Opnieuw belijdenis doen voor de kerkenraad

Ds. W. Harinck / geen reacties

24-07-2006, 00:00

Vraag

Mijn vraag is waarom je, als je lid wil worden van de Ger. Gem., je weer opnieuw belijdenis moet doen voor de kerkenraad. Ook als je uit een kerkverband komt zoals bijv. Christelijk Gereformeerd (Bewaar het Pand) , Oud Gereformeerd of Hersteld Verband. Voor je gevoel is het zo nutteloos omdat je op dezelfde vragen ja moet zeggen als dat je voorheen in je eigen kerkverband hebt gedaan. Het komt zo hoogmoedig over van de Ger. Gem. Net alsof zij iets beter zijn of dat ze toch een iets andere God dienen dan b.v. de Christelijk Gereformeerden.

Antwoord

Binnen de Gereformeerde Gemeente functioneert het kerkelijk besluit van “belijdenis doen voor de kerkenraad” bij overkomst van mensen uit een ander kerkverband. Daarbij gaat het om het volgende: een kerkelijke overgang is een ingrijpende zaak, daarom hoort daar een officieel moment van overkomst bij; de belijdenisvragen worden met een kleine aanpassing gesteld opdat degenen die over willen komen met hun ja-woord voor Gods aangezicht zich verbinden aan de gemeente, het ambtelijk opzicht en de leer alhier geleerd.

Ik begrijp trouwens niet waarom dit een hoogmoedig standpunt wordt genoemd. Is het dan ook hoogmoedig als de kerk aan doopouders vraagt in de tweede doopvraag of ze het ja-woord van hun belijdenis willen herhalen? Dat denk ik niet... Er kunnen zich situaties voordoen waarin het nodig is om het ja-woord van de belijdenis des geloofs te herhalen. Kerkelijke overgang is zo'n situatie. Het is een goede zaak om je op zo'n manier voor Gods aangezicht uit te spreken en je te verbinden aan de Heere en Zijn dienst in een ander kerkverband. Kerkelijk gezien zijn er afspraken tussen de Oud Ger. Gem. en de Ger. Gem. inzake overkomst van leden. Dan kan het zijn dat belijdenis voor de kerkenraad niet nodig is. In andere situaties is dat wel zo.

Het zijn kerkelijke regels die op een pastorale en zorgvuldige manier toegepast moeten worden. Mijn ervaring is zelfs dat mensen het op prijs stelden dat het op deze manier gaat. Je komt in de vergadering van de kerkenraad, wordt hartelijk welkom geheten, voor Gods aangezicht is er een moment van bezinning waarbij het Woord opengaat, Gods aangezicht wordt gezocht en Zijn zegen wordt gevraagd.

Ik hoop dat mijn toelichting een wat ander licht op jouw gedachten heeft kunnen werpen.
 
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdenisGereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb best veel aandacht van jongens, maar die aandacht duurt dan maar een paar maanden en dan haken ze af! Hoe komt da...
geen reacties
24-07-2009
Ds. Vreugdenhil. Afgelopen zondag luisterde ik via de audioserver naar uw dankzeggingspreek na het Heilig Avondmaal. Ik ...
46 reacties
24-07-2010
Ongeveer vijf jaar geleden ben ik de pil gaan slikken i.v.m. het Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS). Daar ben ik twee ja...
1 reactie
24-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering