In Gethsemané geweest

Ds. C. Harinck / geen reacties

17-03-2018, 11:26

Vraag

Aan ds. C. Harinck. De dominee in onze kerk zei het volgende: “Bent u al eens in Gethsemané geweest door het geloof? Ik mag geloven dat ik er geweest ben. Bent u al eens in het lege graf geweest? Ik mag geloven dat ik er al eens geweest ben.” Einde citaat.

Kunt u uitleggen wat hiermee bedoeld wordt? Ik begrijp het niet. Bedoelt hij dat hij zondaar geworden is voor God? Of gaat het om iets anders? Bedoelt hij soms dat hij zelf ook iets heeft meegemaakt van het lijden van Christus in de hof of zo? Jammer dat een dergelijke uitspraak niet wordt uitgelegd. Het is niet goed mogelijk de dominee er zelf naar te vragen.

Antwoord

Het is van je dominee wel een wat vreemde manier om zo over geestelijke zaken te spreken. Sommige mensen bedienen zich van een soort geheimtaal als het over geestelijke ervaringen gaat. Hoe geheimzinniger hoe mooier. In de tweede eeuw kende men een christelijke sekte, die ook opging in het bijzondere. Zij voelden zich veel geestelijker dan de gewone christenen. Het waren de Marcionieten. Zij hadden een aparte taal om over de Geest en geestelijke zaken te spreken. Daar lijkt het soms een beetje op. Het moet er uit zien als afkomstig van de Heilige Geest, maar het is allemaal van de menselijke geest. Het maakt dat mensen vol bewondering opzien naar mensen, die als deze dominee zeggen: “Ik ben in Gethsémané en in het lege graf geweest.”
 
Nu willen we het kind met het badwater niet wegwerpen. Er is inderdaad een kennen van Jezus in Gethsémané enz. Wanneer het Bijbels is, bedoelt de dominee of we de Jezus van Gethsémané kennen. En of we de rijke troost kennen van het feit dat Jezus’ graf leeg is. Onze Catechismus zegt dan van Jezus angst en strijd in Gethsémanë: “Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid en smarten, verschrikking en helse kwelling in weke Hij in Zijn ganse lijden, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.”
 
Ik zou het daar maar op houden. Het is inderdaad jammer dat dergelijke uitspraken niet uitgelegd worden. Nu missen mensen het vertroostend element van Jezus’ lijden en sterven. 

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

heilsfeiten belevenPasen
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd ben ik erg veranderd. Vroeger leefde ik 'losbandig', maar tegenwoordig ben ik serieus en heb ik spijt va...
geen reacties
16-03-2015
Ik heb het pas uitgemaakt met mijn vriendin. Zij was van de Ned. Herv. Kerk (hele strenge kant) en ik ben Geref. Vrijgem...
geen reacties
16-03-2003
Zelf geloof ik niet in een God zoals het Christendom dit voorstelt, maar ik geloof wel in een soort superieure kracht. O...
1 reactie
16-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering