Verdeling dominees over Nederland

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

08-02-2007, 00:00

Vraag

Een vraag voor ds. Vreugdenhil. Ik woon in de omgeving van Amsterdam en val dus ook onder die classis. Nu heeft deze classis maar één dominee en zijn er in de provincies Friesland en Groningen al helemaal geen dominees meer! Ik ga ervan uit dat God Zijn mensen stuurt waar Hij wil, maar menselijk gesproken (of een stem binnenin): ik vind het onaanvaardbaar dat er in de provincie Zeeland zoveel predikanten zijn. En er ook nog steeds meer bijkomen. Zou u een antwoord kunnen geven waarom dat er eigenlijk geen levend evangelie meer is in het noorden van het land!

Antwoord

Beste vriend, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik op je vraag moet antwoorden. De Heere roept inderdaad Zijn knechten naar een bepaalde gemeente. De één blijft zijn hele leven in één plaats en anderen vertrekken soms na een jaar of vijf/zes naar een andere gemeente. Ik heb het zelf heel moeilijk gevonden om van Groningen naar Vlissingen te gaan, maar ik kon de roeping van de Heere daarheen niet weerstaan. Over andere predikanten past het mij ook niet om een oordeel uit te spreken.

Ik vind het persoonlijk ook heel erg moeilijk dat er in het Noorden zo weinig predikanten zijn. We beleven een heel aparte situatie in ons kerkverband. Je zou toch denken dat de Goede Herder voor iedere gemeente wel een onderherder heeft. Maar we komen op z'n minst al 50 predikanten te kort, nog afgezien van alle kleine gemeenten die financieel gezien geen predikant kunnen beroepen. Ik zou het niet aandurven om te zeggen dat het de wil van de Heere is dat er in de drie noordelijke provincies maar één predikant is. Ik zit met deze vraag net zo verlegen als jij. Ik kan ook dat stemmetje bij jou van binnen goed begrijpen als je zegt: hoe kan het zijn dat er in Zeeland zoveel predikanten zijn en in het Noorden niet. Het is in ieder geval niet omdat de mensen in Zeeland beter zouden zijn of er meer recht op zouden hebben dan de Noorderlingen. Op jouw vraag moet ik dus het antwoord schuldig blijven.

Toch hangt de vrucht op de woordverkondiging niet af van het feit of er een predikant op de preekstoel staat of dat een ouderling een preek leest. In dat laatste geval kan de Heere net zo goed iemand tot bekering brengen en het geloof van Zijn kinderen versterken. Wij in Nederland hebben allemaal een Bijbel. In vele landen en talen hebben de mensen dat niet. Ik wens je sterkte en als vrucht op het Woord de liefde tot God en het bewaren van Zijn geboden.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een paar vragen over Jezus’ begrafenis. In Mattheüs en Markus wordt Jezus begraven op de sabbat (Jozef van Arimat...
geen reacties
10-02-2020
De geschiedenis van het gebied rond Israel is tamelijk ingewikkeld. Vooral omdat door de tijd heen een komen en gaan is ...
geen reacties
08-02-2014
Een paar jaar geleden kreeg te horen dat er nog (verstands)kiezen zaten die vanwege mogelijke ontstekingen verwijderd mo...
geen reacties
09-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering