Van Oud Gereformeerde Gemeenten naar Gereformeerde Gemeenten

mr. J.H. Doeven / Geen reacties

18-12-2017, 13:59

Vraag

Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongere van 18 jaar die is opgegroeid in de Oud Ger. Gem. De afgelopen jaren ben ik me er steeds minder thuis gaan voelen. Ik was het niet eens met de manier hoe de kerkenraad onder andere met jongeren omging, maar ook hoe we met de samenleving omgaan. De afgelopen maanden ben ik zelf zondags naar de Ger. Gem. geweest. Ik voel me daar heel erg thuis en veel dingen die ik miste in de Oud Ger. Gem. zie ik hier wel terug.

Nu wil ik heel graag dooplid worden in de Ger. Gem. Hoe gaat zo’n procedure? Zijn er nog aparte regels omdat ik nog dooplid ben en mijn ouders nog wel naar de Oud Ger. Gem. gaan? Het is verder in goed overleg met mijn ouders gegaan. Hoe lang moet ik minimaal in deze gemeente kerken voordat ik lid mag worden?


Antwoord

Je wilt als dooplid overgaan van een Oud Gereformeerde Gemeente naar een Gereformeerde Gemeente en je vraagt je daarbij af hoe dat in zijn werk gaat.

Ik ga ervan uit dat jij, gezien je leeftijd (18 jaar), in staat bent om zelf een beslissing te nemen over de kerkelijke gemeente waar je bij wilt gaan horen. Wil je als dooplid overgaan naar een ander kerkverband, dan is het wel van belang dat je dat in goed overleg met je ouders doet. Uit je vraag begrijp ik dat je dat hebt gedaan. 

Dan is de volgende stap dat je je doopbewijs opvraagt bij de (scriba van) de kerkenraad van de kerkelijke gemeente waar je toe behoort. Licht de (scriba van) de kerkenraad ook toe waarom je gaat en waar je naar toe wilt gaan. Meestal duurt dat enige tijd voordat je dat doopbewijs krijgt, omdat het doopbewijs moet worden klaargemaakt. 

Neem ook contact op met de (predikant/scriba van de) kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente waar je naar wilt overgaan en licht hun je keus toe. Vraag of ze erin kunnen toestemmen dat jij bij hen dooplid wordt. 

Als dat allemaal akkoord is en jij je doopbewijs hebt gekregen van de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente, lever je dat in bij de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente waar je je bij aan wilt sluiten. 

Als je dooplid bij die gemeente bent geworden, ga je met de kerkenraad van je nieuwe gemeente overleggen of en wanneer je de belijdeniscatechisatie kunt gaan volgen. De kerkenraad zal je dan informeren over de gang van zaken bij het komen tot het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs. Dat is niet in elke Gereformeerde Gemeente gelijk. Zodra je openbare belijdenis des geloofs hebt afgelegd, ben je belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente.

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd.

J. H. Doeven, Houten

Lees meer artikelen over:

attestatieGereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
43 artikelen
mr. J.H. Doeven

Bijzonderheden:

Was 42 jaar lang ouderling.

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Is het echt nodig dat je geknield bidt of mag je ook liggend in bed bidden? Vaak bid ik lang en dan vind ik het zo lang duren om geknield voor je bed te zitten. Of gaat het meer om wat je bidt en of j...
8 reacties
16-12-2009
Hebben dominees net als artsen een officieel beroepsgeheim?
Geen reacties
16-12-2019
Ik weet dat de Heere mij al op jonge leeftijd trok. Toen ik voor het eerst deelnam aan het Heilig Avondmaal heb ik tegenstand ervaren van mijn vader. Ik zat toen namelijk in dezelfde kerk als mijn oud...
12 reacties
16-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering