Vertaling in Romeinen 8

drs. L. B. C. Boot / geen reacties

18-12-2017, 09:26

Vraag

In Romeinen 8 wordt in de verzen 15-17 drie keer over “kinderen” gesproken, althans in de HSV en de SV. De Griekse grondtekst gebruikt echter een ander woord in vers 15 dan in de verzen 16 en 17. In vers 15 staat er “huiothesias” (zonen), terwijl in de verzen 16 en 17 “tekna” (kinderen) wordt gebruikt. Als Paulus het nu zo belangrijk vond om dat onderscheid te maken, waarom is dat in de vertalingen dan wegvertaald? Doen we zo niet afbreuk aan de diepere betekenis van de Schriften? Zeker met de komst van de HSV had dit toch eenvoudig gecorrigeerd kunnen worden? De NBG en de KJV maken dat onderscheid wel.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vraag en speurzin! Het woord 'huiothesia' betekent niet zonen (Grieks: huios), maar wil veelmeer het element van aanneming/adoptie tot uitdrukking brengen. Het komt maar vijf keer voor in het NT (Rom. 8:15, 23; 9:4; Gal. 4:5 en Ef. 1:5) en is vertaald met “aanneming tot kinderen.” De SV en de HSV hebben dus drie woorden nodig om het ene Griekse woordje te vertalen. Alle nadruk ligt dus op het element van adoptie/aannemen tot kind en als zodanig is het woord heel verschillend met het begrip kinderen (tekna). Je zou inderdaad hier kunnen kiezen voor een vertaling als “zoonschap”, zoals de NBG51 doet, maar in “huiothesia” gaat het vooral om de actie van adoptie die daarmee helemaal naar de achtergrond verdwijnt en die heel duidelijk aanwezig is in de (H)SV.

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

Grieks
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben bijna zes weken zwanger, iets waar mijn man en ik heel blij en dankbaar voor zijn. Maar sinds een week heb ik tot...
3 reacties
16-12-2011
Hoe moet ik er mee omgaan als er mensen zijn die niet willen dat ik de Herziene Statenvertaling lees?
13 reacties
17-12-2015
Aan ds. Simons. Ik mag heel graag naar uw preken luisteren omdat Christus daarin aan mijn hart gedrukt wordt. Ik geloof ...
geen reacties
16-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering