Artikelen met tag

Pasen

Een vraag over de opstanding: in het ene bijbelboek staat dat Maria Magdalena tegen de discipelen moest zeggen dat Hij...
1 reactie
13-04-2021
Volgens onder andere Johannes 19:34 komt er uit de zij van Jezus, op het moment dat een soldaat er een speer in steekt...
1 reactie
07-04-2021
Heeft satan Christus van de kruisdood willen weerhouden? Was het verzoek van de vrouw van Pilatus (Mattheus 27:19) daa...
1 reactie
29-03-2021
Ik zag op de website dat er al heel veel vragen zijn gesteld over het Heilig Avondmaal, maar ik kon mijn vraag niet vi...
geen reacties
29-03-2021
Mijn vraag gaat onder andere over Judas. Judas is als discipel van Jezus tegelijkertijd een verrader. Hij heeft Jezus ve...
geen reacties
25-03-2021
Heeft Jezus zelfmoord gepleegd toen Hij aan het kruis hing? Want Jezus was God op aarde en kon zieken genezen en noem ...
geen reacties
16-03-2021
Ik heb twee vragen over Hebreeën 5. 1. In Hebreeën 5 vers 4 staat dat niemand uit zichzelf hogepriester kan worden ...
2 reacties
15-03-2021
Het Marcusevangelie spreekt inzake de verloochening van Petrus van het tweemaal kraaien van de haan. Bij de andere evang...
geen reacties
07-01-2021
Ik had een aantal vragen wat betreft de tweede tempel na Jezus’ dood tot de vernietiging in 70 na Christus, want ik kan ...
geen reacties
10-12-2020
De Heere Jezus zegt over Judas (diegene die Hem verraden zou): het ware beter dat hij niet geboren was. Maar dat geldt t...
geen reacties
13-04-2020
Nu het Paasconcert van Jongerenkoor Chenanja vanwege het coronavirus geen doorgang vindt, bedacht dirigent Jan Hendrik v...
1 reactie
10-04-2020
Ik vraag me af of er teksten zijn over (of een verklaring is voor) het feit dat Heere Jezus pas zo laat in Zijn wandel o...
geen reacties
08-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering