Artikelen met tag

Pasen

Met Pasen wordt het lied: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” veelvuldig gezongen en gehoord. Maar dit klopt toch niet? Er was een grote aardbeving en de wachters zijn verschrikt geworden vol...
1 reactie
18-04-2022
In deze lijdenstijd heb ik een vraag over het leven en lijden van Jezus. Ik heb soms nogal lage gedachten over Jezus’ leven en lijden. Hij zondigde niet en is daarin ons voorbeeld. Maar dan denk ik:...
3 reacties
30-03-2022
Ik kreeg te horen dat je niet kan zeggen dat God aan het kruis gestorven is, aangezien God eeuwig is en niet kan sterven. Maar dan lijkt het net alsof de Heere Jezus Christus alleen als mens de last h...
Geen reacties
11-11-2021
Een vraag over de opstanding: in het ene bijbelboek staat dat Maria Magdalena tegen de discipelen moest zeggen dat Hij hen voor zou gaan naar Galilea en dat Hij hen daar zou ontmoeten. In Johannes 2...
1 reactie
13-04-2021
Volgens onder andere Johannes 19:34 komt er uit de zij van Jezus, op het moment dat een soldaat er een speer in steekt, bloed en water uit. Wat is hiervan de betekenis? Is dit een extra teken van Zi...
1 reactie
07-04-2021
Heeft satan Christus van de kruisdood willen weerhouden? Was het verzoek van de vrouw van Pilatus (Mattheus 27:19) daarom een felle aanval van de satan? Of heeft de satan geen kennis gehad aan de he...
1 reactie
29-03-2021
Ik zag op de website dat er al heel veel vragen zijn gesteld over het Heilig Avondmaal, maar ik kon mijn vraag niet vinden, vandaar dat ik deze mail stuur. Klopt het dat -bij de instelling van het H...
Geen reacties
29-03-2021
Mijn vraag gaat onder andere over Judas. Judas is als discipel van Jezus tegelijkertijd een verrader. Hij heeft Jezus verraden en daarna zelfmoord gepleegd. Maar was dit nou het doel van zijn leven, n...
Geen reacties
25-03-2021
Heeft Jezus zelfmoord gepleegd toen Hij aan het kruis hing? Want Jezus was God op aarde en kon zieken genezen en noem zo maar op. Jezus kon ervoor kiezen om zijn Goddelijke kracht te gebruiken om te...
Geen reacties
16-03-2021
Ik heb twee vragen over Hebreeën 5. 1. In Hebreeën 5 vers 4 staat dat niemand uit zichzelf hogepriester kan worden maar dat God iemand uitkiest. Hoe zat dat destijds bij Kajafas? Hij was niet bep...
2 reacties
15-03-2021
Het Marcusevangelie spreekt inzake de verloochening van Petrus van het tweemaal kraaien van de haan. Bij de andere evangeliën is dat eenmaal. Ook in de ontkenningen van Petrus zit verschil. Hoe komt d...
Geen reacties
07-01-2021
Ik had een aantal vragen wat betreft de tweede tempel na Jezus’ dood tot de vernietiging in 70 na Christus, want ik kan hierover niks vinden. We lezen dat bij de dood van onze Heere aan het kruis een ...
Geen reacties
10-12-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering