Sluitend bekeringsverhaal na Avondmaal

Ds. C. Harinck / 106 reacties

18-12-2014, 10:43

Vraag

Aan dominee C. Harinck. Naar aanleiding van uw antwoorden op de vraag “zondekennis in kaart brengen”. Ik zit bij een gemeente waar de kerkenraad op bezoek komt als een lid aan het Heilig Avondmaal heeft deelgenomen. Men verwacht dan een sluitend bekeringsverhaal. Dit houdt mensen van de tafel af. Hoe zou iemand zich kunnen verantwoorden na deelname, als de kerkenraad op bezoek komt?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Beste broeder,

Het bezoeken van een gemeentelid, nadat deze voor het eerst aan het Avondmaal heeft deelgenomen, is een goede zaak. Ik denk dat je dan niet dezelfde week als een inspecteur op de stoep moet staan, maar toch enkele weken later dit wel moet doen. Ik heb dit als pastor ook steeds gedaan, of het huisbezoek werd door de wijkbroeder wat naar voren gehaald. Je komt niet als geestelijke keurmeester om  het lid van de gemeente aan een verhoor te onderwerpen. Als het goed is ben je verblijd en wil je graag met het lid van de gemeente een gesprek over deze eerste gang naar het Avondmaal. Ik vind het vanzelfsprekend dat je als ambtsdrager benieuwd bent om daar iets over te horen. En dan hopelijk te mogen horen dat de Heere de prediking heeft willen zegenen. Het vereist geestelijke oren om soms uit een verward verhaal en wat stuntelige woorden toch te proeven of hier het werk des Heeren aanwezig is of niet. Mensen die alles direct een naam en plaats kunnen geven in een bepaald bekeringsschema, hebben dikwijls weinig of geen ervaring van de de eerste beginselen van Gods werk en tonen geen hartelijke droefheid over de zonde en een zoeken van de zaligheid in Christus. Men zei vroeger wel, dat men liever zag dat de meubels er waren dan dat zij precies op hun plaats stonden.

Tijdens zo’n gesprek kan ook leiding gegeven worden in geestelijke zaken. Meestal ervaart men na een oprechte gang naar het Avondmaal de goedkeuring van de Heere en is men verwonderd over Gods genade. Maar er komen ook al spoedig bestrijdingen en aanvallen van de boze, die benauwen met het feit dat je jezelf een oordeel hebt gegeten en gedronken. Alles bij elkaar hebben deze mensen wel behoefte aan een pastoraal en geestelijk gesprek. Het kan zijn dat je merkt dat iemand lichtvaardig ten Avondmaal is gegaan. Het is te begrijpen dat  de ambtsdrager daar dan ook iets over zegt en op zelfonderzoek aandringt. Het mag echter nooit zo worden dat wij denken over het hart te kunnen oordelen en alles van Gods werking in een mens af te weten. Het doel van zo’n bezoek mag vooral niet zijn om vanuit  een vooringenomen standpunt dat het toch wel niet van God zal zijn, het lid te vermanen nooit meer ten Avondmaal te komen. Jezus keek heel anders op de zondares aan Zijn voeten dan de vrome Simon de farizeeër in wiens huis Hij was. Je kunt het beste met zulke mensen praten wanneer je je eigen eerste gang naar het Avondmaal niet vergeten bent.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
106 reacties
huibertus
05-01-2015 / 13:40
aan juni
ooit had ik een oude grootvader toen de dag kwam dat hij af moest reizen vroeg me;n hem of hij wist of
het goed was het antwoord was eenvoudig alle keren dat ik met mijn schuld naar deHeere ging
ontmoette ik in Christus al tijd een genadige God En als u dat nooit in uw leven heeft mee gemaakt
maakt u dan maar veel zorg als u hiervan weet laat dan alles eens aan Hem over want dan maakt Hij
zijn woord ook waar

met vr gr Huibertus
Samanthi
05-01-2015 / 14:07
@moeder van 2
Ik denk dat zondenkennis een struikelblok is geworden omdat we niet weten wat er mee bedoeld wordt.
In de redelijke Godsdienst van a Brakel komt dit ook aan de orde, getrokken door de liefde, daarom moeten we het rijtje ellende verlossing en dankbaarheid niet uitelkaar trekken, ze zijn er alledrie of er is er niet een.
Je vader kreeg een dankbaar leven, voor elke boterham was hij dankbaar, dat is zondenkennis, je bent dankbaar omdat je weet dat je anders verdiend hebt.

Het is zo verwarrend geworden. Aan de ene kant word je gedwongen, aan de andere kant tegen gehouden

Als refo's houden we vast aan oudvaders en de drie formulieren, maar of we ze ook lezen en begrijpen?
We laten mensen vaak buikspreken om in het gelijk te komen.

Ik zelf balanceer tussen twee pilaren 100% eenzijdig Godswerk, maar ook 100% eigen verantwoordelijkheid,
Elke zondag stuurt God boodschappers van die blijde boodschap, God doet er alles aan om mij zalig te maken.

Toch weet ik dat niet ik maar Hij de eerste stap gezet heeft en t ik ben niet zelf gaan geloven.

Klinkt tegenstrijdig, maar het is het niet.

Jezus zegt ik hen de Eerste en de Laatste.

Hij zegt ook U hebt niet gewild dat ik Koning over je zou zijn.
Dinand
05-01-2015 / 15:44
Dag moedervan2

Duidelijk wat je heb geschreven en ook van die dogsma,s. je zou er in verdrinken.
Fijn hier word ik blij van dat er nog mensen zijn die er zo in staan.
Ik heb gisteren hetzelfde aangeboden te lezen, geloof echt voorwaardelijk, en er ook bij te lezen bij dwars een hopeloos geval (het tegen overgestelde hiervan).
Gisteren hebben we ook weer zo,n fijne dienst gehad weer opgebouwd, en daar kwam ook in voor of de Heere je wel had uitverkoren, dat daar zo veel mensen zich vast in bijten het is niet voor mij.
Allemaal leugens als je zo denk, de Heere is voor iedereen naar de aarde gekomen en is voor iedereen aan het kuis gestorven.
Probleem is niet iedereen wil zich dat toe eigenen.
En dat mag je dan ook weer niet zeggen een wil of een keuze, want de Heere moet het doen, niet wetende dat de Heere alles allang doet.

De tekst van de prediking was uit joh. 3 vers 16 Want al zo lief heeft God de wereld lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve maar eeuwig leven hebbe."

In het grieks staat voor het woord wereld kosmos.
Voor allemaal dus, het is dus gevaarlijk en een leugen dat je dat niet voor waarheid aanneemt, en er zelf wat anders van gaat maken.

Het word zo moeilijk gemaakt dat je er ook nooit uit zult komen als je het niet bij de schrift alleen houd.

De predikant noemde in de prediking als Jezus ons omarmd, de armen om je heen slaat wat doet u dan, houd u dan de armen op de rug of sla je jou armen dan ook om Hem heen.
De Heere heeft je lief, heb jij me ook lief vraagt de Heere dan.
Deze woorden raakte mij en ook mijn vrouw, want wij verstaan dat wat daar mee bedoeld word.

Als je dan elke dag bid, denk dan er eens over na wat je bid is dat gebed dan ook deel aan Hem te mogen krijgen, grijp het dan ook aan, de Heere bied het je aan, sla dan je armen om Hem heen als je Hem lief hebt.
Zoek het dan niet bij je zelf in bevindelijke leer, en er moet eerst veel opgepoetste zonde kennis zijn, en de dortse leer regels schrijft van dit en van dat en noem maar op.
Nee zeg ik daar op, en dan lees je zo iets bijzonders weer heel eenvoudig zoals in het antwoord van evangelist van dooijeweert.
Als je als evangelist toch in zo'n gebied komt on te getuigen van Jezus Christus, en je komt aan met zonde kennis en ellende en de bevindelijke leer, en als dat nog niet genoeg is kom je ook nog met dogma,s , en het kan zeker niet zomaar het word nog een hele strijd, en afwachten maar of het ook voor jou is.
Die mensen zouden een rol beroerte krijgen en hart weg lopen.

Nee kom zo als je bent geef je aan Hem over en Hij zal het doen en ook in je werken, je moet wel toegang geven. daarvoor.

Moedervan2 ik hoop zo dat wat je aanbood: geloof echt verantwoordelijk, wat met juni en anderen gaat doen.

Ik heb ook echt met juni en anderen te doen die er zo in staan, je komt er nooit uit als je het niet los laat en je gehoor op Hem richt.
En als je dit zegt kun je al weer commentaar krijgen want dan denk je te makkelijk want dat gaat zo maar niet, je hebt wel met een Heilig God te maken.

Juist zeg ik dan je hebt ook met een Heilig God te maken, maak Hem dan ook niet tot een leugenaar.
Openbaring 22 vers 18 en 19: 18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. 19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

moedervan2: Ik heb je laatste reactie nog eens weer gelezen onder andere je vaders bekerings geschiedenis, wat mensen stuk kunnen maken diepdroevend en met de hand op het hart zeggen ze dan ook nog dat ze gelijk hebben.
Gelukkig is hij ervan verlost en ik hoop ook dat anderen dat ook zal gaan raken en verlost zullen worden, en toch is gaan nadenken over waar zijn we toch mee bezig.
Gehersenspoeld is het en dat klinkt hard, de waarheid is ook hart.
En kan het ook niet vaak genoeg zeggen ook tegen juni en dat zeg ik echt met liefde van uit mijn hart maak je ervan vrij begin er vandaag nog mee laat los die mensentaal, en richt je op de Stem van de Heere, je gaat die Stem van de Heere horen de Stem die alles maakt, die ergens vandaan kan komen waar jij het niet van had verwacht.

moedervan2 Fijn dat je er ook tijd voor vrij maakt om deze dingen van onze hemelse Vader te delen met anderen.
En dit geeft de Heere ook dat je het kunt doen, de Heere werkt en doet, en weet wat we nodig hebben.
De vraag aan ons willen we het ontvangen, kan alleen in geloof en vertrouwen op Hem.

met vriendelijke groet,
Dinand
05-01-2015 / 18:25
Dag juni heb een uitleg gelezen waar ik van hoop dat je daar verder mee kan komen.
Het is een nieuwe vraag met antwoord: Verwerping van eeuwigheid hier op refoweb.
Ds. van Campen geeft er antwoord op, een vraag aan je wat doet zo'n antwoord met je, zou je dat met me willen delen?

Hartelijke groet,

Dinand
Lema
05-01-2015 / 19:15
@moeder van 2,

Wie zegt nu dat juni op 1 predikant focust? Juni vertelt eerlijk uit zijn/haar leven, en dat hij/zij veel aan dominee Lamain heeft gehad. Waarom juni daar zo op afbranden?
Dinand heeft het ook steeds over ds. van Campen, maar daar hoor ik je niet over?

@dinand
Jezus christus heeft de zijnen van te voren verkoren. Hij is niet voor iedereen naar deze wereld gekomen en ook niet voor iedereen gestorven. Als je de Bijbel goed leest komt dat duidelijk naar voren.
Rom. 9: 30 : En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

En... ik denk hetzelfde als juni, maar dat je dan met mensen die zo denken te doen hebt vind ik best apart. Waarom? Wij denken wat anders over sommige zaken maar dat betekent nog niet dat jij dan meteen maar met ons te doen moet hebben. Ik denk ook niet dat je tegen juni moet zeggen dat hij/zij zich op de stem van de Heere moet richten, als ik juni's stukken zo her en der op deze site lees, dan geloof ik dat juni de stem van de Heere allang gehoord heeft.
CrA
05-01-2015 / 19:42
Triest wat je vertelt over je vader @ moeder van 2. Zouden ze de bekering van Augustinus ook niet geloven, want ook hij hoorde de stem van God in de stem van een mens die riep vanuit een tuin: Tolle lege.
@ juni, heb je Hem lief? Volgens mij durf je geen nee te zeggen, maar ook geen ja. Hoe komt dat? Als je nu maar zeker wist dat Jezus ook jou persoonlijk liefheeft? Mensen kunnen je daar niet van overtuigen, maar de Heilige Geest wel d.m.v het Woord en de sacramenten.
juni
05-01-2015 / 20:32
CrA
met chroom zeg ik toch ,,ja,,.
juni
05-01-2015 / 20:38
adinand@ ik heb niks tegen ds. v Campen.
Maar zo te lezen ben ik een andere mening toegedaan.
u alles wat nodig is toegewenst.

Ik heb een ander paadje,dus samen gaat echt niet
CrA
05-01-2015 / 22:18
Beste juni, wij hebben Hem lief, toch lief, ook al is het met schroom, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Leg je bevende hand maar op het Offerlam, met Hem kom je nooit beschaamd uit. Sterkte op je paadje.
Dinand
05-01-2015 / 23:25
Lema
Ik lees mijn bijbel echt wel goed, het kan zijn dat jij een andere bijbel hebt.

Wat hebben we dan toch een vreemde god als je zegt dat Hij niet voor iedereen gekomen en gestorven is, dan is toch in jullie ogen god die je de schuld kunt geven van alles.
Daar zal Hij niet blij mee zijn.
Aan de ene kant kan er niet tot die Heilige God gekomen worden, en aan de andere kant maakt je die Heilige God voor leugenaar uit, en dan word er ook nog gebeden voor alles en nog wat.
Ik schrik hiervan en hoop dat je hier nog is op terug komt.
Dit vind ik net zo erg als iemand staat te vloeken, waarvan ik dan zeg je hebt het over mijn Vader in de Hemel die me heeft gered en voor mij zorgt, en die van mij houd.
Wat doe je met de tekst gij hebt niet gewild.

Ik had het over ds. van Campen in een vorige reactie, kan je er nog veel noemen.
Wij zijn wel blij en dankbaar dat we de Heere mogen kennen en wij loven en prijzen Hem daarin elke dag weer opnieuw.
De Heere heeft in ons leven al grote wonderen gedaan.


juni je hebt een ander paadje, dat hebben wij ook en daar zien we de Heere Zijn werk doen, de levende God die voor ons zorgt, en dankbaar voor alles wat Hij voor ons doet elke dag weer opnieuw en voor die God kom ik op.

We hopen echt dat je de Heere mag gaan vinden, we bidden hiervoor dat banden verbroken, losgemaakt mogen worden.


vriendelijke groet, Dinand
notnow
05-01-2015 / 23:32
Met stijgende verbazing lees ik dit topic. ( al vanaf het begin)

Wat me opvalt is dat het al snel is gegaan over Juni en zijn bijzondere paadjes. Niemand die er iets van zeggen of vinden mag of een heel aantal mensen ( ?!?) valt hierover en begint een nieuwe subdiscussie over. Los van het feit wat daarover te zeggen is.

Inhoudelijk is er niets wat meer terugwijst naar de oorspronkelijke vraag-het antwoord. Ik wil er daarom op wijzen, hoewel het niet mijn verantwoordelijkheid cq bevoegdheid is (als refoweb bezoeker) om toch te blijven bij waar het in de vraag om gaat.

Dat Juni, die inhoudelijk niet vanuit het Woord beargumenteert maar louter vanuit een gevoel en passant even een reactie van dominee van Campen "schoffeert" zonder inhoudelijk te zijn vind ik persoonlijk zeer kwalijk. Iedereen mag een gevoel hebben maar ga met een gevoel een inhoudelijke reactie niet beoordelen. Dat voegt niets toe. Sterker nog, iemand die even mee deelt dat iemands reactie niet klopt met zijn gevoel zonder dat op grond van het Woord uit te leggen
doet geen recht aan het antwoord van ds van Campen.
saar78
06-01-2015 / 20:37
juni, hartelijk bedankt voor al je reacties! Wat een herkenning, k zou graag een keer met je praten. Voel verbondenheid.
Agnes
07-01-2015 / 11:30
Ook ik heb met verbazing deze discussie gevolgd.

Ik denk dat wanneer men zich geroepen weet tot de tafel des Heeren, men ook kan vertellen hoe hij of zij daartoe getrokken werd. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond toch van over? Al is het hakkelig en stotterend, als God aan Zijn eer komt, dan is het goed. Mijn ervaring is dat je dan veel, veel te vertellen hebt.... maar wie ben ik.

De reacties van Juni heb ik gewaardeerd. Ik proef dat Juni het van de Heere verwacht en ook kennis van 'God en Goddelijke zaken' heeft.
moedervan2
07-01-2015 / 14:42
Ik ben geshockeerd dat iemand hier durft te beweren dat Jezus niet voor iedereen gekomen is. Er staat in Johannes 3: 16 'Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verderve maar eeuwig leve!" en lees vers 17 er dan eens bij: "Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar dat zij door Hem behouden zouden worden!"vers 18 is dan ook prachtig!! Er staat niet: uitverkorenen, gelovigen... er staat WERELD. God houdt van ons allemaal! Anders zou zijn dagelijkse zegen ook niet opgaan over gelovigen en ongelovigen (zelfs de moordenaars die IS heetten hebben elke dag te eten! Wat een roepstem!)
De wereld betekent in dit geval: de hele kosmos... de aarde met al zijn schepselen, in het bijzonder de mens. De moederbelofte die aan Adam en Eva werd gedaan, werd indirect aan ieder mens gedaan, uit hen zijn immers alle mensen ontstaan. Of was de belofte niet voor Kaïn, maar wel voor Abel? Nee, ook Kaïn kon zalig worden maar hij ging niet met zijn zonde naar de Heere. Hij volhardde. Toch maakte God hem nog tot een groot volk, ondanks zijn afkeren van de Heere. Zegen ondanks zijn ongeloof. (genesis 3 : 13 e.v.). Hij geloofde niet dat God hem nog genadig zou willen zijn. Wat een verschrikkelijke zaak, waar zich vele in deze dagen in de kerk aan schuldig maken.
Laten we God toch niet zo klein maken. Zijn liefde is zo groot. Jezus huilde om de mensen van Jeruzalem omdat Hij wist dat hun harde harten niet zouden verbreken, maar dat zij zouden volharden. Daarom is Jeruzalem verwoest. Waarom zou Jezus huilen om mensen die toch niet uitverkoren zijn, waar Hij dus toch niet van zou houden? Wie huilt er wel eens om iemand die sterft die je niet kent of waar je geen gevoelens voor hebt? Hooguit schrik je bij een naar verhaal, maar huilen?

En wie van ons zal nu de uitverkiezing kunnen uitleggen, als God ons zelf maar een paar teksten geeft waarin Hij zegt dat er een uitverkiezing is? We maken er hele theorieën van, terwijl we echt niet weten hoe het precies zit. Misschien zit het wel heel anders dan wij denken. Onze hersentjes zijn maar klein hoor. Kan een baby bedenken hoe moeder aan zijn flesje melk komt? Ooit een discussie met een kleuter gehad? Ik wel! Ze denken alles te weten, maar zee weten niks! Maar o wat kan het lastig zijn als het nog niet voor hen te begrijpen is.
Ik ben wel eens bang dat de duivel deze teksten heeft gebruikt om mensen bij de Heere weg te houden. Mensen die met een verlangend hart naar vrede met God, toch bang zijn om geen vergeving te ontvangen en niet tot vrede met God komen, omdat er een uitverkiezing is. Wat een omgekeerde wereld, terwijl er 366 x in de Bijbel staat: "Bekeert u!" zitten er mensen continue te hameren op: "Er is een uitverkiezing, GOd moet het doen!" En natuurlijk is dit laatste waar, maar laten we het eerste ook staan? 366 x... voor elke dag 1 ook in schrikkeljaar. Heb je je vandaag alweer tot God gekeerd? En het slappe excuus (wat ik hier ook las) 'als God ons wil bekeren of aan de tafel wil, dan kom je er echt wel en kan niets je meer tegenhouden!' Kortom: iedereen die niet aan de tafel komt uit welke vrees dan ook of die zich niet bekeerd omdat hij het verlangen nog niet in zijn hart heeft gevoeld, die kan weer achterover leunen... God zal het echt wel doen, als Hij dat wil... "Werkt uzelfs zaligheid met vrees en beven!"Filippenzen 2:12

Lees deze preek eens: http://www.downloadpreken.com/artikelen/A271.pdf

O,.... ik krijg het zo benauwd ineens... word jij er niet benauwd van?? Zoveel zegeningen gekregen en langs Hem heen leven.. hoe kan je??
Dinand
07-01-2015 / 15:11
Agnes

Met je antwoord ben ik het eens als je zegt: Ik denk dat wanneer men zich geroepen weet tot de tafel des Heeren, men ook kan vertellen hoe hij of zij daartoe getrokken werd. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond toch van over? Al is het hakkelig en stotterend, als God aan Zijn eer komt, dan is het goed. Mijn ervaring is dat je dan veel, veel te vertellen hebt.... maar wie ben ik. , de reacties van juni wat je noemt zijn m.i. 2 verschillende dingen, verwachten en kennis goddelijke zaken.

Je kunt kennis hebben van iets, daarin hoeft het nog niet te zijn dat je het daar ook van verwacht.
Namelijk de letter dood maar de Geest maakt levend.
Rom 10 vers 8 zegt: Maar wat zegt zei ( vers 6 de rechtvaardigheid die uit het geloof is) nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.
Vers 9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hen uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Als je het Woord tot je gaat nemen, gaat eten van het Hemelse brood het levende Woord namelijk de Heere Jezus, zo is dan het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Rom: 10 vers 17, dan gebeurt er wat, dan gaat de Geest ook in je werken.Als je het enkel voor kennis aanneemt loop je zo op een ander paadje zoal juni zegt ik loop op een ander paadje.

We moesten het bij de vraag houden zei notnow niet dat het antwoord van notnow daar mee te maken had, hij ventileerde ook zijn gedachte ;-) .

vriendelijke groet,
Dinand
08-01-2015 / 10:54
Dag moedervan2
Dat is duidelijke taal wat je schrijft.
Het komt allemaal op ongeloof uit, en dan kun je kennis hebben en tig Schriftteksten noemen , en dan kan het allemaal lijken of het echt is, maar het is niets want er word niet gesproken en geleefd vanuit Gods waarheid maar uit eigen beleving , waarheid.
En als het niet vanuit God is dan is het van de tegenstander en dan ben je zijn slaaf als je geloof daar in ligt.
Het is sektarisch als je zo over de levende God spreekt en denkt, en niet alleen voor je zelf maar je sleept heel veel mensen hierin mee, dat gaat van overgrootouders naar ouders naar kinderen, kleinkinderen, van geslacht op geslacht.
Gelukkig dat er ook nog zijn die zich er van losmaken en zien dat het niet klopt, en wel willen horen en willen leven naar Gods Waarheid en Hem hier groot in maken.


Ik geloof ook niet dat je op deze manier God ooit zult vinden, moedervan2 waarschijnlijk staat er nog niet genoeg van bekeerd u en laat u met God verzoenen.

En zo de reacties te lezen kun je zeggen in Gods Waarheid waar je het kunt lezen en vinden, het word met een andere tekst weer omver geholpen.
En de tegenstander die lacht en zal je wel voederen.

Wat kunnen we dan zeggen wat een geduldig God die we hebben.
juni
08-01-2015 / 12:55
saar 78@

Verbondenheid heb ik met verschillende mensen Saar 78.
Toch gaat ieder een eenmanspad.
Zelf moet ik dagelijks vragen,Och schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest.
Leer mij de weg
Maak mij levend
en nog veel meer

dat ik door omstandigheden,van elk gesprek moet afzien.
de Heere ondersteune u saar78 uit Sion
notnow
08-01-2015 / 18:39
@dinand

Je refereert aan mij, vandaar deze reactie. Nee, inhoudelijk was mijn reactie niet gericht op de vraag maar wel op het feit dat er niet gereageerd werd op de vraag. Het ging, zoals ik zag in veel reacties, ook niet over de (verheerlijkte) paadjes of mensen die ook graag op paadjes wandelen of mensen op paadjes willen zien wandelen etc etc. Het gaat over iemand die een vraag heeft over een huisbezoek.

Nogmaals wil ik niets voorschrijven maar een zinvol forum heb je m.i. alleen als mensen inhoudelijk on-topic reageren. En dat zou refo-web nog zinvoller kunnen maken.
Dinand
09-01-2015 / 11:16
Dag notnow: Dat is ook zo wat je zegt, ik weet van het forum niets af kom daar niet.
Met elkaar spreken is goed in liefde volle zin, kan soms verkeerd over komen, je kunt zoveel teksten aangeven waarin je moeites ligt en dan toch niet geloven.
Daar heb ik veel moeite mee dat raakt me dat snijd mij door het hart.
We hebben zelf zoveel wonderlijke dingen meegemaakt. dat we de Heere daar in zagen werken.
En dat gebeurt nog steeds, als je werkelijk op Hem vertrouwd, en alles bij je zelf los laat, dan ga je dat zien.
We hebben een God van orde , niet van wanorde.
En in de reacties zie ik mensen lijden en dat is echt niet nodig, uiteindelijk laten ze het zelf gebeuren.
En daar kunnen weerwoorden op zijn, ik zeg het is echt zo, en het is, en gaat ook niet altijd makkelijk weet er alles van, maar om het dan bij de Heere alleen te zoeken, Hij rijkt jou de hand toe dat is echt zo.

notnow: maar ik had je wel begrepen van daar het smile teken.
Fijne dag en een vriendelijke groet, dinand.
Mona
09-01-2015 / 14:02
Ik keek even naar de aanhef boven de vraag, en kan alleen maar zeggen: niemand heeft een sluitend bekeringsverhaal. Geen kerkganger, geen ouderling, geen dominee.
Het gaat niet om het verhaal, en wij kunnen het al helemaal niet sluitend maken.
Al Gods kinderen zijn volkomen afhankelijk van Hem, die alles volkomen heeft betaald.

Terug in de tijd

Alhoewel ik al veel vragen en antwoorden over dit onderwerp heb gelezen, blijf ik erover nadenken en twijfelen. Mijn man...
5 reacties
18-12-2012
De laatste tijd worstel ik veel met de vraag of ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb. Hoe weet ik of ik daadwer...
1 reactie
20-12-2021
Ik heb al heel lang erge haaruitval. Op mijn kussen vind ik elke morgen veel losse haren en ook tijdens het douchen valt...
geen reacties
18-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering