Bijbelteksten uit je hoofd leren

Ds. A. Goedvree / 23 reacties

18-12-2015, 14:24

Vraag

Tijdens een catechisatieavond die in het teken stond van christenvervolging zei onze voorganger dat het belangrijk en goed is om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, voor het geval je geen mogelijkheid (meer) hebt om in de Bijbel te lezen. Nu ben ik heel slecht in dingen onthouden, ook Bijbelteksten. Moet ik me nu zorgen gaan maken omdat het met mijn Bijbelkennis vreselijk slecht gesteld is en ik eigenlijk geen teksten kan onthouden? Is dat zorgelijk voor de toekomst wat betreft christenvervolging?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Dank voor je vraag. Wat goed dat je ook dit ter sprake brengt. Soms kan zoiets ineens je dwars zitten en dan is het goed om het te delen. 

Eerst dit: ik ben het eens dat het goed is dat je teksten probeert te leren voor tijden van vervolging. De oudere generatie denkt dan terug aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en de kampen van Hitler-Duitsland. De jongere generaties hebben daar wat ‘minder mee’, en die denken bij vervolging wellicht aan onderdrukking door bijvoorbeeld de Islam - of dat terecht is, is een andere kwestie. Ik denk dat je met dat laatste erg voorzichtig moet zijn. Maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat het wereldtoneel soms in korte tijd geheel kan veranderen. Ja, dan is het goed als je dingen van de Bijbel goed weet, want de toegang tot Gods Woord kan je ontzegd worden. 

Maar nu dit. Jij bent blijkbaar bang dat als zoiets gaat gebeuren dat je dan een groot probleem hebt omdat je moeilijk teksten kunt onthouden. Ik zou willen zeggen: het hangt er gelukkig niet van af of jij teksten uit je hoofd kunt citeren, maar of jij de Heere Jezus kent in je hart. Natuurlijk is het goed als je teksten kent, maar het is nog belangrijker dat je nu reeds de zaken van het Woord in je hart gelooft. En dat kan geen vervolger je ooit afnemen. 

En trouwens, als dat zou gebeuren ben ik er ook van overtuigd dat de Heilige Geest je zal helpen om dat toch veel Bijbelwoorden te herinneren...

Met een hartelijke groet, 
Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

christenvervolging
23 reacties
Lola2015
18-12-2015 / 16:32
Bedankt voor u antwoord.

Als ik teksten uit m'n hoofd wil leren, waar moet ik dan beginnen? Het is zoveel.
pannenkoek
18-12-2015 / 17:13
Ik zou zeggen, leer psalmen. Daar staan ook veel mooie dingen in. En op rijm leren kan makkelijker zijn. En zingen is dubbel bidden!
CeesW
18-12-2015 / 17:42
Leer teksten die de kern van het geloof weergeven
Gerard
18-12-2015 / 17:54
Ook opties zijn bepaalde gedeelten uit bijvoorbeeld de brief aan de Kolossenzen of de eerst brief van Petrus. Lees deze eens helemaal door zou ik zeggen en kies er een dan een aantal verzen uit die je wilt onthouden.
Nog iets dat mij helpt: herhaal het bijvoorbeeld 10 keer per dag een week lang.Mij helpt het om het dan op te schrijven en daarna te controleren of ik het juist heb. Wat ik ook wel doe is het in te spreken op de voice recorder van mijn telefoon en dan terug te luisteren of ik het goed heb.
Jaleco
18-12-2015 / 18:58
Terecht antwoord van ds. Goedvree. Ken de Heere Jezus in je hart.
Richard Wurmbrand heeft jaren gevangen gezeten en is ook gemarteld. Hij vertelt dat hij op een gegeven moment geen tekst meer wist.
Maar toen hij uit de gevangenis kwam, wilde hij het liefst naar de woestijn. Om daar weer alleen te zijn met God. Theologie, schrijft hij, is leer over de leer over God. De Bijbel gaat over God. In de gevangenis hielden we alleen God over. Onder de martelingen was de Heere heel dichtbij. Ja, zegt hij, zo waren we altijd in een omhelzing met onze hemelse Bruidegom.

Teksten leren is goed en fijn. Maar niet de kern. Ik zou zeggen: breng zo veel mogelijk mensen het evangelie voor er vervolging komt. Zeker als je kwaliteiten niet daar liggen. Anders zou je zomaar op je kennis vertrouwen i.p.v. op de Heere Jezus Christus.
Lola2015
19-12-2015 / 07:58
Dank u wel voor u tips allemaal.

Denkt u dat we gauw in zo'n situatie komen te zitten hier dat we het nodig hebben om teksten uit ons hoofd te weten?
Denkt u dat er gauw onderdrukking /vervolging komt in Nederland?
Jaleco
19-12-2015 / 10:27
@ Lola2015

Jezus waarschuwt ons dat we altijd bereid moeten zijn. En dat het volgen van Hem ook tegenstand zal opleveren. Tegenstand vanuit je buurt, je familie of van vervolging. Verder kunnen wij niet in de toekomst kijken.
Als je dan toch iets uit je hoofd, wil leren, doe dan Mattheüs 6:

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt [nochtans] dezelve; gaat gij dezelve niet [zeer] veel te boven?
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer [kleden], gij kleingelovigen?
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; [elke] dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
inChristus
19-12-2015 / 12:35
Mooie antwoorden van Jaleco!

Kennis van de Bijbel is mooi, kennis van God/Jezus is het beste! Ken Hem!
Jezus zelf woont in je, als het goed is. En als het niet goed is, vraag erom. Dan is het levende Woord in je. Zijn Geest, en die zal je ALLES bekend maken.

Prijs de HEER! Halleluja!
huibertus
19-12-2015 / 13:39
Mijn advies is leer het Apostolicum uit je hoofd en slaat het op in je hart
Gerard
19-12-2015 / 23:00
@Lola2015

Of er gauw onderdrukking/vervolging komt in Nederland weet ik niet. Maar ik denk dat het altijd goed is Bijbelteksten paraat te hebben voor jezelf voor allerlei gelegenheden, bijvoorbeeld als er verzoekingen komen, aanvechtingen, verleidingen, twijfels, moeiten, verdriet, neerslachtigheid of ook als mensen dingen beweren waarvan je twijfelt of dat wel Bijbels is. Je kan uiteraard wanneer dat gebeurt je bijbeltje erbij pakken en dingen dan proberen op te zoeken. Maar als je een aantal verzen of gedeelten min of meer paraat hebt, die je geleerd in de loop van de tijd, dan kan je leren deze preventief te gebuiken. In Efeze 6:17 noemt Paulus Gods Woord het zwaard van de Geest. Dit is waar je je mee verdedigt tegen alle mogelijke aanvechtingen. Net zoals Jezus deed bij de verzoeking in de woestijn. Bij elke verzoeking antwoorde Hij: er staat geschreven ... en daarmee kon Hij de verzoekingen van de satan afslaan.

Wat Jaleco en inChristus zeggen klopt, maar ik denk niet dat kennis van de Bijbel en kennis van God/Jezus tegengestelden zijn, als het goed is. Als het goed is gaan beide samen op en vullen ze elkaar aan. Bijbelkennis zonder de Heere Jezus te kennen heeft weinig nut. Maar aan de andere kant leren we de Heere Jezus in de eerste plaats kennen uit de Bijbel. Ik denk niet dat het ene zonder het andere kan en van het ene komt het andere als het goed is.

En als er dan twijfel komt of het evangelie wel voor jou is, kan je bijvoorbeeld denken aan 1 Petrus 2:6 "Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." Of als je je je zorgen maakt kan je denken aan Mattheüs 6 zoals Jaleco al noemde. Of bijvoorbeeld als je ernstig ziek wordt of bij het ouder worden denken aan 2 Kor 4:16-18. Of voor het bidden voor anderen (en voor mezelf) gebruik ik vaak bijvoorbeeld Kol 1:9-11 als leidraad. En zo is er van alles. Sterkte!
mortlach
19-12-2015 / 23:35
Ik denk dat er echt heel wat zeer extreme dingen moeten gebeuren voordat je in Nederland over christenvervolging kan gaan spreken. Ik geloof dan ook niet dat die dingen zullen gebeuren, daarvoor zitten de waarden van vrijheid van geloof te diep ingebakken.

Het is natuurlijk nog steeds wel goed om teksten die wat met je doen te leren, maar niet per se omdat je in Nederland vervolging verwacht.

Als je van plan bent op vakantie te gaan naar Noord Korea, dan is het een ander verhaal.
henkv
20-12-2015 / 15:30
Zelf vind/vond ik teksten onthouden ook best lastig. Ik gebruik nu ruim een jaar de app Scripture Typer, en nu gaat het stukken beter. Engelstalige App, maar je kan zelf NL teksten toevoegen.
mortlach
20-12-2015 / 16:09
Het hele punt is natuurlijk dat de overheid zo tiraniek/totalitair wordt dat het christendom wordt verboden. In dat geval zullen bijbel-apps ook wel verboden worden.
Lola2015
20-12-2015 / 18:36
@mortlach;

Bedankt voor je beide antwoorden.
Ze zijn alleen wel behoorlijk verschillend van elkaar, of lees ik het verkeerd?
Eerst zegt u dat het hier in NL wel mee zal vallen, en vervolgens zegt u dat de overheid het christendom gaat verbieden.
mortlach
20-12-2015 / 22:09
@lola, excuses, dan heb ik me niet goed uitgedrukt.

Wat ik bedoelde is dat er alleen christenvervolging zal komen ALS de overheid dusdanig verandert dat er een totalitaire staat ontstaat. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren omdat de grondwettelijke vrijheden te diep verankerd zitten. Ik zie het leger bijvoorbeeld geen staatsgreep plegen of dat we weer worden binnengevallen door een facistisch invasieleger zoals tijdens WO2. en de angst voor zogenaamde Islamisering kan ik ook niet serieus nemen.

Ik denk dat we erg blij mogen zijn in een land te leven waar de vrijheid zo sterk gegarandeerd is. Is het mogelijk dat dat ooit verandert? Natuurlijk, alles is mogelijk, maar we zullen het dan toch van verre zien aankomen. Dus nogmaals, mijn punt is dat het altijd goed is kernteksten uit het hoofd te kennen, maar dat je beter kunt leven in dankbaarheid voor wat we hebben dan in angst het te verliezen.
mortlach
20-12-2015 / 22:10
En als je een tekst wilt om mee te beginnen, dan zou ik zelf de Bergrede aanraden.
Jaleco
21-12-2015 / 10:11
@ Gerard
Bedankt voor je aanvulling. Later zat ik te denken dat mijn reactie misschien wat te kort door de bocht was. Het ging me er met name om dat je je niet moet wapenen tegen vervolging door zomaar wat Bijbelteksten uit het hoofd te leren.

Verder vind ik zelf de berijmde psalmen makkelijker te leren dan teksten uit de Bijbel. Met een paar keer zingen, heb je een vers in het hoofd. En verder: lees de Bijbel nauwkeurig en met aandacht. Niet vluchtig lezen, maar onderzoek tekst voor tekst. Spel de woorden. Dan sla je het ook beter op.
mortlach
21-12-2015 / 11:44
Het is misschien - naast het uit je hoofd leren van Bijbelteksten - ook handig als je je (wij allemaal) ons sterk maken tegen vervolging en discriminatie, want uiteindelijk zijn we het zelf die eventuele vervolging in de toekomst mogelijk maken of tegenhouden.

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Even de groepen moderniseren (moslims?) en het komt al een stuk dichterbij.
Samanthi
24-12-2015 / 16:22
Wij hebben onze kinderen Bijbelgedeelten uit hun hoofd laten leren, voor vervolging?
Nee, maar omdat het nuttig is en omdat de wereld zijn teksten liederen enz over mijn kinderen zou uitgieten, wat in het lange termijn geheugen zit, zit er vast.
Als een gedeelte klaar was kregen ze een cadeautje.
Lola2015
30-12-2015 / 22:37
Vanavond een vergadering gehad over de jeugd.
Ook vanavond werd weer vervolging genoemd.
Hij wil de jeugd laten weten wat het betekend om Christen te zijn, en daarom iemand van Open doors uitnodigen.

Ik kan dit niet op een rijtje krijgen.
Waarom zo de nadruk leggen op het feit dat het moeilijk kan zijn, en niet op de liefde van God in ons leven??

Ik merk dat het m'n totale Gods beeld in de war schopt.
Natuurlijk weet ik dat het niet altijd makkelijk zal zijn, maar is het niet veel mooier om over Gods liefde te vertellen?
Ben ik de enige die hier tegenaan loopt?

Terug in de tijd

Vraag aan ds. Kleinbloesem n.a.v. uw mooie, praktische preek over Lukas 16. De rijke man ging naar de hel omdat hij niet...
7 reacties
18-12-2010
Zou het zo kunnen zijn dat als je veel naar allerlei tv-programma's kijkt (wel geoorloofde, soms wel drie keer in de wee...
3 reacties
18-12-2014
Ik zit met een probleem over vergeving. God vergeeft oprecht beleden zonden. Dat geloof ik. Er staat ook in de Bijbel da...
2 reacties
18-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering