Sluitend bekeringsverhaal na Avondmaal

Ds. C. Harinck / 106 reacties

18-12-2014, 10:43

Vraag

Aan dominee C. Harinck. Naar aanleiding van uw antwoorden op de vraag “zondekennis in kaart brengen”. Ik zit bij een gemeente waar de kerkenraad op bezoek komt als een lid aan het Heilig Avondmaal heeft deelgenomen. Men verwacht dan een sluitend bekeringsverhaal. Dit houdt mensen van de tafel af. Hoe zou iemand zich kunnen verantwoorden na deelname, als de kerkenraad op bezoek komt?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste broeder,

Het bezoeken van een gemeentelid, nadat deze voor het eerst aan het Avondmaal heeft deelgenomen, is een goede zaak. Ik denk dat je dan niet dezelfde week als een inspecteur op de stoep moet staan, maar toch enkele weken later dit wel moet doen. Ik heb dit als pastor ook steeds gedaan, of het huisbezoek werd door de wijkbroeder wat naar voren gehaald. Je komt niet als geestelijke keurmeester om  het lid van de gemeente aan een verhoor te onderwerpen. Als het goed is ben je verblijd en wil je graag met het lid van de gemeente een gesprek over deze eerste gang naar het Avondmaal. Ik vind het vanzelfsprekend dat je als ambtsdrager benieuwd bent om daar iets over te horen. En dan hopelijk te mogen horen dat de Heere de prediking heeft willen zegenen. Het vereist geestelijke oren om soms uit een verward verhaal en wat stuntelige woorden toch te proeven of hier het werk des Heeren aanwezig is of niet. Mensen die alles direct een naam en plaats kunnen geven in een bepaald bekeringsschema, hebben dikwijls weinig of geen ervaring van de de eerste beginselen van Gods werk en tonen geen hartelijke droefheid over de zonde en een zoeken van de zaligheid in Christus. Men zei vroeger wel, dat men liever zag dat de meubels er waren dan dat zij precies op hun plaats stonden.

Tijdens zo’n gesprek kan ook leiding gegeven worden in geestelijke zaken. Meestal ervaart men na een oprechte gang naar het Avondmaal de goedkeuring van de Heere en is men verwonderd over Gods genade. Maar er komen ook al spoedig bestrijdingen en aanvallen van de boze, die benauwen met het feit dat je jezelf een oordeel hebt gegeten en gedronken. Alles bij elkaar hebben deze mensen wel behoefte aan een pastoraal en geestelijk gesprek. Het kan zijn dat je merkt dat iemand lichtvaardig ten Avondmaal is gegaan. Het is te begrijpen dat  de ambtsdrager daar dan ook iets over zegt en op zelfonderzoek aandringt. Het mag echter nooit zo worden dat wij denken over het hart te kunnen oordelen en alles van Gods werking in een mens af te weten. Het doel van zo’n bezoek mag vooral niet zijn om vanuit  een vooringenomen standpunt dat het toch wel niet van God zal zijn, het lid te vermanen nooit meer ten Avondmaal te komen. Jezus keek heel anders op de zondares aan Zijn voeten dan de vrome Simon de farizeeër in wiens huis Hij was. Je kunt het beste met zulke mensen praten wanneer je je eigen eerste gang naar het Avondmaal niet vergeten bent.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
106 reacties
Dinand
19-12-2014 / 18:43
Als je aan het avondmaal bent geweest hoeft er helemaal niemand te komen, je kunt beter blij zijn voor diegene waar het omgaat die aan de tafel van brood en beker is geweest, als je in CHRISTUS bent zie je dat aan elkaar en, zoek je elkaar daar in op, proef je dat., daar hoeft geen twijfel over te bestaan.

Door armoe en kennis komen deze dingen op een laag pitje te staan.
Je kunt beter diegene opzoeken die niet gaan, daar is nog veel werk in te doen, te vertellen van Gods grote liefde voor ons bijv. uit het boek hooglied.
De HEERE is een liefhebbend God die tegen ons spreekt en die ons opzoekt.
Hij schenkt genade en vergeving, waarom moet dat keer op keer opnieuw weer met de grond gelijk gemaakt worden in bepaalde kringen, met preken met zware nadruk op ZONDEKENNIS en ELLENDE.
Op deze manier hou je het aantal avondmaal gangers wel klein, en dat een groot aantal die zondag op zondag onder deze ellende zitten ook werkelijk blijven zitten, en wedergeboorte ook niet mogelijk is.

Verkondig het Ware evangelie van JEZUS CHRISTUS onze HEERE: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Het gaat mis als er gepredikt word over bepaalde dwalingen eigen leer van de kerk waar dan ook nog belijdenis op word gedaan.

Laat de dwaling van het vijf punts Calvinisme en bepaalde gedachten van Luther is bij de kop worden genomen onderzoek dat is toets dat is aan wat de Bijbel daar over schrijft en werp dat de kerk uit.
Op internet is het allemaal te lezen, of lopen we blindelings kerkenraden en predikanten achterna.

De bijbel is het onfeilbare Woord daar moet uit gepredikt worden.

Een goed voornemen om elkaar dat voor te houden, en daar het alleen maar in te zoeken en te leren , dan alleen krijg je een goed beeld van wie onze HEERE nu werkelijk is.
Dan word het licht, dan verdwijnen de zware zwarte wolken boven eigen prediking.
Dan ga je opmerken dat de HEERE iedereen op het oog heeft dat zij allen zalig kunnen worden.

Zie op JEZUS CHRISTUS die zondaren en verlorenen zoekt, hoeveel tijd moet de HEERE nog geven hoeveel dagen, jaren nog dat u verlangens dat gaat worden.
Wacht niet langer de ark van deze tijd sluit ook een keer haar deur, bent u dan binnen gegaan of staat u buiten.

Dan kon het nog wel eens andersom gaan als je de waarheid mag leren zien, dat er geklopt gaat worden op deuren van kerkenraden.

Dit kan alleen maar de weg van het gebed verlangens te hebben, van U HEERE bent de Waarheid en het leven, laat ook mij alleen die Waarheid mogen kennen en zien en daar van uit leven.

Dan gaan woorden liederen spreken dan komt GOD aan zijn Eer, dan zal het Ere zij GOD in den hoge werkelijk worden met blij gezang en gejubel dat het in de Hemel te horen is.

Ja dan heeft het leven weer zin dan ga je ook begrijpen wat ons doel hier op aarde is, dat HIJ aan zijn Eer komt om Hem de loven en te prijzen.

Wees stil voor het aangezicht van GOD dan ga je Zijn stem horen.
Wie oren heeft die hore.

Nooit zag ik een Vriend die zo trouw was als JEZUS, wat een rijkdom om bij deze Vriend te horen.

Zou dat dan alleen maar voor enkelingen zijn, de BIJBEL spreekt ervan, als je er dan niet bij bent daar spreekt de BIJBEL ook duidelijk van , gij hebt dan niet gewild.

En zegt u de HEERE heeft nog niet tot mij gesproken, de HEERE heeft nog nooit post gebracht bij mij, dan mag ik u zeggen het hele huis ligt vol met brieven van de HEERE aan u, jou.
En mijn vraag is dan hebt u ooit wel eens een envelop open gemaakt dan zul je zien waar was ik met mijn gehoor.

Wens jullie allemaal gezegende kerstdagen met veel lofzangen ter ere aan Hem die het alles waard is.

Met vriendelijke groet,
juni
19-12-2014 / 21:36
vragensteller,
zou elke avondmaalganger,die door de Heere Zelf is getrokken,daar dan niet van kunnen vertellen?
Ook een kerkenraad moet het geestelijke leven kennen,wil men goed geestelijk begeleiden,lijkt mij.

u zegt,vragensteller, dat men een sluitend bekeringsverhaal....
dit houdt mensen van de tafel af....
Als het van God is,kan dit toch niet?
het geestelijke leven,is toch een doorgaande zaak?
er zijn toch geestelijke oefeningen/beleving?als het goed is?
het antw. van ds. Harinck wens ik iedereen toe,die gebrek aan leiding heeft.

want een sluitend bekeringsverhaal verwachten......
n wonder als er een inwendige roeping is,toch?
Dinand
20-12-2014 / 14:22
juni,
Wat nodig is, is geloof en vertrouwen de HEERE JEZUS gaan leren kennen.
Het word veel te moeilijk gemaakt wat gepredikt word in bepaalde kringen.
Hoorde vorige week een preek van ds. van Campen die predikte over kastijding en geselen wat God daar mee bedoelde.
De HEERE wil ons daar mee opvoeden heel eenvoudig.
Daarom is het zo belangrijk een goede uitleg van wat er staat.
Beluister eens een dienst van hem, voor in dit jaar heeft hij 3 preken gehouden over wedergeboorte heel mooi uitgelegd begrijpend.
Er word veel formulier taal gebruikt in bepaalde kerken, mensen nemen het over, je ziet het ook in het schrijven hier op refoweb.
In het onderling praten met elkaar je hoort het in hun gebeden.
Ken een predikant als hij gaat bidden zet hij een jankerige toon op, niet echt waar slaat het op.
Kijk eens over kerkmuren heen je zult verwonderd zijn wat je nog kunt leren.
Vraag wel daarvoor dat je de waarheid mag zien, en je zult het dan ook gaan zien.
Er is veel mis in de kerken veel mensen werk.
De HEERE moet op de troon zitten.
Je hoeft dan niet angstig en bang te zijn kom zo als je bent Hij heeft je lief, als je Hem zoekt en wil leren kennen, deel aan Hem willen hebben heb je niets te vrezen.

met vriendelijke groet,
CrA
20-12-2014 / 16:21
Wat is er sterker? De angst voor het "onderzoek" of de liefde tot Jezus?
juni
20-12-2014 / 21:40
dinand
ik geloof niet in een sluitend bekeringsverhaal, kben bang dat vragensteller dit zelf invult nl.
ik geloof ook niet in enveloppen openmaken

en een vriend zo trouw was als jezus,enz.
ik houd niet van die eigengemaakte algemene verzoeningsversjes Dinand.

gekropen als een worm,geen man...
Zich zo vernederd in een stal! een Koningskind Dinand
daar ga je niet mee om,alsof Hij bij je in de klas heeft gezeten
T,is Bijbels doorboorde oren een hart om op te merken,dit alles is geschonken hoor,niks van onszelf!
Zonder Hem kunnen we niks doen,maar met Hem zijn zeeen droog bergen vlak he?
Als de Heere werkt,houd je geen avondmaalganger tegen,dat kan niet!
van CrA @de angst voor het onderzoek,ja daar kan het wel eens aan liggen....als het niet op goede gronden is!
tis Bijbels beste Dinand,dat er voor de Heere Jezus plaats gemaakt wordt.
de een krijgt het eerder dan de ander.
u bent best op de hoogte van bepaalde kerken en hun uitspraken.
de wedergeboorte moet bevindelijk geleerd worden Dinand,dat is toch Bijbels?
veel predikers preken erover
,ik zoek me suf,wie eruit kan spreken Dinand.
kwil niemand voor zn hoofd stoten,nette keurige preken zijn er planty
maar...Dinand waar u zich prettig bij voelt,wil niet zeggen,dat het voor mij ook zo is.
ik kan het nergens uithouden,waar de mens zelf moet beginnen Dinand,ik zeg van uw ds. niks.
uw bedoelingen zijn goed,alleen ik word er zo verdrietig van,tis zo,n andere taal,waar ik niet me uit de voeten kan.

en wel in die richting ben grootgebracht......
nu ga k maar lezen,in Makkenze,n tip van iemand,daar staat in,wat ik mis Dinand,en nu op zoek,dat ook te krijgen. mn ervaring is nl. dat niemand onze ziel ooit op t oog heeft gehad,welke kerkmuur ook Dinand.
tis allebei niet veel aan,de jankerige stem of invullen wat niet in Gods Woord staat,toch?
over kerkmuren kijken is voor mij meer afleren,want ze zeggen zowat allemaal wat anders,soms in eigen kerk. dus,Dinand,gebruik je enveloppies maar als toiletpapier hoor
Dinand
20-12-2014 / 23:59
juni zo te lezen moet je er nog al diep door, dit is je allemaal aangeleerd daar schrik ik van en doe daar persoonlijk ook afstand van.

Gelukkig spreekt de Bijbel daar anders over, weet je het is de blijde boodschap en geen dode boodschap.
Kom als een kind naar de HEERE toe Hij wil je leren, maak het je zelf niet zo moeilijk.
Op deze manier is geloof en wedergeboorte ver te zoeken en nooit zullen vinden.
We hebben oren om te horen gekregen, handen, en voeten en verstand, je hebt ook je eigen verantwoordelijk gekregen een wilskeuze we zijn geen robotten.
Ik weet ook wel en zo sta ik er ook in dat de HEERE het doen moet, en dat doet Hij ook Hij komt met Zijn Woord en Geest naar ons toe, Hij maak het je bekent, niet anders.
En als je dat dan weet hoe ga je daar dan mee om, dan moet er toch wel een reactie komen van wel of niet een keuze maken, we zijn geen marionetten.

Als de HEERE klopt moet je wel open doen als je Hem wilt ontvangen.
Dat doe je toch ook als er bij jou thuis op de deur geklopt of gebeld word niet anders toch daar maak je toch een keuze in.

Hoor het vaak te vaak dat je geen wilskeuze zou hebben, de Bijbel spreekt anders van, gij hebt niet gewild dus eigen schuld verantwoordelijkheid voor jezelf.
En niet zoeken dat je dat door iets weer onderuit kunt gaan halen.
Als je s, morgens naar school of naar je werk moet maak je toch ook een keuze om te gaan of thuis te blijven.
Maar dit begrijpt iedereen ook wel, anders zijn daar consequenties van te verwachten.

Maar als de HEERE tegen je zegt Heden indien gij Zijne stem hoort, zo verhardt uwe harten niet.
Daar word mee bedoeld als je in de bijbel leest het Woord dan komt dat naar je toe.
Lees zo als het er staat en maak er niet wat anders van want dan zul je het nooit vinden en blijft het duister om je heen.

De Heere heeft degene die hem zoeken en het van Hem verwacht vrienden genoemd dat staat echt in de bijbel.
De HEERE roept en trekt ons om in het Licht te komen verlaat de duisternis dan, maak dan gang naar het licht.

De wedergeboorte moet bevindelijk geleerd worden waar staat dat in de bijbel , dit komt m.i. uit de calvinistisch leer en dat is zeer gevaarlijk.
Ik hou me liever bezig wat er in de bijbel staat daar kom je verder mee als je wilt horen en geloven.
ik zoek me suf,wie eruit kan spreken zeg je, wat wil je dan horen wat zoek hetgeen je geleerd is of wil je de Waarheid horen.
Er is maar 1 Waarheid en daar spreekt de bijbel van.

Ik denk vast niet te makkelijk over wie de HEERE is.
Juni luister maar eens preken van van Campen wat heb je te verliezen, in elke kerk is wel wat daar gaat het niet om geef het eens een kans.

Laat je redden van benauwdheden dat is niet nodig, het is bevrijdend en ik weet waar het om gaat heb al enige ervaring hierin.

En liederen buiten de ps en enige gezangen zijn er heel veel mooi liederen die je gerust mag zingen

Bid het je toe de Waarheid te mogen zien dan word lijden loven de HEERE.

fijne zondag vriendelijke groet.
juni
22-12-2014 / 04:37
dinand
misschien heeft de ds. met de jankende stem ,zoals u zegt, een spraakgebrek.[denk ik nu pas aan]
luister maar naar de inhoud.
Wie weet hoort u dan toch het Leven verklaren.
Gelukkig zijn die predikers er nog in ons land.kerkmuren moeten wegvallen is mijn idee
dan is er overal wel een graantje,als je als de grootste zondaar naar de kerk gaat.

en komt vanzelf op die plaatsen waar de bevinding wordt gepreekt,waar men soms uren voor moet rijden.
sydneylover
22-12-2014 / 13:32
@juni

Uren rijden voor het horen van een bevindelijke preek..

Vorige week was ik voor mijn werk in het buitenland. Omdat mijn vlucht vertraagd was op Schiphol had ik extra tijd om wat rond te kijken. Er is een nieuwe Exclusive whiskeyshop die mijn nieuwsgierigheid trok, ik kan een lekker glas single malt af en toe best waarderen.
Ik was snel uitgewinkeld aangezien de goedkoopste whisky er €50 kostte. Maar het pronkstuk was een fles Balvenie met 50 jaar oude whisky. Kost een paar cent maar dan heb je ook wat: ruim €43.000.. Voor buitenlanders werd in het Chinees en Russisch aangegeven dat de fles ook ex BTW te koop was, voor de schappelijke prijs van slechts €36.000.
Omdat ik niet zoveel zakgeld bij me had heb ik de fles maar laten staan. Maar ik had wel een mooi verhaal bij thuiskomst.

De whisky was te koop. Super-exclusief en slechts voor de superrijken van deze wereld bereikbaar. Ik kan er over praten, maar het is voor mij een onbereikbaar ding, zowel in prijs als omdat de fles achter het glas in de etalage stond.

Begrijp je de moraal van dit verhaal? Denk je nu echt dat de genade van God zó exclusief is? Dat je uren moet autorijden omdat er slechts enkele predikanten zijn die aan dat criterium voldoen?
En hoe zit het dan met het buitenland? Zijn ook zulke predikanten in, ik noem maar een land, Frankrijk? Of Italië? Dat een preek van een dominee die ruim 100 jaar geleden leefde zó exlusief is, dat die vér boven de huidige generatie predikanten uitstijgt?

Word alstublieft wakker..
Dinand
22-12-2014 / 16:47
juni
Dag juni je was al vroeg op vandaag, het volgende.

De dominee heeft geen spraakgebrek alleen met het gebed, en de inhoud daarvan zie ik leven verklaren zoals jij dat noemt niet, er komen veel dingen in voor (zo wat een hele preek)die de HEERE al lang gedaan heeft en doet als je het van Hem verwacht.
Gelukkig zijn die predikers er nog in ons land, denk niet juni dat we het over dezelfde soort predikers hebben.
Zou mooi zijn als dat was dat we elkaar daar in zouden vinden.

Juni hoe was je dag gisteren mocht je opgebouwd worden in de prediking dat de HEERE ons allen roept en plaats is voor iedereen voor hen die willen horen en doen de werken GODS?.

Juni het bijbel boek Hooglied een aanrader om te lezen te bestuderen, schatten staan daarin de Liefde van de HEERE naar de bruid, het zoeken en verlangen om bij elkaar te zijn.

fijne dag en Gods zegen toegewenst,
denkna
22-12-2014 / 17:56
Het valt mij op dat veel reacties van uit een gevoel worden gegeven, zonder een duidelijk referentie kader. Hier en daar ook nog vermengt met insinuaties en verwijten… Jammer is dat!

Maar omdat we (naar Paulus) een redelijke godsdienst hebben, is het altijd verstandig om vragen vanuit het juiste perspectief te beantwoorden, en niet (alleen) vanuit het gevoel.

Het Avondmaal wordt gehouden onder kerkelijk, ambtelijk toezicht. Daarom dienen de deelnemers belijdende leden te zijn, die beloofd hebben zich voor dit ambtelijk toezicht open te stellen.

Om aan dit ambtelijk toezicht inhoud te kunnen geven wordt het avondmaal niet gehouden zonder een dienst en week van voorbereiding. Ook wordt het formulier gelezen waarin gesproken wordt over de zelfbeproeving:

De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken:

Ten eerste, bedenke een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, en verder;(ellende)
Ten andere, onderzoeke een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, en verder;(verlossing)
Ten derde, onderzoeke een iegelijk zijn geweten, of hij/zij ook gezind is, voortaan met zijn/haar ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God den Heere te bewijzen,…(dankbaarheid)

Dit zijn concrete zaken, waar een deelnemer aan het avondmaal voor zichzelf een antwoord op moet weten. (net zo als de niet avondmaalganger, trouwens)

Dan is het toch geen probleem als een kerkenraad daar ambtelijk en pastoraal over komt spreken? Dat hoeven allemaal geen grote woorden te zijn, maar daar mogen deze drie punten: ellende, verlossing en dankbaarheid toch wel aan de orde te komen?

Als dit wijze en pastorale ouderlingen zijn, kan je daar alleen maar je winst mee doen!
Dinand
22-12-2014 / 23:01
sydneylover
Wakker worden je heb gelijk, het raakt me hoe mensen zo gebonden kunnen zijn.
Laten we er maar zacht voor zijn maar wel helder en wat niet waar is niet in mee gaan.

juni

Maak je er los van doe die boeien af, vraag de HEERE erom de waarheid te mogen zien.
Je zult echt zien, je word een ander mens, doe die kerktaal weg en laat Christus door Zijn Geest inwoning in je hart hebben, geef juni daar een ja op, duisternis moet weg, laar Hem daar werken.

Wil je Christus Jezus echt gaan kennen wil je een met Hem zijn het kan echt, laat dan los wat jij ,anderen zeggen van het kan niet, of je moet wel uitverkoren zijn, de HEERE spreekt nog niet, allemaal leugens.
De HEERE spreekt elke dag tegen je, en brengt mensen op je pad om over Hem te vertellen, probeer dat eens te zien.

Dacht je nu echt juni dat de HEERE zegt tegen jou je kunt alles doen, maar wil je er toch niet bij hebben, jij bent geboren om later te branden in de hel.

Dit is niet de God uit de bijbel die zegt heel ander dingen, die brengt een levend evangelie dat andere is een eigen bedachte god die niet bestaat.

Je gelooft toch ook niet in sinterklaas en de Kerstman, zelfde verhaal.

Als je in ongeloof leeft, blijft leven, kies je niet voor God, maar voor een eigen verzonnen god waar het later donker en narigheid is.

Ik zeg dit niet juni om jou op het verkeerd pad te brengen, maar op het pad waar JEZUS CHRISTUS als Gids je voor wil gaan, vooruit loopt naar de eeuwigheid, zou je dat willen doe dat dan, kap dan met je eigen geloof want die loopt dood, dat is echt zo.

Het is nu weer kersttijd wat zegt jou dat, JEZUS, Redder ,Verlosser, Zaligmaker.
Juni laat je redden door deze JEZUS Hij wacht op je.
Begin er vandaag mee, niet gezegd dat je morgen nog een dag hebt van kiezen overgeven, jou keus , jou verantwoordelijkheid.

De ark van deze tijd sluit ook een keer haar deuren weer, en je kunt dan nooit zeggen ik heb er nooit van gehoord.

sterkte juni je bent het waard.
juni
23-12-2014 / 07:46
sydneylover
k hou zelf veel v d puriteinen
komt toch uit t buitenland?
er is overal wel een graantje=is toch beslist niet bekrompen/


Dinand@ mn zondag was erg fijn,


sydnylover, best jammer dat u zelf niet even aan die lekkere whisky kon ruiken,alleen maar naar kijken.,zoiets kan ik niet uitstaan nl.
en zou er alles aan doen,om zoiets in mn bezit te krijgen,als moet ik er uren voor rijden en jaren voor sparen
Dinand
23-12-2014 / 12:26
juni
Jou zondag was fijn, klinkt niet overweldigend.

sterkte ermee
Dinand
23-12-2014 / 12:30
denkna
Ik begrijp wat je bedoeld, niet iedereen zal jou ook begrijpen omdat bepaalde mensen blijven steken bij het eerste ellende en zonde kennis, ik verzin dit niet heb zelf heel wat gezien.
Daar ben je nog zo maar niet mee klaar, toets maar is wat hier op refoweb allemaal voorbij komt.

Zo als jij het schrijft lijkt het om een gemeente te gaan die het weet.
Er is geen gemeente perfect.
Als een kerkenraad daar na een avondmaal dienst bij je op controle komt om daar ambtelijk en pastoraal over komt spreken zo zie ik dat.
Dat vind ik vreemd je kent elkaar als het goed is toch als leden, en je weet dan toch wel hoe je in het geloof staat.

Als dit wijze en pastorale ouderlingen zijn, ja dan wel, maar wie is wijs, vroeger geloofde ik daar meer in dan nu helaas.

Stel dat je gelijk hebt wie komt dan de dominee en de ouderlingen bezoeken na het avondmaal voor een gesprek hoe dat bij hun zit.

Diegene die maar kiezen voor niet gaan daar zou ik voor kiezen om te bezoeken.
huibertus
23-12-2014 / 16:50
Beste juni
het is helemaal niet nodig om te sparen en verre reizen te maken om achter de waarheid te komen
ik heb voor u oude schrijvers van het jaar 180 dus ongeveer 1800 jaar oud dus dat moet goed zijn
n.l het apostpolicum als u dat met uw hart wil geloven en met uw mond wil belijden dan bent u
behouden dat zeg ik niet maar dat kunt u lezen in Rom 10 v.s 9-11 als u hier niet uit kan komen
dan geef ik u het volgende adres n.l Hebr 4v,s 16

dat u vrede in Christus mag vinden gun ik u van harte met vr gr Huibertus
Jello
23-12-2014 / 23:51
Ik vind sommige reacties hier nogal cynisch en hautain van toon.

Dinand, ik meen me te herinneren dat één van je kinderen lid van de ger. gem. is geworden en dat jij het daar heel moeilijk mee hebt. Ik vrees, als je tegen je eigen kinderen net zo praat als tegen juni, dat zij een zwaar kruis te dragen hebben... Probeer liever hun keuze voor de ger. gem. te respecteren en andere ger. gemmers ook in hun waarde te laten ipv je frustraties te ventileren. Dat zou het voor jezelf ook een stuk makkelijker maken.

Dit soort gepraat dient werkelijk nergens toe, het sticht ook niet.
notnow
24-12-2014 / 17:37
@jello en als je jouw eigen reactie doorleest?! Zelden gezien dat iemand hier zo op de persoon speelt. Hoe je dan ook aan de info komt / al heeft Dinand het zelf gegeven, zo reageren, al is het op een (christelijk) forum lijkt me nergens toe dienen en ook niet stichten. Of beoogde je dat niet met je reactie?!
hjt
25-12-2014 / 23:20
beste juni
ik begrijp Dinand helemaal ik vind het ook verschrikkelijk al
die mensen die een weg voorgehouden worden maar er is maar èèn weg!!
ik zie je vaak voorbij komen en heb echt met je te doen.
ik heb je al een keer voorgesteld om de dordtse leerregels 5 1-6 eens te lezen achterin je psalmboekje
en hoop dat het voor jou dan wat duidelijker wordt

Verwerping der dwalingen
De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen dergenen:

5.Die leren: Dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen, en de twijfeling der pausgezinden in de Kerk weder ingevoerd; terwijl de Heilige Schrift deze zekerheid telkens afleidt, niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods, en uit de zeer standvastige beloften Gods. Inzonderheid de apostel Paulus: Geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere , Rom. 8:39,. En Johannes: Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft , 1 Joh. 3:24,.

graag zou ik willen weten wat je hiervan vindt
Dinand
26-12-2014 / 11:46
ello
Ik probeer in liefde tegen juni te schrijven, jij vind van niet oke als jij het met haar eens bent heb ik geen probleem mee is jou keus.
Ik geloof dat het kind Jezus voor ieder van ons op aarde is gekomen.
Het staat in Lucas 2 de engel Gabriel zegt in de verzen 10 t/m 12 drie keer u.
Vers 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
Vers 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere , in de stad Davids.
Vers 12 En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in de kribbe.

Voor iedereen dus niemand uitgesloten, weet niet hoe jij daar over denkt.
juni en ook mijn zoon en schoondochter en velen zeggen dat is niet zo, als je niet uitverkoren bent hoor je er niet bij.
Ik geloof dat iedereen uitverkoren kan worden, helaas kiest daar iedereen niet voor.
Niet iedereen wil geloven, niet iedereen gelooft wat er in de bijbel staat, niet iedereen zegt dat je wel een eigen wil hebt, oren om te horen, een verantwoordelijkheid hebt.
Ik geloof wel in verantwoordelijkheid en dat je oren hebt om te horen, en dat je keuzes moet maken.
En waarom geloof ik dat om dat de schrift dat namelijk wel zegt.

Ik geloof dat van niet uitverkoren te zijn, als je zelf de keuze maakt om niet tot Jezus te gaan en te zeggen, De Heere moet het doen en verder van jou geen reactie te hoeven te doen om te gaan tot Jezus, eigenlijk wacht je op een stem die je ook niet bevredigen zal en twijfel zal geven.

Ik geloof namelijk wel dat de Heere constant tot ons komt en tot ons spreekt.
Als je uit je bijbel leest komt de Heere al tot je, spreekt Hij al tot je.

En de Heere zegt heden u mijn stem hoort verhardt u harten niet maar laat u leiden, hierin zit het al de Herre laat Zijn stem horen en jij moet daar gehoorzaam in zijn, en je laten leiden heel simpel.

Ik praat ook zo tegen mijn zoon niet ben er wel zacht voor want ik hou van hem en ook van mijn schoondochter.
Maar zie ook dat ze geboeid zijn onder de leer, wat een leer tegen de bijbel is en ik geef ze geen zwaar kruis daar kiezen ze zelf voor en daar heb ik moeite mee, als je zelf kinderen hebt zou je dat kunnen begrijpen.
Maar hoop dat nog wel eens tegen hun te zeggen en daar gaan we voor in gebed.

We hebben vandaag een boodschap mogen horen van de levende Christus een blijde boodschap waarvan je blij terug gaat naar huis en God dankt voor wat Hij gedaan heeft voor ons, en dat is iets groots.
En daar kun je mee verder want de Heere heb je aan je zij.
En dat wens ik iedereen toe.

En ik vind best wel dat ik juist heb geschreven aan juni met respect alleen we denken er verschillend over.

Maar hoe denk jij erover.

met een vriendelijke groet.
Dinand
26-12-2014 / 14:55
Ik heb niemand willen kwetsen, voelt iemand zich gekwetst dan mijn excuus daarvoor.
hjt fijn dat er een iemand is die het begrijpt.
Fijne dagen allemaal verder en alle goeds.

met vriendelijke groet,

Terug in de tijd

Wij (twee dames met reformatorische achtergrond) gaan per januari een gymgroep beginnen met vrouwen uit onze kerkelijke ...
2 reacties
18-12-2009
Graag zou ik wat willen weten over de Shincheonji-leer uit Zuid-Korea waar Man Hee Lee leider van is. Kunnen we hier spr...
geen reacties
18-12-2017
Aan ds. IJsselstein. Vanwege het gebruik van Citalopram heb ik last van afgevlakte gevoelens, vooral op het gebied van h...
1 reactie
18-12-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering