Vragen van panellid

drs. L. B. C. Boot

Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de zogenaamde Telos-vertaling van het Nieuwe Testament?
geen reacties
31-10-2019
Ik heb een vraag over Spreuken 18:1 in de HSV. Laat ik vooropstellen dat we heel blij zijn met de HSV en er graag uit le...
3 reacties
28-11-2018
Zou iemand mij meer kunnen vertellen over het verschil tussen de HSV-studiebijbel en de NBV-studiebijbel In Perspectief?...
geen reacties
24-08-2018
In de gedrukte HSV staat bij 1 Tim. 6:15-16 dit: “De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere de...
geen reacties
01-06-2018
In Romeinen 8 wordt in de verzen 15-17 drie keer over “kinderen” gesproken, althans in de HSV en de SV. De Griekse grond...
geen reacties
18-12-2017
Waarom is het woord “grootte” in Lukas 2:52 in de HSV niet veranderd in “ouderdom”?
1 reactie
29-08-2017
Waarom is er in de HSV bij Spreuken 6:6-8 gekozen voor de mannelijke versie van de mier, terwijl de Statenvertaling kies...
3 reacties
10-01-2017
Ik heb een vraag over verwijsteksten (in dit geval de HSV). Er zijn veel teksten in het tweede testament die verwijzen n...
2 reacties
14-11-2016
Wanneer ik de HSV raadpleeg op de website, komt het een enkele keer voor dat vermeld wordt: “Deze woorden komen niet in ...
geen reacties
17-10-2016
Ik heb zoveel Bijbelvertalingen gelezen in het Nederlands en Engels. Onderling allemaal verschillend. Hoe kan het dat er...
3 reacties
27-08-2016
Het valt mij op dat woorden als μακάριος (makarios) en σώζω (sōzō) stelselmatig in de HSV vertaald worden met “zalig” of...
geen reacties
12-05-2016
Over de vertaling van Psalm 23. De Heere is mijn herder mij ZAL niets ontbreken(SV). De Heere is mijn herder mij ontbree...
geen reacties
26-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering