Tweemaal belijdenis doen

Ds. C.J. Droger / 15 reacties

21-01-2013, 15:01

Vraag

Ik zit met een voor mij heel groot vraagteken. Ik heb in mijn verleden belijdenis gedaan. Maar dit was enkel omdat we ons kind moesten dopen, anders mochten we niet trouwen en niet dopen. Vragen werden enkel met het verstand geleerd. Nu het volgende waar ik niet uit kan komen. Ik hoop dat ik een antwoord mag krijgen dat ik dankbaar mag aanvaarden. Ik wil mij aansluiten bij een kerk (niet waar ik ooit lid werd vanuit mijn huwelijk want daar was ik genoodzaakt vanwege een 'verkeerde' leer weg te gaan) waar ik meelevend lid ben tot nu toe. Alleen wil de kerkenraad daar dat ik eerst belijdenis doe, voordat ik ook gebruik mag maken van de sacramenten. Ik ben geen lid nu, maar ik wil wel graag aangaan. Er is binnenkort Heilig Avondmaal. Het is zelfs zo erg dat ik me geen raad weet wat ik moet doen. Ik vlucht bijna elke dag het huis uit, ik loop naar de haven om te overdenken wat wijs is, maar vind geen antwoord. Nu vraag ik me af: mag ik wel voor de tweede maal belijdenis doen, ongeacht of ik de eerste keer dit enkel maar met het verstand heb gedaan en niet vanuit mijn hart? Ik wil daar wel graag aan het avondmaal.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het heeft even geduurd voordat je een reactie op je vraag zag verschijnen op Refoweb. Dat hangt samen met de drukke tijd die achter me ligt en met het feit dat ik even rustig over je vraag wilde nadenken. Ik heb er ook met een paar collega's over gesproken. Hier is mijn reactie op wat je aan de orde stelt.

Ik denk dat het niet goed is om voor een tweede keer belijdenis te doen. Ik neem aan dat je je wilt aansluiten bij een Geref. Gemeente en daar wordt inderdaad bij overkomst uit een ander kerkverband gevraagd om opnieuw belijdenis te doen. Ik denk dat dat niet juist is. Op deze manier zet je eigenlijk een streep door wat je eerder, ook voor Gods aangezicht in Zijn huis, beleed. Je neemt je eed eigenlijk terug die je daar aflegde. M.i. kan dat niet. Ook niet als je achteraf moet zeggen dat je alleen met je verstand belijdenis deed. Ook dan kun je je jawoord niet terugnemen en dan opnieuw belijdenis doen, maar dan met je hart. Dat doen we toch ook niet met mensen die achteraf moeten zeggen dat zij hun trouwbelofte of doopbelofte niet met hun hart hebben uitgesproken? De voor Gods aangezicht uitgesproken jawoorden zijn m.i. onherroepelijk. Je kunt dus naar mijn inzicht niet opnieuw belijdenis gaan afleggen. Wat zou dan een uitweg voor je kunnen zijn?

Ik denk dat een overweging kan zijn om je met je gezin aan te sluiten bij een gemeente in de buurt waar je niet opnieuw belijdenis hoeft te doen als je wilt overkomen uit een ander kerkverband. Ook die gemeente moet natuurlijk gegrond zijn op Schrift en belijdenis. Je eerste avondmaalsgang daar kun je dan beschouwen als het hernieuwen van je belijdenis. Je mag het dan met je hart doen. Tegelijk kun je dan aan de HEERE belijden dat je officiële jawoord bij je belijdenis doen niet uit je hart gekomen is. Als ik het goed begrijp, is het onder de druk van de omstandigheden zo gegaan. De HEERE is een God die graag vergeeft. Bij Hem is altijd een nieuw begin mogelijk!

Ik hoop van harte dat je dit antwoord dankbaar kunt aanvaarden. Gods wijsheid en leiding toegewenst!

Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
15 reacties
MUS
21-01-2013 / 16:46
Je mag zo vaak belijdenis doen als je maar wilt.
Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. (1 Petrus 3:15)
Het is wel vreemd dat dit (opnieuw) gevraagd wordt, hoewel... Je geeft zelf al aan hoe het gedaan is.
De vraag is eigenlijk: Heb je in het openbaar je geloof al beleden?
sis
21-01-2013 / 20:03
Is het echt zo dat je in de Gereformeerde Gemeente opnieuw belijdenis moet doen? Ik ben nl. pas verhuisd en ik denk erover om lid te worden van de Ger. Gem. Ik ben belijdend lid van de PKN. Weet iemand dat?
naam
21-01-2013 / 20:16
Hier hoef je niet opnieuw openbare belijdenis te doen.
Wel heb je een samenzijn met de kerkenraad (soort intake ;-)) waarbij je gevraagd word of je het met leer en leven van de gemeente eens bent.
Als je uit een heel ander soort kerk komt word je weleens aangeraden om een jaartje de belijdeniscatechisatie te volgen. Maar je doet niet opnieuw belijdenis voor in de gemeente, enkel voor de kerkenraad die wil weten of je wil leven overeenkomstig Gods woord en de belijdenis.
rian2
21-01-2013 / 20:27
@sis, familie van mij is destijds een aantal jaren geleden overgegaan naar de gereformeerde gemeente, om lid te worden moet je opnieuw belijdenis doen voor de kerkenraad, dus niet in de gemeente zelf
AHHK76
21-01-2013 / 20:59
Ik heb van verschillende mensen gehoord, dat zij inderdaad een belijdenisvraag moesten beantwoorden, om lid te worden van de Ger.Gem. Dit gebeurde voor de kerkenraad en niet in de gemeente. Dat is een consequentie van het lid willen worden van deze kerk.
Iemand zei eens. "Toen ik Ger.Gem werd, moest ik opnieuw belijdenis doen. Nu ik baptist wil worden moet ik me opnieuw laten dopen". Die persoon stelde dat dat ongeveer hetzelfde was. Daar ben ik het niet mee eens...
rotterdam
22-01-2013 / 07:55
Het gaat over het beantwoorden van vraag 3 - over de kerk en leer. (niet openbaar maar voor de kerkenraad)
Is niet alleen in de Ger.Gem., voor zover ik weet moet dit ook in de Ger. vrijgemaakt.
refogelisch
22-01-2013 / 11:06
Beste vraagsteller,

Het klopt inderdaad dat je opnieuw belijdenis moet doen (voor de kerkenraad) als je je aan wilt sluiten bij de ger. gem.
De vragen zoals die gesteld worden in andere kerkgenootschappen, bijv de chr. ger kerk, worden niet of ten dele erkend.
Hoe ik dat weet? ik spreek uit ervaring.
Gezien het feit dat ik van mening ben dat ik belijdenis van mijn geloof heb afgelegd, in het openbaar, voor God! was dit voor ons reden ons niet aan te sluiten maar andere wegen te zoeken.

Ik wens je veel wijsheid en bovenal Gods zegen!
louis2
22-01-2013 / 11:31
Hoe gaat het eigenlijk als je vanuit de RKK lid wilt worden van de GG?
Vogel55
22-01-2013 / 13:06
Eigen ervaring: vanuit de NH kerk indertijd lid geworden in de GG. Belijdenis gedaan in de NH kerk, vragen van Voetius beantwoord. Later dezelfde vragen moeten beantwoorden bij de GG, anders kon je geen lid worden. Het was alleen voor de kerkenraad. Wel is het vaak zo dat je bij lid worden van een ander kerkverband één vraag krijgt over "het je voegen bij en onderwerpen aan déze gemeente", dat lijkt me ook logisch.
Wijsheid gewenst!
Autumn
22-01-2013 / 14:07
Goed en helder antwoord van de dominee. Toch jammer dat de GG niet de belijdenis van andere kerken erkent en dat je (ook al is het alleen voor de kerkenraad) belijdenis moet doen. Ik houd daar niet van, net of de GG de enige ware kerk is...
Roozemond
22-01-2013 / 17:50
NATUURLIJK is de gg niet de enige ware kerk!! Er is hier op aarde geen volmaakte kerk.

Ik vind het juist goed dat bijv. de ger.gem. dit doet. Dat heeft in mijn beleving gewoon met een kerkelijke orde te maken en helemaal niet met een negatieve kant.

Als ik op school een nieuwe leerling krijg van een andere school, wil ik ook weten het hoe en het waarom en moeten ze ook de regels van de school qua identiteit als ouders onderschrijven.

Goede zaak lijkt me.
naam
22-01-2013 / 19:13
Ik snap het probleem ook niet. De GG wil gewoon voor de goede orde weten dat het nieuwe lid van de gemeente van harte achter leer en leven van de nieuwe kerk staat. Prima toch?
En natuurlijk is de GG niet de enige ware kerk ofzo. Ze hebben met bepaalde kerken ook een band waarbij het nieuwe lid niet opnieuw belijdenis voor de kerkenraad hoeft te doen. Daarmee geven ze aan dat die kerk hetzelfde leert als de GG.
louis2
22-01-2013 / 22:04
Ken iemand antwoord geven op mijn vraag?
rotterdam
23-01-2013 / 08:01
@louis2 ; als je belijdend lid wil worden moet je catechisatie volgen en daarna belijdenis doen.
Race406
23-01-2013 / 22:53
Dat een KR vraagt of je het eens bent met de leer is op zich goed. Je sluit je niet zomaar ergens bij aan lijkt me. Maar om er nu een belijdenis van te maken? Doet me ergens toch een beetje denken aan overdopen.... Ergens zegt de KR dan toch dat je eerste belijdenis niet goed genoeg was....

Terug in de tijd

De Heere Jezus wordt nu “de grote Koning” genoemd. Maar dat is eigenlijk toch niet juist? Omdat Zijn volk Israël Hem afw...
geen reacties
21-01-2015
Nu we een dochter in de puberleeftijd hebben komt regelmatig de vraag langs: “Mag ik een broek aan, mam?” Ik heb er lang...
geen reacties
22-01-2019
Ik word soms zo in verwarring gebracht door alle vragen die ik hier op Refoweb lees en dingen die ik in de kerk hoor (Ge...
4 reacties
21-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering