Vragen van panellid

drs. L. B. C. Boot

Ik heb een vraag aan ds. L. B. C. Boot m.b.t. wie doodde Goliath? Ik ontdekte dat hier reeds een artikel op Refoweb aan ...
geen reacties
02-11-2020
Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de zogenaamde Telos-vertaling van het Nieuwe Testament?
geen reacties
31-10-2019
Ik heb een vraag over Spreuken 18:1 in de HSV. Laat ik vooropstellen dat we heel blij zijn met de HSV en er graag uit le...
3 reacties
28-11-2018
Zou iemand mij meer kunnen vertellen over het verschil tussen de HSV-studiebijbel en de NBV-studiebijbel In Perspectief?...
geen reacties
24-08-2018
In de gedrukte HSV staat bij 1 Tim. 6:15-16 dit: “De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere de...
geen reacties
01-06-2018
In Romeinen 8 wordt in de verzen 15-17 drie keer over “kinderen” gesproken, althans in de HSV en de SV. De Griekse grond...
geen reacties
18-12-2017
Waarom is het woord “grootte” in Lukas 2:52 in de HSV niet veranderd in “ouderdom”?
1 reactie
29-08-2017
Waarom is er in de HSV bij Spreuken 6:6-8 gekozen voor de mannelijke versie van de mier, terwijl de Statenvertaling kies...
3 reacties
10-01-2017
Ik heb een vraag over verwijsteksten (in dit geval de HSV). Er zijn veel teksten in het tweede testament die verwijzen n...
2 reacties
14-11-2016
Wanneer ik de HSV raadpleeg op de website, komt het een enkele keer voor dat vermeld wordt: “Deze woorden komen niet in ...
geen reacties
17-10-2016
Ik heb zoveel Bijbelvertalingen gelezen in het Nederlands en Engels. Onderling allemaal verschillend. Hoe kan het dat er...
3 reacties
27-08-2016
Het valt mij op dat woorden als μακάριος (makarios) en σώζω (sōzō) stelselmatig in de HSV vertaald worden met “zalig” of...
geen reacties
12-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering