemaakt, maar nu ons gezin groter is geworden, de kinderen groter en dus ook de kosten hoger liggen, vraag ik me af of het verplicht is hiermee door te gaan. In het gesprek met mijn man kom ik hier niet verder mee. Ik heb het al op zoveel manieren geprobeerd. Als ik mijn mening op dit vlak met hem deel, zegt hij dat ik niet mag heersen. Mijn man vindt dat hij het geld binnen brengt en dat hij mag beslissen over de besteding ervan. Mijn man wil dus eerst 10 procent afzonderen, dan een stuk hypotheek aflossen, dan de vaste lasten betalen en uiteindelijk, als er nog wat over blijft, is dat voor het gezin. Zo gaat dit al jaren. Ik kom regelmatig geld tekort om de kinderen (en mezelf) fatsoenlijk te kleden. Ik koop bij de goedkopere winkels en dan nog altijd in de uitverkoop. Ook met de wekelijkse boodschappen moet ik echt opletten wat ik doe. Zeker nu in de vakantietijd zou ik zo graag eens een dagje uitgaan of de kinderen ergens op een ijsje trakteren. Zelfs dat moet nog van m’n (magere portie) huishoudgeld. De kinderen zijn allemaal in de groei en ik zou ze zo graag willen geven wat ze nodig hebben. Concreet dus de vraag: 1. Is het verplicht 10 procent aan giften te geven? 2. Wat moet ik doen? Alstublieft, kunt u me helpen met een tip?

Antwoord

Beste mevrouw,
 
Ik weet niet of u met deze vraag aan het goede adres bent. Een dominee is meestal geen financieel deskundige. Maar er zijn wel instanties die in dit opzicht kunnen helpen. Om dicht bij huis te blijven: in een kerkelijke diaconie zijn er vaak wel mensen die een advies kunnen geven inzake een problematiek als die van u. Misschien hebben u en uw man een boekhouder of een goede vriend aan wie u dit samen kunt voorleggen. Ik zou het wel in overleg met elkaar doen, om verwijdering te voorkomen.

Als ik daarnaast toch enkele opmerkingen mag maken, waar u mogelijk iets aan hebt, dan zijn dat de volgende:

1. Het is niet juist wanneer uw man als kostwinner meent dat hij ook alleen over het inkomen te beschikken heeft. Wanneer u in de kerk getrouwd bent, dan hebt u -dus ook hij- beloofd dat u elkaar zou bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Hij heeft dus beloofd met u te delen in wat er inkomt en wat er uitgaat. Hij mag uw huishoudboekje zien, maar hij moet er ook voor zorgen dat er voor dat huishouden voldoende wordt ingebracht.

2. Wat de tienden betreft, daarover wordt gesproken in het OT. Maar het is duidelijk dat voor Israel onder die 10 procent meer begrepen was dan alleen de bijdrage voor de kerk en voor de armen. Ik weet niet waarvoor uw man die 10 procent maandelijks besteedt. Dat hoort hij trouwens ook met u te overleggen.

3. Wanneer Paulus (Gal.6:10) schrijft dat wij zullen weldoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, dan meen ik dat we die huisgenoten allereerst moeten zoeken onder ons eigen dak, dus in ons huisgezin.

4. Maar het beste advies dat ik gehoord uw probleem geven kan, is dat u kijkt of er in uw kennissenkring niet iemand is die u samen kent en vertrouwen kunt en dat u hem of haar uw probleem voorlegt en vraagt of hij daar met u samen over wil nadenken om tot een redelijke oplossing te komen. We hoeven ons nooit te schamen om hulp te vragen. Er is meer reden om ons te schamen wanneer we geen hulp willen accepteren.

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

financiënhuishoudentienden
14 reacties
John61
30-07-2014 / 09:38
Beste vraagsteller, zoals ik het lees is er niet zozeer een financieel probleem, maar een principieel en een geestelijk probleem. Principieel omdat je man eenzijdig het besluit heeft genomen dat 10% van het inkomen als gift bestemd is. Geestelijk, omdat ik uit je vraag opmaak dat je man meent hiermee God te (moeten) gehoorzamen en op Hem te vertrouwen om in al het noodzakelijke van het gezin te voorzien.

De ds. slaat de spijker op zijn kop als hij zegt dat je man niet alleen kan en mag beslissen over de besteding van het gezinsinkomen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, net zoals het huishoudboekje ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Zoals het in de Bijbel staat, hoort er zorg te zijn voor weduwen, wezen en armen. In Nederland is die zorg voor een groot deel aan instanties overgedragen (Sociale Verzekeringsbank, Zorgverzekering, UWV, Sociale Dienst, etc. ) en betalen we daar allemaal belasting voor (dat zijn ook stukjes van de tienden!). In de tijd van het OT bestond dat allemaal niet en moesten de gelovigen deze zorg dragen. Daarom zijn de tienden uit het OT niet zonder meer één op één naar vandaag te kopiëren, dat ligt genuanceerder.

Stel anders aan je man voor dat hij een week lang alle boodschappen doet met hetzelfde budget als waar jij het voor moet doen. Dat is geen onredelijke vraag en heeft niets met "heersen" maar met samen delen te maken.

Sterkte hoor.
rotterdam
30-07-2014 / 19:07
Lees Deut. 14 nog eens - wat te doen met deze tienden ?

22 Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. 23 Van de tienden van uw koren, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de HEER, uw God. 24 Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw offergaven die hele afstand mee te nemen – zeker wanneer de HEER u rijk gezegend heeft – omdat de plaats die hij uitkiest te ver weg is, 25 moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. 26 Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en daarvan richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw hele familie. 27 En vergeet daarbij de Levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij bezitten geen eigen grond zoals u.
GG61
30-07-2014 / 19:38
Beste mevrouw,

Er moet niets. U mag uit liefde geven. God heeft de blijmoedige gever lief. 10% is een richtlijn, maar u mag meer geven. Een heerlijke belofte heeft God gegeven: Maleáchi 3:10
Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.
U geeft aan regelmatig tekort te komen om uzelf en de kinderen fatsoenlijk te kleden. Houd God Zijn belofte eens voor.
juni
30-07-2014 / 21:10
vragenstelster, alle begrip voor u,als u van te voren,alles gaat uitrekenen en te kort komt.

u zegt mager portie huishoudgeld.
kzou wel willen weten,hoeveel u daarvan kan besteden en voor hoeveel personen',u eten en kleding moet geven.

uw tienden zijn voor de kerkezak.
prima.doen we altijd het eerste,

al wat u ontbreekt,ga daarvoor op de knieen.
leg alles de Heere voor[geen uitje naar een pretpark]maar wat u nodig hebt.

ken een gezin,die alles aan Hem vertelde,alle noden,hele gezin soms op de knieen,Heere,dit hebben we,en we moeten nog de hele week eten,twas 12euro
voor een hele maand.......

11personen....

al vragend naar de markt,Heere help!!
roep er een,he tmoeders heb je een euro?
ma dacht n grapje, knikt ja,en krijgt een kilo kaas en twee pakjes roomboter,de man wilde naar huis,vanwege het mooie weer.

10cent 30 eieren.
bieten,sla,spinazie, bloemkool,zak aardappelen beste kwaliteit,lof,rodekool,andijvie,boontjes,a u b een hele kist,erbij,k'zie dat je veel etertjes hebt.

ben ik van mn bonen af.zei de groenteboer.

kinders allemaal een appel gekregen,de rest van de kist, appels deed de man in een doos,vanwege het statiegeld
alles precies 12euro.
dan lopen de tranen over de wangen,Heere niet verdiend,schenk mij ook een dankbaar hart.
ook dat is nodig om te krijgen.dan loop je over van dankbaarheid.
thuis komt de melkvrouw,ze hadden melk en yoghurt te veel.....

wenste er niks voor te krijgen,twas toch over.
de andere drie weken,heeft de Heere erin voorzien!
want er was geen geld!!!in die maand.
mensen brachten van alles,of er stond iets voor de deur,soms 6broden aan de deur.

niemand dan wijzelf wisten dit!!!!
tandarts kosten,en geen geld, moest iemand drie kwartier bij ons vandaan,geld komen brengen,tot de cent betaald,moest van de Heere

de tienden altijd in de kerkezak,dan bleef er altijd te weinig over,als we van te voren gingen rekenen.....
Zijn hand is niet verkort,vragenstelster?
ook als je onbekeerd bent,doet de Heere dit hoor?

niemand kan 9kinderen aankleden,voor de zondagse kerkkleding van 120 euro
maar bij Hem is alles mogenlijk.
in zes winkels precies de maat van t,gezin,en ,tlaatste pak merk boss,thuisgekomen,meisjes een mantelpakje,jongens blauw pak, de oude prijzen stonden er nog op,t,was allemaal duur merk zagen we thuis pas.],alles voor 120 euro.we hadden aan 2000 euro nog tekort,als we t,zelf zouden uitzoeken.10 mensen aangekleed voor de zondag.
het hing klaar! de Heere wist ervan zei t,moedertje.

Hij zorgt! maar dan moet je wel echte nood hebben

op de knieen komt alles goed op Zijn tijd en wijze

uitje met kinderen,pakje brood,drinken,wat lekkers,fruit, naar bos en hei,...doe zelf ook mee
juni
30-07-2014 / 21:42
vragenstelster, sommige voorgangers zeggen dat we niet op de markt mogen kopen.......


moest ik opeens aan denken,door het gezin met de 12 euro,die naar de markt ging/gaat!!

ook moest hun gekregen hok,
gekregen konijn
gekregen voer,
gekregen hooi
wegdoen, van iemand uit een kerkeraad,die binnenstapte.

hij was niet van plan,daar geld voor te geven....


tmoedertje zei, ik heb u toch nooit iets gevraagd?
en..kzal dat ook Nooit doen.
dit is alles gekregen,voor de kinderen.
wij kennen u niet eens!

hij had hen zien zitten in de kerk ,en was niet van plan....tbeestje is ruim 13jaar geworden,de dierenarts zei, erg oud voor een konijn,dan heeft hij veel liefde gehad.

deze mensen hebben
nooit een diaconie iets gevraagd of verteld.dan kon dat gezin niet
[vragenstelster,als u zoiets wel doet, moet u natuurlijk zelf weten]

, ze hebben alleen de Heere alles vertelt

en hebben de Beste Onderhouder hoor!
hansa
30-07-2014 / 22:10
Het getuigenis van @juni heeft mij diep getroffen.
Ik hoop dat vragenstelster er ook zo door bemoedigd wordt.
Spatie
31-07-2014 / 13:31
@juni
Een ontroerende getuigenis. Jammer dat je ergens neerzet: leg alles de Heere voor[geen uitje naar een pretpark]maar wat u nodig hebt.
De vraagstelster heeft het niet over een uitje naar een pretpark, maar over een dagje weg of een ijsje. Niet voor haarzelf maar voor de kinderen.
Catherine
31-07-2014 / 23:10
Ik weet niet of iedereen een tiende deel van zijn inkomsten geeft. Misschien kunnen sommigen meer dan dat geven, terwijl voor een ander 5% al heel veel is.
Het gaat erom of we het geld van harte geven. Of de Heere erin mee gaat.
Maar er speelt hier nog een probleem, nl. dat de man beslist, omdat hij het geld binnen brengt. Maar ik denk dat het eerlijker is dat de vrouw meebeslist.
Tenzij ze een gat in haar hand zou hebben, maar dat lijkt mij hier niet aan de orde.
De deskundigen zeggen dat het goed is als beide echtgenoten overzicht hebben van de financiële inkomsten en uitgaven, dus niet uitsluitend degenen die het binnenbrengt.
M.i. mag de vrouw net zo goed meebeslissen hoe het kasboek eruit ziet.
Het lijkt mij niet wijs om zoveel geld weg te geven, dat je later zelf in de problemen komt en daarvoor naar de diaconie zou moeten.
leene
31-07-2014 / 23:17
@Juni. Een mooi getuigenis. Maar toch... vlgs mij is er bij deze vragenstelster een ander probleem dan alleen een financieel. Deze man zegt zijn vrouw dat ze niet mag heersen, dat zal waar zijn maar hij mag zijn vrouw niet tot wanhoop brengen.
Ook de uitspraak dat het geld van hem is is niet bijbels. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen zegt Paulus in een van zijn brieven.

Begrijp me goed: ik vind het heel mooi dat er eerst giften worden gegeven. Als je dat aan het eind van de maand doet dan weet je het wel: blijft er niets meer over. Het zou mooi zijn als iedereen dat zou doen. Maar hij haalt de tienden wel heel erg uit de context van de oud testamentische samenleving. Zoals John61 zegt wij betalen belastingen. En dit is een eenverdienersgezin dus voor hen is de belastingdruk nog hoger dan voor een tweeverdienersgezin. ( belachelijke situatie in nederland)
Ja God heeft de vrijmoedige gever lief maar God brengt nooit tot wanhoop. En ik heb echt niet het idee dat deze mw niet wil geven.
Verder vraag ik me af of je die tienden alleen als iets financieels moet zien. Je kunt ook tijd weg geven, maar wellicht zie ik dat fout.

Nog een punt van mijn echtgenoot die meeleest: deze man schuift de verantwoordelijkheid wel erg af op z'n vrouw... ik moet 10% geven en als jij dan niet rond kan komen is dat jouw probleem.
@Juni Leg alles aan de Heere voor wat je nodig hebt.. jazeker In dit geval is dit ook de m.i verstoorde relatie met haar man.

Ik wil deze mw sterkte en wijsheid wensen
CrA
01-08-2014 / 11:33
Het is een misvatting dat in het NT alles wat softer geworden is. Jezus heeft het juist aangescherpt. Al kijk je maar naar een vrouw om te begeren, als noem je iemand dwaas, die rijke jongeman moest alles verkopen en de weduwe gaf haar hele hebben en houden. God verlangt geen 10%, maar 100%. Hij verlangt ons helemaal. Onze tijd, onze talenten, onze inzet, ons geld etc. Onze? Daar is trouwens niets van ons. Alles is van Hem en wij mogen het teruggeven. Daar hebben we nu Jezus voor nodig. Dan kun je je huis schoonmaken, je boodschappen doen en je tuintje wieden voor Jezus. We moeten dit niet gaan scheiden bv dit en dat doe ik voor mezelf en dit en dat doe ik voor God. Dit geld is voor God en de rest van het geld is voor mezelf. Mevrouw, u mag uw kinderen en uzelf fatsoenlijk kleden, u mag fijn een dagje met uw gezin uit en de kids op een ijsje trakteren. Dit moet u niet zien als een deel wat u voor uzelf doet. Dit doet u ook voor God. Niet opdelen!
juni
01-08-2014 / 12:42
leene@
ik ging er vanuit dat alle kosten zijn betaald,en de rest voor het gezin zijn.
Waar de vrouw in tekort komt.

kben niet op hun ,,verstoorde relatie ingegaan.
alleen dat alles mogelijk is,bij de Heere.

de ervaring= dat ik vaak heb opgeschreven,hoe iemand,dagelijks goed kan eten
mee voor kleding enz.

en dagelijks een pak ijsjes kunnen kopen
van hetzelfde bedrag....wat men te besteden had....
maar er alleen anders mee omgingen.

alles kan,als je bovenstaande leest
uit voorzorg,daar niet op in gaan,omdat ik hen niet ken.
toch bedankt leene@ tis goed hoor

mijn ervaring = dat het echte refotaal is van de man....
wil daar niet op in gaan. krijg je ellende van
juni
11-08-2014 / 18:15
spatie@iemand met een gedoopt voorhoofd,hoort niet thuis in een pretpark
vandaar!
Arjan
18-08-2014 / 11:44
@juni, iemand met een ongedoopt voorhoofd wel? :)

Als je man niet bereid is samen met je naar een oplossing te zoeken en vast wil houden aan deze 10% regel (waar is dat op gebaseerd?) dan is hij niet goed bezig. Hij verwaarloost hiermee zijn eigen gezin. Eerst de 10%, dan de aflossingen, dan de vaste lasten en dan het gezin? Ik kan me voorstellen dat er dan niks overblijft. Lees het huwelijksformulier. Hierin staat duidelijk dat het inkomen bestemd is voor het gezin en het huishouden. En er wordt opgeroepen naarstig te arbeiden om zo ook te kunnen geven aan hen die het van node hebben. Dit wil niet eens zeggen dat het in de kerkzak moet hoor! Je kunt ook je buren, vrienden, pleegkinderen etc. helpen zonder dat er een diaken aan te pas moet komen. Een kleine diaconie is een goed teken!
juni
19-08-2014 / 10:43
arjan,
meestal weten degene met een ongedoopt voorhoofd het niet.


weten niet beter,of ze kunnen overal aan meedoen.

vandaar.

en..als de man evt. opgevoed is,precies doen wat je zelf wilt je hebt ,met een ander niks te maken,

zal er nooit iets oplossen.


het ging mij om Die God Die helpt,ook voor onbekeerden.
waarom zeg ik dit?
omdat tegen de persoon v/h/verhaal,gezegd is,jij krijgt alles uit de linkerhand,omdat je onbekeerd bent,en ik [bezoek] krijg alles uit de rechterhand,omdat....bekeerd is.


alleen Die Ene op het noodgeschrei deed Hij grote wonderen.....
al is het niet genoeg voor de eeuwigheid!!!
tgaat om Zijn hulp!!!


tip. Arjns vergeet vragensteller niet!
ze heeft vast wel een brievenbus......

laat de linkerhand niet weten wat de rechter....


uw bedoeling is heel goed Arjan

Terug in de tijd

Wij zijn getrouwd. Mag je dan op zondag seks hebben, of zijn we dan teveel met onzelf bezig in plaats van met God en Zij...
geen reacties
31-07-2020
Ik kan het zelfbevredigingsverbod niet volhouden. De aandrang is te heftig wat nu?
geen reacties
02-08-2018
Sinds 3,5 jaren werk ik in de gesloten jeugdzorg. Een fantastische job met enorm veel uitdaging. Ik kom veel ellende teg...
7 reacties
31-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering