Artikelen met tag

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)

Op 2 maart sprak panellid C. A. Hoekman met helderheid, openheid en bewogenheid in de uitzending van Pastorie Online van de Reformatorische Omroep.  Daarom wil ik hem graag het volgende  voorleggen. A...
Geen reacties
06-03-2024
Wat doet een penningmeester van een synode, naast het betalen van de onkosten? Omdat de synode van de Gereformeerde Gemeenten twee penningmeesters aanstelt, ga ik er vanuit dat het heel wat meer is da...
Geen reacties
25-10-2022
Ik heb enkele vragen over het afgelopen beroepingswerk van de studenten van de Gereformeerde Gemeenten. Een grote gemeente viste achter het net toen ze een kandidaat hadden beroepen. Korte tijd daar...
21 reacties
15-07-2021
Hoe wordt er binnen de Gereformeerde Gemeenten gedacht over het overschrijven van dooplidmaatschap van een jongere van 16 van de ene naar een andere Ger. Gem. wil, omdat de jongere in een andere plaat...
Geen reacties
27-05-2021
Is het bij de Gereformeerde Gemeenten gebruikelijk dat een consulent voorzitter is van zijn consulentgemeente of heeft hij slechts een adviserende taak? Is het tevens toegestaan dat de consulent in ee...
Geen reacties
12-05-2021
Mogen er in de Gereformeerde Gemeenten tijdens de leesdiensten ook preken worden gelezen van voor de reformatie? Bijvoorbeeld van Augustinus of van Thomas van Aquino.
1 reactie
16-03-2021
Als baby ben ik gedoopt in de Gereformeerde Gemeente en jarenlang actief in de Ger. Gem. naar de kerk geweest. Uiteindelijk zijn mijn ouders daar weggegaan (en ik automatisch ook) om persoonlijke rede...
5 reacties
04-03-2021
Aan een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten. Een aantal jaren geleden is ons gezin verhuisd naar een streek waar zo goed als geen kerken meer zijn. Nu voelden we ons genoodzaakt om de dichtstbijz...
Geen reacties
11-12-2020
Ik zie op bij het beroepingswerk op gergeminfo.nl dat een zendingspredikant op tweetal staat. Maar is het überhaupt wel mogelijk dat een zendingspredikant een beroep kan ontvangen?
Geen reacties
25-11-2020
Ik heb een vraag over kerkelijke eenheid. Kunnen we binnen de Gereformeerde Gemeenten dit onderwerp niet wat meer uitdiepen? Bijvoorbeeld dat er een cursus wordt aangeboden hierover bij de Cursus Gods...
Geen reacties
09-10-2020
N.a.v. een volwassendoop in een Gereformeerde Gemeente heb ik de volgende vragen. Is er een richtlijn eerst belijdenis doen en daarna dopen? Nu werd eerst de volwassendoop bediend, daarna deden de and...
Geen reacties
04-09-2020
Zou een plaatselijke Gereformeerde Gemeente (als deze dat zou willen) mogen besluiten ritmisch te gaan zingen? Of is dit verboden door de synode?
Geen reacties
04-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering