Uit elkaar na seksuele gemeenschap

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

18-12-2018, 12:32

Vraag

Is er een Bijbelse grond -op overspel en ongeloof na- die het goedkeurt dat een stel dat (veelvuldig) gemeenschap met elkaar heeft gehad uit elkaar gaat? Zo ja, welke? Ik heb het hier niet over een getrouwd stel, maar het vond vóór het huwelijk plaats.

Antwoord

Beste vraagsteller,

In je vraag lees ik een tegenstrijdigheid. Je schrijft dat het niet gaat om een getrouwd stel. Tegelijk schrijf je dat het gaat om (veelvuldig) gemeenschap vóór het huwelijk. Daaruit leid ik af, dat dit stel inmiddels getrouwd is, maar vóór hun huwelijk gemeenschap heeft gehad. In dat geval kan er geen zegen op dit huwelijk rusten, tenzij in de weg van hartelijke schuldbelijdenis en waarachtige bekering tot de Heere.
 
Als ik de vraag anders moet lezen, namelijk dat het toch niet gaat om een getrouwd stel, maar wel om een stel dat veelvuldig gemeenschap heeft gehad, is de Bijbelse lijn helder. Dit stel zal moeten trouwen, maar wel in de weg van bekering en schuldbelijdenis.

Een stel dat veelvuldig gemeenschap heeft zonder getrouwd te zijn, leeft in zonde. Het heeft dan niet zoveel zin om te vragen naar Bijbelse gronden om als stel uit elkaar te gaan. De Bijbel is immers door dit stel al op vele punten buitenspel gezet.

Verder noemt de Bijbel ongeloof niet als een grond om te scheiden, wel als een belemmering om te trouwen. Veel huwelijk zouden voor verdriet en onenigheid gespaard gebleven zijn, indien één van beiden niet getrouwd was met een ongelovige, hoe groot aanvankelijk de verliefdheid of liefde ook leek te zijn.

De enige grond die de Bijbel noemt voor echtscheiding is overspel, omdat door die daad het huwelijk in feite stuk wordt gemaakt. 

Het ware te wensen dat het huwelijk, zoals dat in de Bijbel wordt omschreven, in kerk en samenleving weer hoog en in ere gehouden zou worden, want zoals ook uit je vraagstelling blijkt, wie deze bijbelse ordening verlaat, komt terecht in velerlei dilemma’s, ingewikkelde vragen en een wirwar van zonden

Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik aan u hierbij willen vragen of een deskundig persoon mij hiermee kan helpen, tips of advies geven. Ik ben e...
geen reacties
17-12-2008
In de Heidelbergse Catechismus staat dat we "onbekwaam zijn tot enig goed zijn en geneigd tot alle kwaad"; dat zelfs "de...
6 reacties
17-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering