Vragen van panellid

Ds. C.G. Vreugdenhil

Beste predikant. Ik ben een meisje van 15 jaar en ben christelijk opgevoed. Zelf vind ik het daarom ook erg belangrijk d...
1 reactie
30-11-2018
Ik ben een meisje van 18 en sinds ik in de zorg werk, werk ik ook regelmatig in de weekenden. De zondag krijgt dan een h...
geen reacties
31-07-2018
Ik zit op catechisatie in de Ger. Gem., maar ik zou graag naar de catechisatie dicht bij huis gaan omdat daar mijn vrien...
geen reacties
23-05-2018
Ik heb een vraag aan een predikant van de gereformeerde gemeenten waar ik zelf dooplid van ben. Ik ben dooplid in een kl...
geen reacties
12-04-2018
Ik hoop dit jaar belijdenis te doen. Nu is de aannemingsavond op een avond dat ik moet werken en ik zal dus vrij moeten ...
geen reacties
18-01-2018
Het avondmaalsformulier zegt dat zij die aan het avondmaal mogen “midden in de dood liggen.” Ik lees echter in Rom. 6:4-...
4 reacties
07-12-2017
Momenteel lees ik het boek “Alles uit Hem” (over de orde des heils) van dominee Vreugdenhil. Ik had hier voorheen nog ni...
geen reacties
23-10-2017
Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Een tijdje geleden werd er tijdens een dienst een preek van u gelezen over Hebreeën 12. Op ee...
4 reacties
29-09-2017
Aan een Ger. Gem.-dominee. De laatste dagen vraag ik me af of het geloof wel zin heeft. Eerder had ik wel liefde voor Go...
2 reacties
08-09-2017
Aan dominee Vreugdenhil als reactie op “Gradaties in heerlijkheid en rampzaligheid.” Als ik het goed begrijp zegt u dat ...
1 reactie
09-05-2017
Aan ds. Vreugdenhil. Ik ben onbekeerd. En ik worstel met de toe-eigening van het heil. Nu las ik in uw nieuwe boek “Zie,...
2 reacties
02-05-2017
Aan ds. C. G. Vreugdenhil. U heeft het in het grote gebed weleens over het “inscherpen van een Bijbels godsbeeld”, bij o...
1 reactie
03-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering