Heilsfeiten beleven

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

12-06-2006, 00:00

Vraag

Wat wordt er binnen de Ger. Gem. precies bedoeld met “Pasen/Hemelvaart/Pinksteren beleven”? Dat in samenhang met bekering.

Antwoord

Beste jongere,
 
De heilsfeiten kunnen niet beleefd worden door ons. Dus de uitdrukking dat je de heilsfeiten moet beleven is onbijbels. Heel leerzaam is wat ds. C. Harinck schrijft op Refoweb over de vraag naar het “eigene van de Ger. Gem” op 14-10-2005.
 
Wat men bedoelt zal wel zijn wat de vrucht is van de heilsfeiten door de toepassing van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dan betekent Kerst dat je ziet hoe diep Christus Zich vernederde door ons aan de zondeval onderworpen vlees aan te nemen en hoe groot daarin de liefde van God is. Goede Vrijdag betekent dat je door het geloof mag zien op de gekruisigde Zaligmaker en dat Hij voor jou gestorven is aan het kruis om om jouw zonden te dragen. Pasen betekent dan dat Christus is opgewekt tot onze rechtvaardiging en dat de verhouding met God weer goed is omdat Hij genoegen genomen heeft met het volbrachte werk van Zijn Zoon.

Hemelvaart betekent dan dat Christus de hemel geopend heeft voor mensen, die de hemel en het contact met God gesloten en verbroken hebben door de zonde. Jezus is de biddende Hogepriester en voorspaak bij de Vader. Pinksteren heeft als vrucht in de levens van Gods kinderen dat er vrijmoedigheid komt om God als Vader aan te spreken dat er gedrevenheid en zekerheid is in het geloof door de vervulling met de Geest. Naar de wederkomst kun je alleen maar verlangen als Christus je bruidegom is.

Is het duidelijk? Kort gezegd: de heilsfeiten zijn objectief in de geschiedenis gebeurd. Ze zijn een feit geworden. De vrucht daarvan door de toepassende bediening van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen is zoals ik heel kort hierboven aanstipte. Veel sterkte met het doordenken van dit antwoord en vooral: blijf zoeken en God vragen of je ook deze heerlijke vruchten van Christus' middelaarswerk mag ervaren.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heilsfeiten beleven
geen reacties

Terug in de tijd

Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?
2 reacties
12-06-2015
Ik ben nu al sinds mijn twaalfde op zoek naar de Heere. Er was zelfs een moment dat ik dacht dat ik niet voor God kon be...
geen reacties
12-06-2008
Het gaat niet goed met me. Er zijn vroeger akelige dingen gedaan door mijn vader die mij erg pijn hebben gedaan en waar ...
3 reacties
12-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering