Heilsweldaden

Ds. A. Simons / 3 reacties

03-11-2012, 13:59

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. Simons. In de prediking in onze gemeente wordt nogal regelmatig gesproken over de heilsweldaden. Dit zou ook bevindelijk geleerd (moeten) worden door Gods volk. Is dit bijbels? Waar kan ik dat als voorbeeld in de Bijbel terugvinden, als het gaat over de weldaad van Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Goede Vrijdag, Kerst? Ik begrijp er niets van en de verwarring wordt er zeker niet minder door. Kunt u mij alstublieft een bijbels antwoord hierop geven?

Antwoord

Voordat ik uw vraag beantwoord wil ik u wijzen op een boek "Bevindingen" (ISBN 9789088652530303) wat pas is uitgekomen. In dit boek heb ik ook uw vraag uitvoerig uiteengezet.

Goed, eerst even het woord heilsweldaden. Daden van het heil. Daden, handelingen, werken die Christus in de geschiedenis heeft gedaan tot heil, tot redding van zondaren zonder ons voor ons. Drieëndertig jaar op aarde geweest om het werk van Zijn Vader te volbrengen (Joh. 5:30). Dit heil laat God verkondigen door middel van Zijn knechten; zo zijn we dan gezanten van Christus wege alsof God door ons bade (2 Kor. 5:20). Zo komt het heil bij de zondaar dat Christus vlees is geworden van ons vlees (Kerst). Dat Hij als het Lam Gods Zich liet kruisigen voor goddelozen (Goede Vrijdag). Dat Hij als de Opgestane uit de dood ons het Leven geeft (Pasen). Dat Hij ten hemel voer om daar te zijn voor Zijn Kerk aan de rechterhand van de Vader (Hemelvaart) en Zijn Geest uitstort in hun harten. (Pinksteren).

Als u mij vraag of Gods kinderen hier iets van leren in hun leven dan zeg ik: ja. Niet als een systeem of als een weg die ze moeten bewandelen. Maar meer door de Heilige Geest; leren de dingen die ons van God geschonken zijn (1 Kor. 2:12). Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 4:25: "Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." Om het voorbeeld nog wat duidelijker te maken en wat dichterbij te brengen; zo neemt de Heilige Geest ons mee in het Woord en door het Woord naar het graf. Het oog van het geloof blikt in het graf. Het graf is leeg (Rom. 7:4). Hij leeft! Als Hij leeft, dan leef ik ook. Als Hij opgestaan is, dan ben ik het ook (2 Tim.2:11/Rom. 6:5/Rom. 6;8). Zo belijdt en jubelt het geloof in de nacht van het leven. Zo geloof ik dat de heilsleer bevindelijk iets te maken heeft met het verworven heil. Zo past de Geest de dingen toe in onze harten. We gaan door de Heilige Geest verstaan wat deze heilsfeiten inhouden voor ons persoonlijk leven.

Het wordt bezwaarlijk en onbijbels als deze dingen in een systeem en in een bepaald harnas geperst worden. Zo krijg je allerlei misdrachten in de kerk wanneer je op grond van deze heilsfeiten gaat zegen; de discipelen wisten wel wat Kerst was, maar niet wat Goede Vrijdag inhield. Of je kunt een kind van God zijn en toch nog geen Goede Vrijdag meegemaakt hebben. Deze leer is in strijd met het geheel van de Schrift. Dan gaan we heilsfeiten vergeestelijken en in een geestelijk systeem zetten. Hierdoor raken Gods kinderen in verwarring en worden ze onder de wet gehouden. Het is onbijbels en zelfs in strijd met het Woord om zo bevindelijke lijnen te trekken. Velen ‘sterven’ onder dit systeem. Wet en Evangelie worden niet bijbels onderscheiden. Helaas, de verwarring is ten top. Toch gaat God door ondanks alles.

Ik wens u God zegen van harte toe en hoop dat u door genade iets kent van het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. Eeuwig wonder, het  graf is leeg. Ja, zegt het geloof; mijn graf is leeg en ik leef doch niet meer ik maar Christus leeft in mij.
 
Vriendelijke groet,
Ds. A.Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heilsfeiten beleven
3 reacties
Daniel
03-11-2012 / 14:40
Als kind van God (ik hoop ik dat ik dat ben), snap ik de vraag niet en het antwoord ook niet.
Heilsweldaden, misdrachten, de laatste zin begrijp ik ook niet:

'Ja, zegt het geloof; mijn graf is leeg en ik leef doch niet meer ik maar Christus leeft in mij'.

Soms maak ik er wel een potje van op refoweb, wel altijd met goede bedoelingen, beste vraagsteller/ster geloof gewoon in God en de 10 geboden, we moeten het niet moeilijker maken dan het al is.

Soms twijfel ik aan God, maar zonder Hem kan ik niet, mijn vrouw, kinderen en niet te vergeten de hond zijn me lief, elke dag denk ik aan God. Zo ik elke dag aan mijn te vroeg overleden ouders denk, daar heb ik de bijbel niet voor nodig. De bijbel ligt boven op de kast, dan kan de hond er niet bij, de bijbel die ik kreeg van mijn moeder, elke dag lees ik er uit voor, dat is niet zo makkelijk voor een stotteraar, gelukkig luistert iedereen geduldig, zelfs de hond.

Vragensteller, als je de bijbel leest is alles bijbels, mijn moeder haar bijbel lees ik meer dan mijn eigen bijbel, er staan overal streepjes bij, dat is pas bijbels.
Bert
05-11-2012 / 21:37
Wat ik mij dan afvraag als ik dit allemaal lees is hoe het dan zit met de gelovigen in het oude testament, die kunnen dat toch allemaal niet bevindelijk gekend hebben, simpelweg omdat het nog te gebeuren viel? Zou de bevinding toen anders zijn geweest???
reynarduscoderus
08-11-2012 / 07:43
Nee, ik geloof niet dat die bevinding onder het oude testament anders geweest is, uit de volgende schriftplaatsen:

als we lezen dat Jezus tegen de Farizeeen gezegd heeft, Uw Vader Abraham heeft mijn dag gezien , en is verblijd geweest, duidt erop dat ook Abraham heeft gezien wat er nodig was om hem te zaligen, door het geloof uiteraard, en heeft zich verblijd, nu dit is bevinding.

Hebr 11: 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst.

we kunnen het denk ik nog simpeler stellen; Geloof is bevinding, want je gaat verstaan, wat je daarvoor niet zag. en God leid een ieder weer anders, dus kun je er idd geen systeem van maken.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 22 jaar, woon al een paar jaar op kamers in Leiden en zit met een probleem waar ik graag een react...
7 reacties
03-11-2011
In hoeverre is (voor God) een persoon met borderline of een andere psychische ziekte toerekeningsvatbaar? In de Bijbel k...
2 reacties
03-11-2010
Ik heb een serieus probleem. Mijn verkering is nog niet zo erg lang geleden uitgegaan. Ik had niet verwacht dat ik mijn ...
2 reacties
03-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering