Artikelen met tag

Pasen

Het Marcusevangelie spreekt inzake de verloochening van Petrus van het tweemaal kraaien van de haan. Bij de andere evang...
geen reacties
07-01-2021
Ik had een aantal vragen wat betreft de tweede tempel na Jezus’ dood tot de vernietiging in 70 na Christus, want ik kan ...
geen reacties
10-12-2020
De Heere Jezus zegt over Judas (diegene die Hem verraden zou): het ware beter dat hij niet geboren was. Maar dat geldt t...
geen reacties
13-04-2020
Nu het Paasconcert van Jongerenkoor Chenanja vanwege het coronavirus geen doorgang vindt, bedacht dirigent Jan Hendrik v...
1 reactie
10-04-2020
Ik vraag me af of er teksten zijn over (of een verklaring is voor) het feit dat Heere Jezus pas zo laat in Zijn wandel o...
geen reacties
08-04-2020
Ik heb een paar vragen over Jezus’ begrafenis. In Mattheüs en Markus wordt Jezus begraven op de sabbat (Jozef van Arimat...
geen reacties
10-02-2020
Tijdens Zijn intocht werd Jezus lovend onthaald door veel mensen. Niet veel later werd Hij echter gekruisigd en als Koni...
7 reacties
10-04-2019
De Passion van de EO roept vragen bij mij op. Er wordt rondom de Passion wel evangelisatiewerk verricht, ook zijn er ver...
geen reacties
18-12-2018
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan dien...
geen reacties
01-10-2018
Waarom kent de Ger. Gem. geen ochtenddienst op Goede Vrijdag, in tegenstelling tot de HHK en veel PKN-gemeenten?
8 reacties
30-03-2018
Als moeder van zonen voel ik me heel diep getroffen als in Lukas 2 gelezen wordt over Maria (“En ook een zwaard zal door...
2 reacties
23-03-2018
Aan ds. C. Harinck. De dominee in onze kerk zei het volgende: “Bent u al eens in Gethsemané geweest door het geloof? Ik ...
geen reacties
17-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering