Heilsfeiten worden door Gods kinderen beleefd

Ds. W.N. Middelkoop / geen reacties

07-11-2003, 00:00

Vraag

Door onze dominee wordt benadrukt dat de heilsfeiten door Gods kinderen worden beleefd in de juiste volgorde. Waarom moet het in precies in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden? Vorig jaar is God in mijn leven begonnen en soms geloof ik rotsvast dat de Heere Jezus ook voor mij is gestorven. Mag ik hieruit concluderen dat ik 'goede vrijdag' al heb beleefd? Zo ja, wat heb ik dan aan die wetenschap? Het is lastig om iemand deze vraag te stellen, maar ik begrijp het gewoon niet.

Antwoord

Beste jongere,

Fijn dat je met deze vraag niet blijft rondlopen maar om antwoord vraagt. Jij vertelt dat je predikant vertelt dat de heilsfeiten (kerst, goede vrijdag, pasen etc.) die Jezus werk van de verlossing markeren, ook beleefd moeten worden door een mens die tot bekering komt.

Laat ik je eerlijk mogen zeggen dat er in de reformatorische kerken hierover verschillend wordt gesproken. Ik behoor zelf tot die predikanten die het niet eens zijn met de gedachte dat de bekering van een zondaar zich voltrekt langs de weg van de heilsfeiten. Eenvoudigweg omdat ik het zo in de bijbel niet tegenkom.

Ook ds. C. Harinck heeft in het boek "De toeleidende weg" laten zien dat de bijbel niet leert dat je de heilsfeiten moet doormaken. De heilsfeiten zijn immers het werk van God VOOR een zondaar. Daarnaast is er de heilsorde: de orde of weg waarin Christus zijn genade werkt IN het hart van een zondaar. We noemen daarbij: roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging en heerlijkmaking.

God roept door Zijn woord zondaren. De vraag die jij je hebt te stellen is wat je met die roepstem hebt gedaan. Heb jij je zonden leren kennen, waardoor je de Heere Jezus Christus hebt nodig gekregen? Heb jij leren vluchten met je zonden tot de Heere Jezus? Kun je nog zonder Hem? Mag je geloven dat er door het geloof ook vergeving van de zonden voor jou is bij de God? Verlang je nu voortaan naar Gods geboden tot Zijn eer te leven?

Laten we het in dit geval maar bij de Heidelberse Catechismus houden die zegt dat drie dingen nodig zijn om welgetroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven: de kennis van de ellende(zonde), de kennis van de verlossing van de zonde in Christus, en de kennis van de dankbaarheid voor die ontvangen verlossing. Meer is niet nodig en met minder kun je niet toe!

Ik wens je de zegen van de Heere toe.

Ds. W. N. Middelkoop

Ds. W.N. Middelkoop

Ds. W.N. Middelkoop

 • Geboortedatum:
  16-05-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Ichthus)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

heilsfeiten beleventoeleidende weg
geen reacties

Terug in de tijd

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik weet het echt niet meer. Ben ik nou wel bekeerd of niet? Heeft God mij wel bekeerd of...
2 reacties
07-11-2018
Wat is er refo aan dit web? Ik bedoel, zo reformatorisch wil ik het niet meer noemen. Er is alleen maar kritiek op refor...
11 reacties
07-11-2009
Recent was ik bij een bevriend stel waar ik (vrouw, 26 jaar en ongehuwd) hun pasgeboren baby vasthield. Aangezien het ki...
geen reacties
07-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering