Roeping naar grote gemeenten

drs. I. A. Kole / 9 reacties

05-01-2012, 12:07

Vraag

Hoe komt het dat in de Gereformeerde Gemeenten (en waarschijnlijk ook in andere kerkgenootschappen) dominees bijna allemaal in middelgrote (zeg 400+) of grote gemeenten staan (een paar uitzonderingen daargelaten) en heel veel kleine gemeenten al heel lang (of nooit) een dominee gehad hebben? Jezus diende toch ook buiten het grote Jeruzalem? Recent las ik een verhaal van mensen die naar de Ger. Gem. in Den Helder gaan. Zij gaven aan dat de gemeente geen predikanten meer beriep omdat ze te weinig geld hadden om een dominee te onderhouden (terwijl er m.i. ruim voldoende geld beschikbaar is binnen het kerkverband). Daarnaast kwamen er ook weinig dominees preken vanwege de ongunstige ligging/reistijd. Wie beslist waar een dominee naartoe gaat en wat verstaan we precies onder roeping?

Antwoord

Bedankt voor de vraag; een antwoord geven valt niet mee, omdat we niet weten waarom die vraag gesteld wordt.

De Gereformeerde Gemeenten omvat als kerkgenootschap ongeveer 155 gemeenten en 55 dienstdoende predikanten en een aantal emeriti die 's zondags ook, als ze nog kunnen, voorgaan in de vacante gemeenten. Vaak preken de predikanten driemaal op een zondag: tweemaal in hun eigen gemeente en één keer in een gemeente in de omgeving. De vacante gemeenten beroepen regelmatig. Dat geldt ook voor Berkenwoude, sinds1913(!) vacant.

Dat de predikanten hoofdzakelijk kiezen voor een grote gemeente, dat heb ik niet onderzocht, maar het is fijn dat juist die gemeenten -vaak in een grote stad- niet te lang zonder predikant zijn. De apostel Paulus ging tijdens zijn zendingsreizen ook vaak naar een grote stad, die een behoorlijke uitstraling naar de omgeving had.

Dat sommige gemeenten niet vaak een dominee hebben op zondag, niet omdat ze te klein zijn, komt ook door de geografische ligging. Iedere vacante gemeente heeft in de regel tenminste twee keer per jaar de consulent als voorganger om de sacramenten te bedienen. Verder krijgt iedere vacante gemeente een zondag of meer, waarin een  student  van de Theologische School in Rotterdam voorgaat om een stichtelijk woord te spreken. Gemeenten die financieel beperkte middelen hebben kunnen die zorg voorleggen aan hun consulent of aan de classis waartoe de gemeente behoort. Ongetwijfeld wordt dan voor een oplossing gezorgd.

De vraag naar de roeping is moeilijk te beantwoorden. Als een predikant een beroep ontvangt van een gemeente, dan wordt bij de beroepsbrief vaak een brief gevoegd waarin de situatie van de gemeente geschetst wordt; mondeling wordt de beroepen predikant op de hoogte gesteld .Vaak is er in de drie weken, dat is de tijd waarin de beroepen predikant, een beslissing neemt, contact met de predikant. De ene gemeente bidt of de predikant mag blijven en de andere gemeente bidt of de predikant komt! Uiteindelijk neemt de predikant, in biddend opzien tot de Heere, een beslissing: voelt hij innerlijk dat de Heere de weg opent of sluit.

We hopen en bidden dat er meerdere broeders de roeping hebben om zich aan te melden en aangenomen worden, om opgeleid te worden tot predikant!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
9 reacties
Race406
05-01-2012 / 13:12
Mooie laatste zin: "..... de roeping hebben om zich aan te melden EN AANGENOMEN WORDEN.."
De vraag waarom kleinere gemeenten bijna nooit een predikant hebben wordt niet echt beantwoord.
Voordat ik heel veel reacties over me heen krijg: De vraag is NIET door mij gesteld....
Ik ben dus niet de enige die die vraag heeft... ;-)
Claudia
05-01-2012 / 14:49
Fijn dat de vraagstel(st)(l)er deze vraag stelt, dit heb ik me ook al weleens afgevraagd.
Helaas zie ik niet echt een antwoord op het feit dat predikanten bijna nooit naar kleinere gemeentes gaan.

Zelf geloof ik niet dat God de predikanten alleen maar naar de grote gemeentes 'stuurt'.
Zijn volk zit immers ook in de kleinere gemeentes en deze zal Hij zeker niet in de steek laten.
Ook in de kleinere gemeentes moeten en kunnen mensen nog bekeerd worden, dit speelt niet alleen bij grotere gemeentes.

Onlangs heeft dominee Neele, weliswaar nu als emeriti's predikant, een beroep aangenomen van de gemeente Poortugaal. Een gemeente van ong. 150 leden. Fijn, dat deze gemeente die zolang vacant stond nu (bijna) elke zondag een dominee heeft :)
janneman
06-01-2012 / 09:05
Een kind van God en knecht van God doet alles in afhankelijkheid en vraagt in alles Gods leiding, ook betreffende beroepen, al gaat het dan tegen alles in wat menselijk zo aantrekkelijk leek...Soms moeten ze naar een gemeente waar ze niet heen willen, maar de Heere brengt ze er toch...en soms worden ze juist niet gezonden waar ze juist graag wilde zijn.
Het belangrijkste voor dominees en jou en mij is, Heere wat wilt Gij...dat ik doen zal?waar wilt U mij hebben?
refoweb
06-01-2012 / 10:30
Speculaties over mogelijke redenen zijn hier niet op zijn plaats. Die reacties zijn verwijderd.

Over het beroep naar grote gemeenten (en dus het niet aannemen van een beroep naar kleine gemeenten):

<i>"Dat de predikanten hoofdzakelijk kiezen voor een grote gemeente, dat heb ik niet onderzocht, maar het is fijn dat juist die gemeenten -vaak in een grote stad- niet te lang zonder predikant zijn. De apostel Paulus ging tijdens zijn zendingsreizen ook vaak naar een grote stad, die een behoorlijke uitstraling naar de omgeving had."</i>
dominerik
06-01-2012 / 17:42
Al met al blijf ik een hoop vragen hebben bij het beroepingswerk zoals dat in de gereformeerde gezindte plaats vindt.
Hanna
07-01-2012 / 14:31
Deze zin springt er voor mij uit in het antwoord:

Iedere vacante gemeente heeft in de regel tenminste twee keer per jaar de consulent als voorganger om de sacramenten te bedienen.

Is dat echt een regel of is dat een 'ongeveer'?

Wij als kleine gemeente hebben het H.A maar 1x per jaar omdat er geen dominee naast onze consulent beschikbaar is die 2x op zo'n zondag kan preken...

Ik vind het een erg moeilijk punt, temeer omdat 20 km verderop een grote Ger.Gem gemeente is die nu al weet dat er wel 2x per jaar H.A gehouden zal worden + iedere!!! zondag een student of ds heeft die voorgaat.
Soms zelfs s'ochtends een student en s'middags een ds!

Bij ons komt er 5x in een half jaar een ds/student...

En zitten er niet in iedere gemeente mensen die bekeerd moeten worden en mensen die onderwijs nodig hebben op de weg waarop de Heere ze heeft geplaatst?

Sinds een paar jaar is het echt een gemis voor me dat er zo weinig levende verkondinging van het Woord is, vooral voor de kinderen en jeugd van de gemeente!
appelflap
14-01-2012 / 13:58
Enkele jaren geleden heb ik aan de hand van het jaarboek van 2008 een overzicht gemaakt van de groottes van alle Gereformeerde Gemeentes en of ze een predikant hadden. Hieruit bleek dat op dat moment alle gemeentes van 975+ leden een dominee hadden, op 2 uitzonderingen na(beide binnen een jaar vervuld overigens). Van de gemeentes tot 425 leden hadden er slechts 2 een predikant. Bij gemeentes met 425-975 leden liep het uiteen of men een predikant had.

Ik kan mij wel voorstellen dat een grote gemeente ook veel behoefte heeft aan een predikant, maar het klopt niet helemaal dat deze gemeentes vaak in grote steden zitten. Daar zijn vaak juist kleine, soms zeer geïsoleerde, gemeentes, die echter door het zitten in een grote stad, veel behoefte hebben aan een eigen predikant.
solide
17-01-2012 / 00:08
zoals ds hierboven schrijft. zo zou het moeten gaan....
MUS
22-01-2012 / 13:50
dominees zijn ook mensen... Bij beroepingswerk is ook hen niets menselijks vreemd.

Erger vind ik dat gemeenten vacant zijn. Dat roept de vraag bij mij op: Is er de gave van het leraarschap niet meer? Waar zijn de leiders, de profeten, de evangelisten? De NT gemeente is toch gaven gericht en niet persoonsgericht? Is die ene persoon nodig om HA te vieren, doop te bedienen e.d.? Dat ziet er volgens mij in het NT allemaal anders uit. Bezinning...???

Terug in de tijd

Als je tussentijdse bloedingen hebt en het gevoel dat je blaasontsteking hebt, kan dit dan te maken hebben met psychisch...
geen reacties
05-01-2011
Ik maak mij zorgen om mijn zoon van 9. Hij heeft van nature aanleg om dik (mollig) te zijn. Ik let daarom erg op wat h...
geen reacties
06-01-2017
Ik vind het vervelend om een vraag over een persoon te moeten stellen, maar het is niet anders. Ik heb namelijk veel boe...
geen reacties
05-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering