Vloeken in de hel

Ds. A. Goedvree / 2 reacties

12-06-2015, 13:22

Vraag

Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Een opmerkelijke vraag! Ik heb er eens rustig over moeten nadenken. Een paar dingen wil ik opmerken. 

1. Of het in de Bijbel staat dat er in de hel al dan niet gevloekt wordt, weet ik zo niet. Ik kan geen eenduidige tekst daarover bedenken. 

2. Wel weet ik dat er in de hel “veel wening is en knersing der tanden.” Of dat met vloeken gepaard gaat, kan ik niet daaruit afleiden. 

3. Wat is vloeken eigenlijk? Een vloek -zoals wij die kennen- is een oordeel of verwensing uitspreken over je eigen leven onder misbruik van Gods Naam. In de hel is de mens geoordeeld door het rechtvaardige recht Gods. Dan kan een mens alleen maar zichzelf verwensen om zijn fout dat hij zich niet bekeerd heeft. Maar, of er ruimte is in de hel om Gods Naam daarbij te misbruiken betwijfel ik zeer. In de hel is er namelijk gebondenheid. 

4. Wat is de hel? De hel is de plaats waar God niet is. Er is geen mogelijkheid om Hem aan te roepen, noch in gebed, noch in vervloeking. 

5. Een opmerkelijke vraag, nogmaals. Laten we ons vooral erop toeleggen dat we eenmaal Hem zullen loven in de hemel. Ziende op het Lam, dat de vloek gedragen heeft. 

Vriendelijke groeten, 
Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hel
2 reacties
Omega
28-06-2015 / 14:24
@De7eigenschappen Wonderlijke boodschap, want de Bijbel zegt nu juist dat wij niet willen. Er is niemand die God zoekt, ook niet één (Rom. 3:11). Dat maakt nog eens duidelijk dat het niet van onze wil afhangt, maar van de trekkende liefde van Gods Geest. En daarom hoef je alleen maar je lege handen uit te steken om te ontvangen wat Jezus Christus zo graag aan ons geeft: Zijn genade en de eeuwige heerlijkheid.
De7eigenschappen
28-06-2015 / 15:58
Beste Omega,

Dat er in Romeinen staat dat wij niet willen is juist het grote probleem! Lucifer wil ook niet, hij weet het goede maar doet het kwade. En zo is het ook met de mensen in het algemeen: ze weten wel maar doen toch wat anders dan dat in de Bijbel staat. Lees de bergrede vanuit je hart en niet met je verstand. Hierin liggen vele schatten verborgen die voor het leven hier op aarde zeer "bruikbaar" zijn.

Inderdaad is het voor mij wonderlijk om ervan uit te gaan om lekker achterover te leunen en de gebraden kippen als het ware in je mond te laten vliegen. De natuur geeft toch een ander beeld: activiteit anders geen groei.

Een van de redenen dat Jezus Christus aan het kruis is genageld is het feit dat Hij de toenmalige Farizeeën duidelijk maakte dat hun handelswijze loodrecht tegenover de wetten van Mozes stonden. Zij hadden hun eigen draai eraan gegeven zodat het voor de mensen over het algemeen niet moeilijk was ze te onderhouden. En wie toch een misstap maakte kon dit voor (veel) geld afkopen. Lekker makkelijk dus.

Als er in de Bijbel staat dat wij niet willen wil dat toch niet zeggen dat wij niet willen? Ik, en velen met mij, willen juist wel. Jezus Christus is het grote voorbeeld voor een ieder hoe te leven op deze aardse leerschool. Wie zijn hart opent voor de zuivere liefde ontvangt die liefde en geeft deze liefde aan anderen. Ja, Jezus heeft Zijn armen wijdt open voor een ieder die dat wil. Hij komt ons zelfs al meer dan de helft tegemoet. Maar de andere stappen dienen wij wel zelf te zetten door daden van liefde in de breedste zin van het woord.

De liefde en de zegen van onze Vader.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16. Ik heb een vraag over mijn borsten. De rechter is normaal, maar de linker ziet er heel anders ...
geen reacties
12-06-2008
Ik (27) heb nu bijna een jaar een relatie met een jongen. Er zijn momenten dat ik heel gelukkig ben met hem. Maar ik heb...
2 reacties
12-06-2013
Waarom zijn er rondom alle heilsfeiten engelen betrokken, behalve rondom Pinksteren?
geen reacties
14-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering