Rooms-Katholiek aan het Avondmaal

Ds. A. Goedvree / geen reacties

14-09-2015, 10:59

Vraag

Ik ben Rooms-Katholiek. Mag ik aan het Heilig Avondmaal bij een protestantse gemeente? Ik heb mijn communie gedaan als Katholiek.

Antwoord

Beste vragensteller, 

Hartelijk dank voor je vraag. Maar, dit ligt allemaal niet zo eenvoudig. Een paar dingen moet je hierbij overwegen. 

Elke gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bepaalt in haar plaatselijke reglement wie er tot het Heilig Avondmaal mogen gaan. Voor de meeste gemeenten geldt dat alleen de belijdende leden aan het avondmaal mogen gaan. In dat geval zou het nodig zijn om overgeschreven te worden naar een protestantse gemeente en om belijdeniscatechese te volgen en openbare belijdenis te doen. Er zijn gemeenten binnen de PKN die daar veel 'losser' mee omgaan. Om precies te weten hoe dat in een plaatselijke gemeente ligt, is het nodig om contact op te nemen met de kerkenraad. Zij kunnen vertellen hoe het plaatselijk ligt. 

Overigens, zo gaat het ook meestal andersom. Officieel mogen in de Rooms-Katholieke Kerk alleen degenen die communie gedaan hebben naar de eucharistie. Maar er zijn ook parochies waar dat veel ruimer gaat. Vaak tegen de wil van de bisschop in. 

Dit is allemaal wat omslachtig, maar de vraag is omvangrijk. We leven in een tijd waarin de meeste mensen dit soort zaken benaderen vanuit hun gevoel: “Ik zou dat fijn vinden, dus dan moet dat dus kunnen.” Maar, het is ook nodig om dit soort zaken goed te regelen, kerkordelijk. Vandaar dit antwoord: neem contact op met de betreffende protestantse gemeente. 

Vriendelijke groeten, 
Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Pas vroeg mijn vriendin aan mij: “Wat wil jij later worden? En wat wil je betekenen voor de wereld?” Eerst keek ik haar ...
geen reacties
15-09-2016
Ik heb heel veel geestelijke boeken gekregen van mijn ouders. Nu zijn dit best wel boeken waar ik zelf moeite mee heb. L...
1 reactie
14-09-2012
Graag wil ik de Bijbel in één jaar uitlezen. Vanwege de volgende zaken komt het er niet van. Ten eerste heb ik jonge kin...
14 reacties
14-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering