Onbetaalbare predikant

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

12-04-2018, 16:20

Vraag

Ik heb een vraag aan een predikant van de gereformeerde gemeenten waar ik zelf dooplid van ben. Ik ben dooplid in een kleine gemeente, zo’n 120 leden en doopleden. In onze kerk is jaren geleden besloten geen predikanten meer te beroepen. Daarmee zou je dus misschien wel kunnen zeggen dat onze kerkenraad en haar leden niet meer uitziet naar de levende bediening van het Woord! Het komt dan ook vaak voor dat we leesdienst hebben.

Een predikant in ons genootschap kost ontzettend veel geld! Denk aan een grote pastorie die van alle gemakken is voorzien. Ik zie in naburige gemeenten dat de pastories grote huizen zijn, soms zelfs een villa. Dit is zeker geen uitzondering. Verder zijn salarissen van een predikant bijzonder hoog, wat maakt dat ze vaak in grote auto’s rijden enzovoorts. Predikanten hebben twaalf vrije zondagen, meen ik. Wanneer zij dan bijvoorbeeld in onze gemeente zouden komen krijgen ze daarvoor niet zomaar een fooitje. Ik meen dat dit een bedrag rond de 300 euro per dienst is! Dat komt dus boven op het vaste salaris van de predikant dat hij ontvangt in zijn eigen gemeente! Verder hebben predikanten ook wat diensten doordeweeks. Dit maakt dat een predikant voor bepaalde gemeenten niet meer te betalen is. Het lijkt wel haast te maken te hebben met vraag en aanbod! Hoe meer vraag, hoe hoger het salaris!

Ik maak me hier echt erg ongerust over. De markt wordt dus in Gods tempel gehouden zoals Jezus in de Bijbel de tafelen omkeerde. Hebben we dit wel door? Het is niet aan mij hier een oordeel over te vellen, maar het is wel opvallend dat er in onze kerk nogal wat ruzies tussen kerkenraden en predikanten (zelfs een scheuring) zijn. Daarnaast is er het afgelopen jaar onverwachts een aantal van Gods knechten weggenomen. Is dit toeval? Ik kom er niet uit. Wil ik wel aangesloten zijn bij een kerkgenootschap wat zoveel tekortschiet? Ik hoop op een eerlijk antwoord!

Antwoord

Dag beste vriend,

Ik ben inderdaad aangesloten bij een kerkgenootschap dat veel te kort schiet. Maar welk kerkgenootschap moet ik jou aanbevelen? Weet jij welk kerkgenootschap minder tekort schiet? Heeft de kerk door alle eeuwen heen niet veel te kort geschoten? Toch heeft God die kerk altijd gebruikt om Zijn koninkrijk uit te breiden. Gelukkig werkt God door alle barrières en gebreken heen. Wat dat betreft hoeft de keuze niet zo  moeilijk te zijn. Je moet er natuurlijk wel achter kunnen staan en zelf je positieve inbreng hebben.

Nu even de misstanden die jij denkt waar te nemen. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn, maar wat jij schets is toch echt wel erg overdreven. Laat ik een paar dingen noemen. 

Een predikant in ons kerkgenootschap kost echt niet veel meer dan normaal. Je moet weten dat er toch altijd zo’n 20.000 tot 25.000 euro aan de belasting over moet worden betaald. Er zullen wel heel bijzondere pastorieën zijn, maar voor een groot gezin is ook een behoorlijk ruim huis nodig. Er zijn ook predikanten die in een appartement wonen. Het is dus echt niet allemaal ‘klein Drakenstein’. De auto’s waarin we rijden zijn ook heel verschillend. Dat varieert van Mercedes tot een Golfje. Je kunt toch moeilijk beweren dat alle predikanten in een dure auto rijden. Als je denkt dat een dominee voor een preekbeurt 300 euro krijgt, ben je niet goed geïnformeerd. Tweehonderd euro is zelfs aan de hoge kant en ik preek ook in gemeenten waar van de preekvergoeding na aftrek van reiskosten 80 euro overblijft en daar gaat dan nog een groot deel (ongeveer 35 euro) af voor de belasting.  Dan levert zo’n beurt niet meer dan 45 euro op. Ik denk dat je wel gelijk hebt in het feit dat ook hier vraag en aanbod een rol speelt. 

En dat brengt me op een meer geestelijk aspect. Ruzies, scheuringen en sterfgevallen kunnen te maken hebben met een onheilig leven. Dat is ernstig. Daar liggen we allemaal bloot voor. We moeten ons ook in allen gemoede afvragen wat de Heere ons hiermee te zeggen heeft.

Erger dan de misstanden die er kunnen zijn op de gebieden die jij noemt, is het feit dat er zo’n groot predikantentekort is in onze gemeenten. Dat kan niet goed zijn. Het kan ook niet de bedoeling van de Goede Herder zijn dat er zoveel gemeenten geen onder-herder hebben, die namens Hem de dienst in de gemeente waarnemen. Binnenkort is het weer vergadering van het curatorium om studenten toe te laten tot de theologische school ter voorbereiding op het predikantschap. Bid mee tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders zal uitstoten in Zijn wijngaard. 

Als er weinig mensen in de gemeente bekeerd worden is dat een heel veeg teken. Dan is er iets mis met de geestelijke atmosfeer en dat mogen we niet afschrijven op de vrijmacht van God. Dan moeten we de hand in eigen boezem steken en dan is er alle reden tot verootmoediging en bekering. Bidden en vasten wil de Heere zegenen. 

Ik kan je vragen best begrijpen, maar ik hoop dat je mijn antwoorden ook serieus neemt. De volmaakte gemeente of kerk bestaat nergens. Ik mag ervaren dat de Heere de prediking zegent en dat er mensen -ook jongeren- tot bekering komen. Daar gaat het om. Dat Gods koninkrijk vol zal worden. Kijk dus vooral ook naar jezelf of jij geestelijk er aan toe bent om belijdenis te doen en een positief aandeel te leveren aan de gemeente. 

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is het verschil tussen de onderstaande verzen? Gen 17:17: "Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en h...
1 reactie
12-04-2013
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeente. Ik zit met een groot probleem. Ik heb al ruim een jaar een relatie. Ik be...
5 reacties
12-04-2010
Bij ons in de kerk (Chr. Geref.) is het gebruikelijk dat de lezende ouderling bij het begin en het einde van de dienst d...
1 reactie
12-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering