“Grootte” of “ouderdom”

drs. L. B. C. Boot / 1 reactie

29-08-2017, 09:19

Vraag

Waarom is het woord “grootte” in Lukas 2:52 in de HSV niet veranderd in “ouderdom”?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Het Griekse woordje dat hier gebruikt wordt kan inderdaad ook ‘ouderdom’ betekenen. Dat wordt ook al als vertaalalternatief in de Kanttekeningen bij de Statenvertaling vermeld. In de Evangeliën komen we het woordje verschillende keren tegen als (1) omschrijving van een bepaalde tijd van iemands leven (leeftijd, jaar - Matth. 6:27 en Luk. 12:25); (2) als aanduiding van het volwassen zijn (Joh. 9:21, 23), maar ook (3) als aanduiding van iemands lichamelijke gestalte (Zachëus in Luk. 19.3). Aan ‘grootte’ kleeft het bezwaar dat het misschien niet in een keer duidelijk is. Aan ‘ouderdom’ kleeft het bezwaar dat het als laatste normale levensfase die vaak wordt beschouwd als de jaren na het 65e levensjaar, waarbij de lichamelijke en geestelijke functies geleidelijk afnemen. Die laatste betekenis pleitte ervoor om toch ‘grootte’ te handhaven. En als je het verband leest, wordt duidelijk dat hier sprake is van een toename van lengte, kracht en leeftijd bij de Heere Jezus.

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot 

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

HSV
1 reactie
Jesaja40
29-08-2017 / 11:36
Lucas is wat beknopt in zijn omschrijving. Voor de Israëlieten zijn beknopte aanduidingen ruim voldoende om te begrijpen waaraan Lucas memoreert.

Als er gesproken wordt over de 12 jarige leeftijd van Yeshua, weten we dat Hij dan Zijn bar-mitswa doet. Bij een jongen wordt verlangd dat hij uitleg geeft over zijn bar-mitswa tekst. De aanduiding: en de rabbijnen verwonderden zich over Zijn grote kennis geeft aan dat Yeshua voldoet aan wat er over Hem wordt geprofeteerd in Deut. 18:18. Het "hoort Hem" vindt daar letterlijk plaats.

Als er gesproken wordt over grootte, dan wijst dat direct naar het overtreffen van de grondige kennis van de Thora, de profeten, psalmen en overige geschriften. Hij overtreft Zijn leermeesters op alle vragen en heeft inzicht op alle gebied met uitzondering van de zonde en overtredingen.

De kennis die op 12 jarige leeftijd bij Yeshua reeds aanwezig was stond niet stil en Zijn integriteit naar zijn directe omgeving was zichtbaar en merkbaar.

Tot aan het moment dat Yeshua in het openbaar mocht optreden werkte Hij als timmerman bij Zijn pleegvader. Daarmee droeg Hij bij aan de kosten van levensonderhoud en het sparen voor de oude dag van Zijn ouders.

Een vertaling moet de juistheid weergeven. De vertaler moet zich verdiepen in de context en moet een woordkeuze maken die daar het beste bij aansluit.

Terug in de tijd

Er zijn al enkele vragen over gesteld, maar echt een antwoord op mijn probleem heb ik niet gevonden. Ik heb ook en psych...
geen reacties
29-08-2005
Als ik verloren ga, is Christus dan niet voor mij gestorven? Is Christus dan niet voor mijn zonden gestorven?
12 reacties
29-08-2012
Ik wil graag weten of het mogelijk is dat als je ooit gevraagd heb aan God of je een kind van Hem mag zijn of worden (en...
geen reacties
29-08-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering