Kleine vacante gemeenten

drs. I. A. Kole / 7 reacties

22-11-2013, 14:46

Vraag

Dit is een vraag voor iemand van de Ger. Gem. Wij vragen ons (als een groep mensen uit meerdere vacante kleinere gemeenten) af hoe het zo kan zijn dat een grotere gemeente, die over een paar maanden vacant wordt, gelijk zoveel dominees toegewezen krijgt. Er zijn hier veel kleine vacante gemeenten en wat je nu ziet is dat zij nog meer vergeten worden, alleen maar omdat een grote gemeente nu vacant wordt. Zij hebben zoveel ouderlingen en die komen maar weinig aan de beurt om te lezen. Het kan toch geen kwaad dat die periode nu wel aanbreekt? Wij hebben hier echt onze vragen bij waarom dominees dat doen. Komt op ons heel naar over. We zijn toch allemaal gelijk? We hopen dat hier een eerlijk antwoord op gegeven wordt. Groet van een groep belijdende leden van Goeree-Overflakkee en Tholen.

Antwoord

Met begrip, maar ik kan me de teleurstelling goed indenken. Ik heb vele jaren de preekvoorziening mogen doen. T.a.v de studenten is er een docent van onze Theologische School die die verdeling regelt en aangeeft dat de ‘derde dienst’ zoveel mogelijk in de buurt van die gemeente vervuld moet worden. Vaak wordt er een gemeente ‘op weg naar huis’ aangedaan. Verder heb je als gemeenten een aantal keren de consulent. Voor de rest moet je begin juli 2013 voor het jaar dat volgt DV 2014 de afspraken maken voor de zondagen en in de week. De ervaring is als er een contact is, dat dat vaak ook bestendigd wordt in de volgende jaren. Er zijn predikanten die maken direct afspraken, anderen geven aan wanneer je kunt bellen.

Maar er zijn ook predikanten die gewoon zeggen dat ze ‘vol’ zijn. Maar zodra er een plaats vacant wordt, zie je meteen de betreffende predikant daar voorgaan. Ra, ra hoe komt dat?

Daar heb ik geen antwoord op. Mogelijk kunnen jullie dat probleem via de kerkenraden op de classis ter sprake laten brengen als agendapunt. Geef dan voorbeelden aan waarop het volgens jullie ‘fout’ gaat.

Verder is ook van belang de afstanden; is het reëel om dan aan een predikant/student te vragen om te komen preken? Willen de kerkenraden van jullie de kerktijden ook aanpassen zodat er een dienst gehouden kan worden, worden de voorgangers gevraagd om een zondag als uitgangspunt te nemen; soms zijn we wat onbuigbaar wat ‘gewone‘ zaken betreft, of: vertrouwen de kerkenraden de ’ligging’ -ter onderscheiding van de ‘legging’- van de voorganger niet?

Laat er veel gebed zijn of de Heere meer studenten wil geven om opgeleid te worden. Zegen en sterkte.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentenvacant
7 reacties
Gouwenaar
22-11-2013 / 15:07
Er wordt toch altijd gezegd dat predikanten naar een gemeente gaan omdat ze daar een roeping bij voelen?
Als ik dit zo lees krijg ik het idee dat dat klopt, maar dat het om de roep van het geld/aanzien gaat.
QuadCoreInside
22-11-2013 / 19:48
@Gouwenaar:
Het gaat hier om de preekbeurten, dus dominees die hun eigen gemeente hebben, maar af en toe ergens anders preken zodat vacante gemeenten ook eens een dominee hebben.
Rozijn
23-11-2013 / 14:37
Wel wat herkenbaar. Onze gemeente (vacant) heeft heel vaak een dominee. Soms zelfs zo dat er een hele maand niet één leesdienst is.
Als ik kijk naar de gemeente van mijn schoonouders (ook vacant), daar komt misschien eens in de maand een predikant.

Vanwaar die ongelijkheid?

De laatste zin van dhr. Kole is me uit het hart gegrepen!
Omega
23-11-2013 / 18:16
Maar @Rozijn, die studenten (laatste zin Kole) zijn er in voldoende mate. De beperkende factor is niet hun roeping van Godswege, maar veelal curatoren die deze roeping niet (h)erkennen.
sydneylover
23-11-2013 / 23:16
Ik was in mijn jeugd lid van een kleine gemeente. Toch hadden we ongeveer 46 van de 52 zondagen minimaal één keer een predikant, dat is qua aantal weken meer dan een gemeente met een vaste predikant.
Dat lag vooral aan een zeer actieve kerkenraad die (zoals dhr. Kole aangeeft) ruim op tijd de preekbeurten regelde.
pannenkoek
25-11-2013 / 08:06
Sydneylover, Wij hebben ook een actieve kerkenraad, maar ja, de geografische ligging is lastig. Volgens mij hadden we eens 15 leesdiensten achter elkaar en toen weer een keer een Ds. Maar gelukkig is die tijd voordbij.
Rozijn
25-11-2013 / 12:11
@Omega: en waar baseert u uw stelling op? Acht u uzelf bekwamer dan een curator?
Daarmee veeg ik vragen rondom roeping, curatorium en predikantentekort niet onder de mat, maar uw stelling is nogal scherp geformuleerd...

Terug in de tijd

Wij hebben zelf twee kleine kinderen en hebben het op ons hart om een kind te adopteren die zelf geen kans heeft op deze...
4 reacties
22-11-2011
Is het Gods wil dat er bijvoorbeeld  een ongeluk gebeurt en er verongelukken mensen? Of is dat juist toeval dat dat net ...
geen reacties
22-11-2007
Een tijdje geleden heb ik twee jaar verkering met een jongen gehad. Dat heb ik om verschillende redenen uitgemaakt. Na t...
geen reacties
22-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering