Vragen van panellid

Ds. A. Goedvree

Tijdens een catechisatieavond die in het teken stond van christenvervolging zei onze voorganger dat het belangrijk en go...
23 reacties
18-12-2015
Hoe kon Jezus toenemen in genade bij God als mens op aarde? Hij was toch volmaakt? (Lukas 2:52).
1 reactie
29-10-2015
Ik ben Rooms-Katholiek. Mag ik aan het Heilig Avondmaal bij een protestantse gemeente? Ik heb mijn communie gedaan als K...
geen reacties
14-09-2015
Een rare vraag, maar een kruisje achter iemand zijn naam, bijv. in een advertentie of kaartje. Is dat gebruikelijk? Ik h...
1 reactie
10-08-2015
Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?
2 reacties
12-06-2015
Ik las pas iets over ootmoed. Dat mensen met de meeste genade het meest ootmoedig zijn. Maar hoe kun je eigenlijk weten ...
1 reactie
03-03-2015
In veel artikelen die ik op Refoweb vinden kan over de roeping tot een kerkelijk ambt, lijkt het of een Goddelijke roepi...
2 reacties
06-12-2014
Ik ben de laatste tijd meer bezig met het christelijk geloof (daarvoor niet) en heb daarom de volgende vraag: Wat is bek...
2 reacties
02-10-2014
Kunnen predikanten merken als iemand wordt bearbeid door God? Dat er vrucht is op de prediking? Onze dominee zei eens da...
4 reacties
19-08-2014
Luisteren dominees op zondag ook naar een preek van een andere dominee of horen ze bijna nooit een andere preek?
1 reactie
02-07-2014
Vaak worden de woorden van Mattheus 18:20 ("waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden...
1 reactie
20-05-2014
 Ik vroeg mezelf af of Nebukadnezar bekeerd is geworden na de periode van zijn beest-zijn.
geen reacties
08-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering