Sluitend bekeringsverhaal na Avondmaal

Ds. C. Harinck / 106 reacties

18-12-2014, 10:43

Vraag

Aan dominee C. Harinck. Naar aanleiding van uw antwoorden op de vraag “zondekennis in kaart brengen”. Ik zit bij een gemeente waar de kerkenraad op bezoek komt als een lid aan het Heilig Avondmaal heeft deelgenomen. Men verwacht dan een sluitend bekeringsverhaal. Dit houdt mensen van de tafel af. Hoe zou iemand zich kunnen verantwoorden na deelname, als de kerkenraad op bezoek komt?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Beste broeder,

Het bezoeken van een gemeentelid, nadat deze voor het eerst aan het Avondmaal heeft deelgenomen, is een goede zaak. Ik denk dat je dan niet dezelfde week als een inspecteur op de stoep moet staan, maar toch enkele weken later dit wel moet doen. Ik heb dit als pastor ook steeds gedaan, of het huisbezoek werd door de wijkbroeder wat naar voren gehaald. Je komt niet als geestelijke keurmeester om  het lid van de gemeente aan een verhoor te onderwerpen. Als het goed is ben je verblijd en wil je graag met het lid van de gemeente een gesprek over deze eerste gang naar het Avondmaal. Ik vind het vanzelfsprekend dat je als ambtsdrager benieuwd bent om daar iets over te horen. En dan hopelijk te mogen horen dat de Heere de prediking heeft willen zegenen. Het vereist geestelijke oren om soms uit een verward verhaal en wat stuntelige woorden toch te proeven of hier het werk des Heeren aanwezig is of niet. Mensen die alles direct een naam en plaats kunnen geven in een bepaald bekeringsschema, hebben dikwijls weinig of geen ervaring van de de eerste beginselen van Gods werk en tonen geen hartelijke droefheid over de zonde en een zoeken van de zaligheid in Christus. Men zei vroeger wel, dat men liever zag dat de meubels er waren dan dat zij precies op hun plaats stonden.

Tijdens zo’n gesprek kan ook leiding gegeven worden in geestelijke zaken. Meestal ervaart men na een oprechte gang naar het Avondmaal de goedkeuring van de Heere en is men verwonderd over Gods genade. Maar er komen ook al spoedig bestrijdingen en aanvallen van de boze, die benauwen met het feit dat je jezelf een oordeel hebt gegeten en gedronken. Alles bij elkaar hebben deze mensen wel behoefte aan een pastoraal en geestelijk gesprek. Het kan zijn dat je merkt dat iemand lichtvaardig ten Avondmaal is gegaan. Het is te begrijpen dat  de ambtsdrager daar dan ook iets over zegt en op zelfonderzoek aandringt. Het mag echter nooit zo worden dat wij denken over het hart te kunnen oordelen en alles van Gods werking in een mens af te weten. Het doel van zo’n bezoek mag vooral niet zijn om vanuit  een vooringenomen standpunt dat het toch wel niet van God zal zijn, het lid te vermanen nooit meer ten Avondmaal te komen. Jezus keek heel anders op de zondares aan Zijn voeten dan de vrome Simon de farizeeër in wiens huis Hij was. Je kunt het beste met zulke mensen praten wanneer je je eigen eerste gang naar het Avondmaal niet vergeten bent.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
106 reacties
Bambi
11-01-2015 / 06:32
Dit is een topic over iemand die het zegt moeilijk te hebben dat de kerkenraad na de gang aan het Avondmaal een persoonlijk gesprek wil over het geloofsleven van de Avondmaalganger.

Ik zit met verbazing te lezen wat er hier allemaal geschreven wordt.
Van alle kanten wordt gezegd dat God met iedereen een eigen weg gaat en dat er in de kerken de fout wordt gemaakt, dat er een bepaalde weg voorgeschreven wordt, waar iedereen aan getoetst wordt.
Tot zover kan ik nog instemmen met wat er gezegd wordt.

Maar wat er dan gebeurd, daar krijg ik echt een nare bijsmaak van.
Er wordt aan @juni gevraagd naar haar persoonlijke geloofsleven.
Pardon, is ze bij jullie aan het Avondmaal geweest?
Zijn jullie de kerkenraad?
En als ze dan voorzichtig toegeeft dat ze de liefde van God persoonlijk kent, wordt haar aan alle kanten de maat genomen.
En komen er allemaal voorbeelden hoe geweldig het bij jullie allemaal gaat in het geloofsleven.
Prachtige verhalen, die ik herkende ik ook, daar niet van.
Maar hebben jullie niet in de gaten wat jullie nu aan het doen zijn?
Het geloofsleven van @juni, wordt door jullie onder tafel geveegd, omdat ze niet aan jullie voorgestippelde plaatje voldoet.
Ga jullie schamen.
Samanthi
11-01-2015 / 10:38
@BAmbi
Helemaal mee eens!
notnow
11-01-2015 / 10:48
@Bambi Het kan gek lopen, ik lees je reactie en ik heb het idee dat je het totaal niet gevolgd hebt. Dat je niet gelezen hebt wat alle mensen met oprecht mooie bedoelingen of soms juist kritische vragen gericht om meer inzicht wilden bereiken, wat zoveel mensen hebben gedaan om Juni te bereiken. En dan ga je al deze mensen de maat nemen? Het enige wat je ze kunt verwijten is dat ze gereageerd hebben op Juni die zelf soms niet al te mild reageert en m.i. wel wat stof opwerpt met zijn opmerkingen. Deze zijn niet allemaal even positief….. en dat is zacht uitgedrukt.

Omdat ik graag volledig wil zijn in waar ik dat op baseer hieronder even een kort citaat / een opsomming zodat jij er een beeld bij krijgt. Lees dan zelf even waar hij uren voor wil rijden, wat hij vindt dat iedereen bevindelijk moet leren, waar hij niet meer op wil reageren, welke tekst uit Amos hij voor iemand anders heeft opgezocht (!), wie hij in verwarring zal gaan brengen, waar hij niks aan vindt, waar hij niet jaloers op is, met wie hij het niet zinvol vindt om mee te praten....(!) hoe hij denkt over het wonder dat gemist wordt in het geloofsleven bij anderen, zijn zien is nog niet bezitten-idee, wie er verloren zijn gegaan, omdat ze geen persoonlijke bevinding hadden(!?), hoe hij ds. van Campen wegzet, welke paadjes hij loopt.

Mij valt op dat hij veel vindt van andere mensen / hun geloof / bevinding / leven en dat mag!! Hij mag zijn eigen ideeen hebben en hoeft zeker niet zich aan te passen aan een ander. Discussie aangaan is vaak verhelderend. Persoolijk zou ik wel graag zien dat het meer onderbouwd zou worden zodat ik hem ook kan volgen, dat is nu soms wat onvolledig. Maar evengoed is er gewoon plaats voor iedereen en ook voor Juni.

Best dat je het voor iemand op wilt nemen maar ga het niet omdraaien, dat iedereen het verkeerd doet behalve Juni. Overigens verwacht ik dat Juni ook wel, als hij dat nodig zou vinden, zelf kan reageren op anderen.

Hieronder een overzicht:

*****************************************************
juni | vrijdag 19 december 2014 21:36
want een sluitend bekeringsverhaal verwachten......
n wonder als er een inwendige roeping is,toch?

*****************************************************

juni | maandag 22 december 2014 04:37
kerkmuren moeten wegvallen is mijn idee
dan is er overal wel een graantje,als je als de grootste zondaar naar de kerk gaat.

en komt vanzelf op die plaatsen waar de bevinding wordt gepreekt,waar men soms uren voor moet rijden.

*****************************************************

juni | dinsdag 23 december 2014 07:46
en zou er alles aan doen,om zoiets in mn bezit te krijgen,als moet ik er uren voor rijden en jaren voor sparen

*****************************************************

juni | zaterdag 27 december 2014 12:45
hjt fd dinand.
als de Hemel niets toepast,hebben we ook niks.
alles zal bevindelijk geleerd worden.
gek,dat ik nog zelden verneem,dat mensen daar tegenwoordig kennis aan hebben.
Sion zal door recht verlost worden,dat heeft niks met ger gem te maken
de ouderwetse hervormde,bv ds. Wijnmalen,ger gem,ds. lamain,of ggin ds. Roos om maar een paar te noemen,spreken allen dezelfde taal!
verder wil ik nergens meer op reageren,maar wens u wel toe, dit zelf van Boven te krijgen,wat toch gekend moet worden,wil het wel zijn,voor die nimmereindigende eeuwigheid!

*****************************************************

juni | woensdag 31 december 2014 14:01
hjt
Amos 5 : 13
hier wil ik het bij laten hjt.
we spreken immers niet dezelfde taal,dan is uitleggen erg moeilijk.
Amos is wijs.

*****************************************************

juni | woensdag 31 december 2014 21:56
ik zal de zelfnemers /toeeigeners in verwarring brengen,hjt! maar niet de mensen die een eenzijdig Godswerk voorstaan.
karlo persoonlijk vind ik hjt of dinand en meerder niks aan,en ben niks jaloers op hun geloof.
maar dat is persoonlijk.
mensen zonder gemis,is niet mee te praten.
en die zichzelf vanalles toeeigenen,ook niet.
het leerverschil blijft. Ik kan het alleen vinden,bij mensen die hetzelfde leren/krijgen,verstaan.
Dat is misschien voor u ook .

*****************************************************

juni | donderdag 1 januari 2015 17:34
maar...de echte schuldvergeving,weet zowat niemand van.
dat je daarna,vergeving krijgt is een heel ander verhaal
het wonder wordt gemist!!!!en wordt bij iedereen gemist,die dat wonder in de beleving niet kent!!!

*****************************************************

juni | maandag 5 januari 2015 05:44
maar is dit weg,dan ervaar ik duidelijk,zien is nog geen toegepast Lam.
Daar is mijn uitzien naar.
ik hoop u voldoende antw. te hebben gegeven HJT

*****************************************************

juni | maandag 5 januari 2015 11:45
CrA@
ik bedoel een gekregen Borg.Bij de Vader vandaan.
in de ontmoeting met de Heere Jezus,zijn er toch vele verloren gegaan,als ik de Bijbel lees.
Dus een ontmoeting alleen is niet genoeg. Persoonlijke beleving Ik voor u.dat gaat altijd door het wonder.
Alles wat de Heere schenkt is een wonder en niet verdiend.
mn antw. op refoweb,zijn eigenlijk persoonlijke belevingen,die terug te vinden zijn ,in het Woord.

*****************************************************

juni | maandag 5 januari 2015 20:38
adinand@ ik heb niks tegen ds. v Campen.
Maar zo te lezen ben ik een andere mening toegedaan.
u alles wat nodig is toegewenst.

Ik heb een ander paadje,dus samen gaat echt niet

*****************************************************

juni | donderdag 8 januari 2015 12:55
saar 78@

dat ik door omstandigheden,van elk gesprek moet afzien.
de Heere ondersteune u saar78 uit Sion
Dinand
11-01-2015 / 17:04
Bambi En als ze dan voorzichtig toegeeft dat ze de liefde van God persoonlijk kent.
Voorzichtig toegeven dat ze de liefde van God persoonlijk kent.
Is dat hetzelfde als ik tegen mijn vrouw en kinderen zeg, ik zeg voorzichtig dat ik van jullie hou.
Waar slaat dat nou op, en hier heb je het nog wel over een Heilig God.
Bambi
11-01-2015 / 17:51
@Dinant:
Oh, dus jij vindt het niet genoeg als iemand zoiets zegt te ervaren?
Maak niet uit hoe groot of klein iemand zegt de liefde van God te ervaren, ALS het maar ervaren wordt, daar gaat het om.
Hoop niet dat jij in de kerkenraad zit en voor een ander moet beoordelen of hij/zij aan het Avondmaal mag.

Blijf met je tengels van het werk van de Heilige Geest bij anderen af.
Je weet niet welke weg God met @juni gaat en wat God vindt dat voor haar nodig is.
Dus bemoei je er niet mee.
Bambi
11-01-2015 / 18:10
Je mag de leer van kerken bevechten, als je vindt dat het niet Bijbels is.
Maar blijft van het persoonlijk geloofsleven van mensen af.
En dat laatste is, wat er in dit topic gebeurt en daar ageer ik tegen.
notnow
11-01-2015 / 18:42
@bambi nogmaals een reactie op je erg st/h evige reactie.

1: Ik heb hier boven, met onderbouwing, al aangegeven dat juni vrij stevig erin vliegt en dat dat waarschijnlijk ook wel kan hebben dat anderen hierop reageren, waarom moet je het voor iemand opndeze manier opnemen terwijl je er niet zo bij betrokken bent ?! Dat getuigt niet van veel vertrouwen in de ander en realiseer je dat ook juni reageert op het geloofsleven van anderen dus verwacht ik dat hij dat andersom ook zal kunnen hebben/ plaatsen. Wat doe je anders op refoweb / waarom plaats je iets waar niemand wat van mag vinden, plaats het dan niet dan loop je ook geen risico.

2: we zitten hier niet i.r.l. tegenover elkaar maar op refoweb. We kennen elkaar niet persoonlijk dus kunnen ons persoonlijk aangevallen voelen maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is. Dat kan namelijk hooguit je gevoel zijn. Dat is het voordeel van een redelijk anoniem forum met idem dito gebruikersnaam. Dus waarom zo hevig reageren?!
hjt
11-01-2015 / 20:04
Waarom vraag ik naar een persoonlijk geloofsleven! Dit omdat ik vroeger precies wist te vertellen hoe een bekering moest gaan, totdat ik zelf werd stilgezet en nu weet uit mijn eigen leven dat geen enkele bekering het zelfde is. Ook ben ik opgehouden om allerlei boekjes enz. te lezen want we hebben maar 1 boek nodig....en dat is de bijbel. En wat is dat rijk als je die mag verstaan. Ik zelf wil als mensen dan ook iets zeggen er ook heel graag een gedeelte uit de bijbel naast hebben want er is zoveel aangeleerd ook daar ben ik door zelfde bijbel biddend te onderzoeken achter gekomen. Er zijn zoveel dingen die gewoon door mensen nagepraat worden en die zelf niet eens weten waar en hoe het in de bijbel. Ook ik was zo iemand. Daarom een ding is nodig de leiding van de Heilige Geest want zonder Hem kunnen wij niets en willen wij niets en dat leren we elke dag weer. Dan is er elke dag weer die stijd tussen geest en lichaam. Je zal mij dus nooit horen zeggen dat iemand die niet het zelfde paadje gegaan is niet wedergeboren is lees jakobus 2:1-13 maar eens. Ik heb het al vaker gezegd maar romeinen 8:18-30 is goed om eens te lezen dat geeft hoop!!! BID VOOR ELKAAR
Bambi
11-01-2015 / 22:20
@hjt:
Dat is mooi dat je het zelf zo ervaren hebt.
Maar je zal niet stilgezet zijn ,omdat je op refoweb door iedereen het hemd van het lijf werd gevraagd, over je persoonlijke geloofsleven.
Maar door de Heilige Geest Zelf op Zijn tijd en Zijn manier.
En hier in dit draadje wil iedereen zelf @juni veranderen door op haar in te praten en dat werkt niet.
Heb vertrouwen in de Heilige Geest Die het bij jou deed en bij anderen.
En dat is het belangrijkste deel van het geloofsleven, wat je mag verwachten bij iedere gelovige: nl. dat de Heilige Geest een mens verandert en tot inzicht brengt, net als bij jullie is gebeurd.
En hoe dat gebeurt en wanneer dat gebeurt en hoe lang die weg duurt, is bij een ieder verschillend.
hjt
12-01-2015 / 16:01
Bambi daar heb je helemaal gelijk in, de Heilige Geest moet het doen!
Maar naar mijn idee kijkt Juni naar wat we allemaal moeten beleven en voelen
maar het gaat erom of we aan het Lam genoeg hebben en of we een kinderlijk vertrouwen hebben.
wij blijven hier maar bedelaars en moeten alles alleen van Hem verwachten. Al onze goede werken tellen niet mee, we zijn totaal van Hem afhankelijk. Kijk eens naar de rijke beloftes in de Bijbel.
Dinand
12-01-2015 / 16:40
Bambi: Dank voor je liefde volle reactie.
Mijn vrouw en kinderen zouden het niet fijn vinden dat ik voorzichtig zeg dat ik van hun hou, omdat ik ze ken en weet wie ze voor mij zijn.
Hoe zou jij dat ervaren?.
Om een relatie met de Heere Jezus te hebben, dan moet je Hem eerst leren kennen.
Dan is het m.i. belangrijk dat je Hem moet gaan kennen in Waarheid.
Als je die Waarheid gaat verdraaien dan word het moeilijk dat je Hem gaat kennen.
Of je neemt genoegen met een deel van de Waarheid, en de rest vul je naar eigen beleving of wat anderen zeggen in.
En m.i. gebeurd dat ook toets dat zelf maar eens wat kerken van elkaar vinden.

Waar mensen geloven dat Jezus niet voor allen is gekomen, en is gestorven, wie dat prediken en die dat beamen, zitten onder de verkeerde boodschap, ik noem geen leer want wat is leer, ik richt mij op wat God zelf zegt in Zijn Woord.

Hier vind ik van dat je je daar van los moet maken, als je deel aan de Heere Jezus wilt hebben.

Een andere weg is er niet.

Wie ben ik om te beoordelen of er iemand wel of niet aan het avondmaal kan, kan dat ook niet plaatsen waarom je dat zegt.
Wil ze de kost niet geven die dat wel doen.

En juni kan best zelf een reactie geven op wat anderen schrijven, juni zoekt het in de bevinding, m.i. kom je daar nooit mee klaar.
De Heilige Geest kan niet in je werken als je hem niet naar Waarheid wil ontvangen.

En we kaffen juni ook niet af, er word geprobeerd met behulp van Bijbel teksten aan te geven dat juni op een ander pad terecht komt.

Wat geloof jij.

vriendelijke groet,
Jello
12-01-2015 / 17:45
Pfffff....., Dinand e.a., wat is dit ont-zet-tend vermoeiend.... Geven jullie het dan nooit op? Juni is verstandig als ze niet meer reageert, met mensen zoals jullie kom je nooit aan een eind, zo is mijn ervaring. Dit is niet liefdevol met iemand omgaan, maar iemand dwingen jouw mening over te nemen. Wat een hoogmoed, om maar te denken dat jullie het alleen maar goed zien en ervan uit te gaan dat anderen dwalen.

Bambi, je hebt helemaal gelijk, het lijkt nergens op. Op mij komt eea ook over alszijnde dat hier mensen zijn die graag met hun vuile vingers in het werk van de Heilige Geest bij anderen zitten te wroeten. Ik kan er niet jaloers op worden. Op datgene wat juni soms schuchter aangeeft wel, voel me verbonden met je juni, 'k herken veel van wat je schrijft, houd moed!

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Jello
12-01-2015 / 17:58
En vraagsteller, wat de titel van je vraag betreft: er is geen 'sluitend' bekeringsverhaal. Niemand kan een sluitend bekeringsverhaal geven. Bekering gaat hier op aarde een leven lang door. Een mens raakt hier op aarde nooit af bekeerd. Als je dat tenminste met deze opmerking in je vraag bedoelt....
notnow
12-01-2015 / 18:36
@jello @bambi,

Lezen wat jij wilt zien in plaats van wat er staat, zwelgen in zelfmedelijden en geniet van een zelfopgelegde slachtoffer rol.....

Ik heb een aantal keer gereageerd op de reacties van jullie die iedere keer een of meerdere keuzes van bovenstaand rijtje in zich heeft.

Doe jezelf dat toch niet aan....
Dinand
12-01-2015 / 21:08
Vragensteller bijna 100 reacties nu, zit er voor jou een antwoord bij waar je wat mee kunt?

Sommigen zijn wel wat afgedwaald vind ik, om de vraag in beeld te houden, hier nogmaals de vraag.Aan dominee C. Harinck. Naar aanleiding van uw antwoorden op de vraag “zondekennis in kaart brengen”. Ik zit bij een gemeente waar de kerkenraad op bezoek komt als een lid aan het Heilig Avondmaal heeft deelgenomen. Men verwacht dan een sluitend bekeringsverhaal. Dit houdt mensen van de tafel af. Hoe zou iemand zich kunnen verantwoorden na deelname, als de kerkenraad op bezoek komt?Je zou misschien kunnen vragen bij het bezoek van den kerkenraad, wat willen jullie horen.

Dan is de meeste spanning er af, en verantwoorden zal moeilijk worden, want er word wel een sluitend bekeringsverhaal verwacht.

En als dat dat allemaal ook nog moet kloppen met de bevingsleer met zonde en ellende kennis, dan word het nog een hete avond.Dan mag het een zucht van verlichting geven dat het avondmaal maar 4 keer in het jaar is.Kortom waar gaat het over, iedereen heeft toch zijn eigen mening.

Antwoorden worden toch niet series genomen, eigen leer staat voorop.Vragensteller je hebt de gemoederen wel geroerd met je vraag, van de vraag wat vinden kost al moeite en dan te bedenken om er ook nog iets van bevinden.

En wie is juni nu, een man of een vrouw want daar zijn de meningen ook nog in verdeeld.Of is er toch nog een weg tot elkaar te komen.Een tekst uit Fil. 2:3 kan daar wellicht betekenis in hebben.

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zich zelven. Fil. 2:3 .En daarna de Bijbel als Waarheid nemen, en geen eigen bedenksels.

vriendelijke groet aan iedereen.
Mula
12-01-2015 / 21:55
Dat juni voorzichtig durf te zeggen dat hij/zij God lief heeft, heeft mijns inziens juist alles te maken met een Heilig God. Als je de verdorvenheden van je eigen hart leert kennen, een hart dat zo vaak in verwarring brengt en waar de zonde zich afspeelt, dan is het juist zo wonderlijk dat God lief wil hebben, en dat jij daar tegen over .. God ook mag lief hebben. Dwars door alles heen, dat er soms toch die liefde tot een Heilig God ervaren mag worden.
VrouwkeZondernaam
13-01-2015 / 09:19
Is Dinand hier de voorzitter?
denkna
13-01-2015 / 09:33
Beste Bambi, Samanthia, Notnow, Dinand, Hjt, Cra, Juni, Jello, Mona, Moedervan2 en vele andere:

Is na bijna 100 reacties ongeveer niet alles gezegd????

Dit draait zo ontzettend rond om standpunten, dat de discussie zich niet constructief ergens heen ontwikkeld. En dan heeft volgens mij de vraagsteller er niet veel aan.

Dit heeft m.i. ook niets meer te maken met een vragenrubriek, maar is ontaard in een discussieforum.

Mijn advies zou dan ook zijn: nu stoppen!
VrouwkeZondernaam
13-01-2015 / 09:35
Een citaat van Spurgeon over twijfelaars en mensen met een haast onwankelbare hoop . . .

"Laat u mij een voorbeeld geven. U ziet een aantal mannen op een smal pad langs de zeekust rijden. Het is een zeer gevaarlijk pad. Het is oneffen en aan de linkerzijde is een ontzagwekkend diepe kloof. Een paardenhoef hoeft maar een klein beetje weg te glijden en de mannen storten de dood in. Kijk hoe behoedzaam de mannen rijden, hoe voorzichtig de paarden hun hoeven neerzetten. Maar ziet u met wat voor een snelheid die andere ruiter aan komt stormen over hetzelfde pad, alsof de satan hem op de hielen zat? U steekt U handen gekweld door angst in de hoogte. U vreest dat het paard uitglijdt en dat de man elk moment in de afgrond zal storten. U zegt: 'Waarom rijdt die man zo roekeloos?' Hij is een blinde ruiter op een blind paard. Ze zien niet waar ze zich bevinden. De man denkt dat hij op een veilige weg is en daarom rijdt hij zo hard.
Mona
13-01-2015 / 10:06
@denkna,

Denk even na voor je mijn naam noemt.
Ik heb één reactie geplaatst, die alleen op de vraag en het antwoord ingaat, en waarmee ik de vraagsteller wilde bemoedigen.

Terug in de tijd

Ik heb tien maanden verkering met een hele lieve jongen. Alleen de afgelopen tijd twijfelde ik steeds (meer) of hij wel ...
geen reacties
18-12-2009
Aan Ds. Brugge. Laatst las ik in de Daniël een oud artikel waarin u een aantal vragen werden gesteld over tweeverdieners...
11 reacties
18-12-2009
Aan ds. H. Paul. Van jongs af opgegroeid in de kerk. Serieus geleefd, vereniging, catechisatie bezocht. CGO gedaan. Kort...
2 reacties
18-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering