Sluitend bekeringsverhaal na Avondmaal

Ds. C. Harinck / 106 reacties

18-12-2014, 10:43

Vraag

Aan dominee C. Harinck. Naar aanleiding van uw antwoorden op de vraag “zondekennis in kaart brengen”. Ik zit bij een gemeente waar de kerkenraad op bezoek komt als een lid aan het Heilig Avondmaal heeft deelgenomen. Men verwacht dan een sluitend bekeringsverhaal. Dit houdt mensen van de tafel af. Hoe zou iemand zich kunnen verantwoorden na deelname, als de kerkenraad op bezoek komt?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Beste broeder,

Het bezoeken van een gemeentelid, nadat deze voor het eerst aan het Avondmaal heeft deelgenomen, is een goede zaak. Ik denk dat je dan niet dezelfde week als een inspecteur op de stoep moet staan, maar toch enkele weken later dit wel moet doen. Ik heb dit als pastor ook steeds gedaan, of het huisbezoek werd door de wijkbroeder wat naar voren gehaald. Je komt niet als geestelijke keurmeester om  het lid van de gemeente aan een verhoor te onderwerpen. Als het goed is ben je verblijd en wil je graag met het lid van de gemeente een gesprek over deze eerste gang naar het Avondmaal. Ik vind het vanzelfsprekend dat je als ambtsdrager benieuwd bent om daar iets over te horen. En dan hopelijk te mogen horen dat de Heere de prediking heeft willen zegenen. Het vereist geestelijke oren om soms uit een verward verhaal en wat stuntelige woorden toch te proeven of hier het werk des Heeren aanwezig is of niet. Mensen die alles direct een naam en plaats kunnen geven in een bepaald bekeringsschema, hebben dikwijls weinig of geen ervaring van de de eerste beginselen van Gods werk en tonen geen hartelijke droefheid over de zonde en een zoeken van de zaligheid in Christus. Men zei vroeger wel, dat men liever zag dat de meubels er waren dan dat zij precies op hun plaats stonden.

Tijdens zo’n gesprek kan ook leiding gegeven worden in geestelijke zaken. Meestal ervaart men na een oprechte gang naar het Avondmaal de goedkeuring van de Heere en is men verwonderd over Gods genade. Maar er komen ook al spoedig bestrijdingen en aanvallen van de boze, die benauwen met het feit dat je jezelf een oordeel hebt gegeten en gedronken. Alles bij elkaar hebben deze mensen wel behoefte aan een pastoraal en geestelijk gesprek. Het kan zijn dat je merkt dat iemand lichtvaardig ten Avondmaal is gegaan. Het is te begrijpen dat  de ambtsdrager daar dan ook iets over zegt en op zelfonderzoek aandringt. Het mag echter nooit zo worden dat wij denken over het hart te kunnen oordelen en alles van Gods werking in een mens af te weten. Het doel van zo’n bezoek mag vooral niet zijn om vanuit  een vooringenomen standpunt dat het toch wel niet van God zal zijn, het lid te vermanen nooit meer ten Avondmaal te komen. Jezus keek heel anders op de zondares aan Zijn voeten dan de vrome Simon de farizeeër in wiens huis Hij was. Je kunt het beste met zulke mensen praten wanneer je je eigen eerste gang naar het Avondmaal niet vergeten bent.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
106 reacties
juni
27-12-2014 / 12:45
hjt fd dinand.
als de Hemel niets toepast,hebben we ook niks.
alles zal bevindelijk geleerd worden.


en de dortse leerregnls zijn zeer leerzaam,geschreven door mensen die het van Hem hebben geleerd
al de teksten die u noemt hjt, zijn van mensen die dit allen van Hem hebben geleerd,voordat ze dit en ander konden meegeven.

gek,dat ik nog zelden verneem,dat mensen daar tegenwoordig kennis aan hebben.
Sion zal door recht verlost worden,dat heeft niks met ger gem te maken
de ouderwetse hervormde,bv ds. Wijnmalen,ger gem,ds. lamain,of ggin ds. Roos om maar een paar te noemen,spreken allen dezelfde taal!
verder wil ik nergens meer op reageren,maar wens u wel toe, dit zelf van Boven te krijgen,wat toch gekend moet worden,wil het wel zijn,voor die nimmereindigende eeuwigheid!
Sambalbij
27-12-2014 / 13:27
Kun je eens 3 van die schrijvers van de DL opnoemen, juni? Mocht dat niet lukken dan beschouw ik je reactie als vroom geleuter.
Mona
27-12-2014 / 13:28
Op de een of andere manier krijg ik steeds een naar gevoel bij deze vraag.
Ik weet niet goed waardoor het komt. Misschien door de toon?
Ik kan de vragensteller wel begrijpen, maar ik mis de bewogenheid die dit met zich mee brengt.

Ik wilde wel dat er iemand bij ons langs kwam na de eerste deelname aan het Heilig avondmaal.
Dinand
27-12-2014 / 13:32
juni
Ik heb met je te doen, echt dat meen ik,
Vanmorgen lazen we uit Johannus 1 ver 1 t/m 18 het vlees geworden Woord, het bestuderen waard.
Maak in dingen die je schrijft van de Heere geen leugenaar, ook het bestuderen waard.
Juni hoop dat we elkaar nog eens zullen vinden op de weg van de Heere, Hij laat zich vinden aan Hem ligt het niet.
We bidden voor je.

Een liefdevolle groet,
annekevm
27-12-2014 / 18:14
Ik ben het helemaal met juni eens.
VrouwkeZondernaam
27-12-2014 / 19:29
Heel veel Sterkte "juni".
Je schrijft geen gekke dingen
(maar dat weet je zelf ook wel).

God houdt Zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en 't klagen wordt gezang.
moedervan2
28-12-2014 / 09:37
Toen ik in onze gemeente, Hersteld Hervormd, voor het eerst aan het avondmaal ging, na de afsplitsing van de PKN, werd ik de maandag erop direct gebeld! Ik vond dat zelf niet gepast. Alsof er een controle op ligt. Ik was daarvoor altijd aan het avondmaal geweest in de Hervormde Kerk dus ik heb verder geen bezoek gehad, maar ik was wel verbaasd.
Begrijp me goed, ik heb helemaal niets tegen op een goed gesprek over geestelijke zaken en als avondmaalsganger mag je toch ook getuigen van de liefde die je voor de Heere hebt. Maar ik vraag me af of het goed is om direct de volgende dag aan de telefoon te hangen. Ik ken mensen die bang zijn voor zo'n gesprek, omdat het voor hen zo moeilijk ligt. Bang om beoordeeld te worden. En daar ligt denk ik het probleem.
Hoe vaak wordt er niet geoordeeld over iemands ziel? Ik lees hier soms reacties waar mijn hoofdhuid van gaat prikken. De Heere werkt in iedere gelovige op een andere manier, maar toch willen we het in hokjes gestopt zien en anders twijfelen we aan de echtheid. Er komt altijd een 'maar'....
Als men de Heere vrij zou laten in Zijn werk zouden er meer mensen naar de tafel komen en zouden er meer mensen getuigen. Het eigen 'ik' viert nog zege onder christenen, zij weten hoe het moet. In plaats van blij te zijn met het getuigenis en de liefde voor de Heere moet er altijd nog iets bij of iets af. Zo zei een ouderling bij ons eens op bezoek: 'En toch hoop ik dat jullie er nog eens toe kunnen komen, door genade, om die tv de deur uit te doen!' Kortom: er moest nog iets bij... we voldeden niet helemaal aan het standaard reformatorisch gelovige plaatje.
En daar heb ik echt een hekel aan. Want de Heere zal dat zelf wel werken, tot zonde maken, als Hij dat nodig vindt. Want alleen Hij kent het hart en weet wat de rol van de tv in ons leven is. Er zijn gelovigen die hun hele leven roken en er nooit last van hebben, daarnaast zijn er gelovigen die hun roken moeten afleggen omdat de Heere het tot zonde maakte. En in welk hart heeft de Heere dan beter gewerkt? Ach... wij weten niet welke wegen de Heere wil gaan! Misschien is er op een ander vlak veel meer werk te doen...

Als de wijkouderling goede contacten onderhoudt met de gemeenteleden onder zijn hoede, weet hij ook hoe het staat met hun ziel en hoeft hij niet direct op gesprek te komen, maar kan hij daar een goed moment voor afwachten. Dat er over gepraat zal worden dat lijkt me heel normaal en daar zal niemand op tegen zijn, maar de manier waarop het gaat is belangrijk.
hjt
28-12-2014 / 11:14
Beste Juni

Ik heb een vraag aan jou heb je zelf Christus leren kennen?
Ik moet zeggen dat elke keer als ik je voorbij zie komen je precies weet
te vertellen hoe alles moet zijn.
Ik denk dat het voor ieder anders gaat maar dat het belangrijk is dat de rust en vrede
in je hart gekomen is en dat je niet meer steun op eigen beleefde dingen maar op de belofte die
in Zijn Woord staan en dat er een kinderlijk vertrouwen is.
Geloven als een kind.
Lees 1 johannes 4:18 eens dat is voor mij werkelijkheid geworden.
Als je dan naar jezelf kijkt is er niets van jou bij maar alles alleen van Hem verwachten!
Juni echt waar ik hoop dat ik je hiermee help, want ik heb zoveel verdriet van mensen die
precies weten hoe het moet. Ieder beleeft het op zijn eigen manier maar het gaat ons
allen om dezelfde Christus.
Als we daar toch eens allemaal terecht mogen komen!
Dinand
28-12-2014 / 12:37
mona

Ik wilde wel dat er iemand bij ons langs kwam na de eerste deelname aan het Heilig avondmaal.
Wat word er dan verwacht van hun komst, een soort bevestiging misschien.
Word er wel begrepen wat het avondmaal betekent, het zou toch niet zo zijn dat je bij Zijn dood blijft steken.
We zijn in Zijn dood gedoopt en daaruit leven wij en worden daardoor versterkt.
Hij nam ons mee in Zijn dood en nam ons mee in Zijn opstanding, en zette ons vanuit Zijn dood over in Zijn Wonderbaar Licht
Zijn er onderling in de gemeente geen gesprekken met elkaar dan, over deze dingen en het leven in Christus.

Je kunt deze dingen begrijpen alleen als je alleen om de Waarheid vraagt en in die Waarheid wilt wandelen, onze eigen gedachten moeten we loslaten.

En wat me opvalt is dat er veel aangeleerd is wat mensen zeggen.
Er word gesproken over de leer van de kerk je geeft ja antwoorden bij dopen, bij belijdenis doen, op de leer van de kerk.
En hier gaat het m.i. ook mis al die vragen , al die dingen, zorgen die niet begrepen worden.
En er is maar in ding m.i. die daar verandering in kan brengen terug wat de Heere zegt in Zijn Woord.

Je kunt 50 teksten en plaatsen noemen in de Bijbel waar het staat, als je de Waarheid niet wil erkennen dan ga je ook 50 teksten en plaatsen zoeken die het tegenovergestelde menen te zeggen, en dat klopt niet want de Bijbel spreekt zich niet tegen.

We hebben net kerst achter de rug wat zegt het kindje Jezus je dan.

De Heere is een God van orde en niet van wanorde en dat lijkt het wel te zijn wat mensen er van maken.
Als de Heere vandaag terug zou komen en die kans bestaat, zou , Hij dan geloof bij ons vinden, zouden we het bazuin geschal wel horen.

De Heere is duidelijk in Zijn Woord aan ons de vraag willen we ons wel laten leiden, of willen we lijden.

Mona wens je alle goeds voor 2015 en een hartelijke groet.
moedervan2
28-12-2014 / 13:58
In veel kerken komt men niet meer praten! Waarom niet? Men tolereert veel, iedereen mag de Bijbel op zijn/manier interpreteren. Door de Bijbel niet meer te laten spreken, is er geen tucht meer en zal er niemand op bezoek komen na een avondmaalsgang. Niets mag te moeilijk gaan en nergens mogen vragen bij gesteld worden. Niemand mag het gevoel hebben gekwetst te zijn geworden.
Maar hoe mooi zou het kunnen zijn als men een gesprek over de Heere mag hebben, na het avondmaal. Ik zeg niet op de dag erna, maar misschien op het volgende huisbezoek of als daar gelegenheid voor is. Wie is de Heere voor jou? Hoe mag je Hem kennen? Hoe is je relatie met Hem?
Belangrijk is dus het vertrouwen van de gemeente in de kerkenraad. Want hoe vaak hoor ik niet van mensen dat een ouderling alles op losse schroeven zette, terwijl de gelovige door de Heere tot de tafel getrokken was.
Kortom: alles staat en valt met een goede band en je veilig voelen. Daarvoor is een gepaste houding van de ouderling van groot belang. Komt hij om te beoordelen of de blijdschap te delen dat iemand de Heere gevonden heeft? Want wie is de mens dat ie over een ziel zal oordelen?
Dinand
28-12-2014 / 20:06
moedervan2
De Heere werkt in iedere gelovige op een andere manier, maar toch willen we het in hokjes gestopt zien.
Ik heb in het kerkblad van de hersteld hervormde kerk (08) een hoofdartikel gelezen dat gaat over kerkelijke eenheid, misschien heb je het gelezen.
Dan kan (bedoel dat niet verkeerd) je hoofdhuid hier soms gaan prikken van reacties, als je dit hoofdartikel leest, dan worden er rake klappen uitgedeeld, waar we als kerken mee bezig zijn.
Ook over dat artikel zullen de reacties verdeeld over zijn van eens en oneens.
En zo ook hier op refo web, en dat zal ook zo blijven zo, als we niet onze hoofden keren naar de enige Waarheid en alleen maar naar die Waarheid op zoek gaan, die de Heere ons gegeven heeft in Zijn onfeilbaar Woord.
Een paar citaten uit dat artikel: Het zal duidelijk zijn dat alle kerkisme, alle verdeeldheid en onkerkelijkheid moet worden veroordeeld.
Het kerkisme ziet in eigen kerkvorm de enige, ware kerk.

Er is dezelfde belijdenis der waarheid, en toch weigeren ze samen te wonen in hetzelfde huis, rondom het Woord en sacrament.
Het is soms bedroevend te horen of te lezen op welke wijze en met welke argumenten word gewerkt om eigen kerkvorm te verheffen en af te grenzen tegenover anderen met dezelfde belijdenis.

Immers, niemand zal toch op Schriftuurlijke gronden kunnen ontkennen dat er veel kerkisme is dat door de schrift veroordeeld is?.
Ik lees dat de ene kerk zegt: Wij kunnen niet samen werken met de andere, omdat zij een verbondsbeschouwing heeft. Een ander kerk beweert: Wij kunnen niet samenwerken met u, omdat u een valse verkiezingsleer heeft.
Als we dit allemaal lezen, word het ons bang in het hart en vragen we met droefheid: Heere hoelang nog?.
Ze zijn opgesloten in hun kerk of kring, die zij farizeistisch isoleren.
Soms is een dominee van de hervormde kerk al verdacht.
En zo nog meer het is helemaal uit de hand gelopen, waar stopt het.
Menselijke macht lijkt het (mensenwerk), waarom lopen kerken leeg.
Een ongelovige naar waar een kerk moet zijn keus dan zijn, hij kan toch kiezen uit tig kerken.
De kerken het lijkt wel een oorlog onderling, wat hebben we nog zo nog te zeggen van de wereld.

Ik ben er ook voor dat je elkaar in liefde aan moet spreken en benaderen, dat is het belangrijkste.
Liefde naar elkaar is niet altijd elkaar alsmaar over het hoofd strelen.
Soms is het ook noodzaak m.i. dat het op een andere manier moet duidelijk gezegd moet worden, hoor dat zelf ook in preken en dat kan je hard vinden.
Toen Lot moest vluchten uit Sodom en Gomorra kon hij niet daar alle tijd voor nemen, hij moest haast maken.
moedervan2 In je laatste 2 reacties kan ik je wel vinden.

Met vriendelijke groet,
moedervan2
29-12-2014 / 11:29
Hey Dinand,

Vind het een beetje lastig om nou precies uit je stukje te halen wat je bedoeld.

Ik ben juist voor een kritische blik op al dat gekissebes over uiterlijkheden en kleinigheidjes. Ik walg ervan eerlijk gezegd dat christenen elkaar kunnen bekritiseren over een broek of bepaalde vormen in de kerk. Het verguisen van predikanten, onophoudelijk kritiek uiten op preken. Maar dat neemt niet weg dat men wel eerlijk moet blijven kijken naar de manier waarop de kerk vorm wordt gegeven.
Zelf ben ik ervan overtuigt dat in deze tijd waarin we tolerant moeten zijn voor iedereen, de waarheid overboord gaat. Je mag gewoon niet alles meer zeggen. In bepaalde kerken krijg je al kritiek als je als dominee hamert op de bekering, want dan zou je als dominee impliceren dat er onbekeerden in de kerk zouden zitten enz. Terwijl Jezus zelf steeds die oproep doet. Ook mag je niet meer zeggen dat samenwonen niet Bijbels is, want dan krijg je de jongeren tegen. Kortom: mondje dicht zodat iedereen erin mee kan. Wat is er tegen op de waarheid? Wij zijn als mensen niet zo bereid om de waarheid te horen over zaken die er toe doen. Wie zit te wachten op kritiek, wie wil nog horen dat ie voor niet kan bestaan zonder Middelaar?
Wat mij betreft zijn er dan ook echt naam-christenen, die wel genade willen ontvangen maar door willen gaan met hun oude leven. Ze willen niet eerlijk hun zonden onder de loep nemen. Ze hebben God niet op het oog, maar zichzelf. Wat zij vinden is belangrijker dan wat God zegt in Zijn Woord. Mijn inziens heeft dat in de kerk alleen maar verdeeldheid gebracht. "Ik vind, ik vind, ik vind..." In rechter- en in lnkerflank begrijp me goed! Ik vind niet dat eenheid boven alles moet gaan. Wat mij betreft had de scheuring van de Herst Herv Kerk nooit moeten komen, puur omdat de PKN er nooit had mogen komen. Op welke basis staat die kerk nu? Niet volledig op Bijbelse gronden zou ik zeggen. Het is tot stand gekomen door water bij de wijn te doen, te denken dat God het wel goed vindt dat we eenheid zoeken ook als we Hem en Zijn Woord dan ondergeschikt maken. Dat kan nooit de bedoeling zijn lijkt me.

Weet je waarom het niet lukt om eenheid te vinden? Omdat God niet mag spreken in de kerken. De mens wil het woord en daarom lukt het niet.
Dinand
29-12-2014 / 22:46
Dag moedervan2
Ik bedoelde ook met wat ik je schreef dat er zo veel verdeeldheid is in kerken de ene weet het nog beter dan de andere.
En dat hebben mensen gedaan en van gemaakt.
Wederom geboren mensen zitten over alle kerken heen, en het zou toch fijn zijn om samen dat te delen.
Hoe zou dat toch zijn later in de hemel zal je dan ook gescheiden van elkaar zijn, ik denk van niet.
En hier op aarde word al gauw gezegd die zijn niet van onze kerk dat kan niet goed zijn er is zoveel kritiek op elkaar.
Ik wij hebben daar zon afschuw van en trekken ons daar ook van terug.
We merken dat er zo weinig kennis is, mensen die het allemaal precies weten hoe het moet en wat er eerst allemaal moet gebeuren de weg tot aan en met Christus en die rust niet kunnen vinden eigen maken.

Ik vind het zo triest als je je zezelf zo'n lijden op legt, en dat raakt me.
Zo moeilijk om anderen daar in te bereiken, als ze maar een woord daar niet van kennen wat je zegt dan vinden ze dat al te makkelijk te modern.
Een mooi lied bijv. dat vinden wij alle roem is uit gesloten, of k wil U o God mijn dank betalen, staat niet in de ps dus allemaal te makkelijk en niet goed bezig.
Heb het daar wel mee gehad kan en wil daar ook niets mee.
We bidden altijd of de Heere ons wil brengen waar Hij ons wil hebben, en dat gaat over kerkmuren heen.
We waren gistermiddag in een gemeente een ander kerkverband, we kwamen daar en we waren te vroeg en konden de auto voor de kerk zetten.
En daar stond ook een vrouw voor de kerk het bleek een dakloze te zijn, 40 45 jaar maak ook niet uit.
In overleg met mijn vrouw ben ik uitgestapt en naar haar toe gegaan.
Haar kleren waren vuil, en vroeg of zij ook naar de kerk ging.
Nee zij ze ik ben hier wel eens binnen geweest, ze kende de Heere dus wel, maar was de laatste keer huilen de kerk uitgegaan omdat ze dingen niet begreep.
Ik sta hier of er mensen zijn die me wat geld willen geven voor onderdak, want ik heb het zo koud, normaal slaap ik onder een doos buiten, maar nu is het zo koud, het was ook aan haar te zien.
Ik vroeg haar hoeveel heb je dan nodig, 17.50 euro zegt ze dan heb ik voor 2 weken een slaapplaats binnen in de opvang en een bord warm eten elke dag.
Bij een kerk krijg je nog wel eens wat zegt ze.
Wij hadden met haar te toen en keek of ik wat voor haar had want het raakte mij, en besefte dat de Heere ons op haar pad had gezegd.
Normaal heb ik nooit zoveel geld bij me maar nu had ik het bij me, moest ook zo zijn, en we konden haar voor enkele maanden geld geven voor onderdak.
Je had haar gezicht moeten zien verwonderlijk, dankbaarheid, niet begrijpend, ze wist niet wat ze er op moest zeggen.
Ik zij toen tegen haar je hoeft ons niet te danken daarvoor, dank de Heere maar want van Hem heb je het gekregen, de Heere zorgt ook voor jou want wij mochten het aan jou geven.
Nog wat over de Heere tegen haar mogen vertellen over Zijn Liefde voor ons, en zo ging ze weg en in de verte zwaaide ze nog een keer.
Wij hebben de Heere gedankt hiervoor en gebeden voor haar.
En het was ook hierin een les voor onszelf hoe staan we zelf in het leven, hoe gaan we met elkaar (onze naaste) om.
Wat is onze dankbaarheid hoe is ons geloof in de Heere, willen we Hem alle eer geven en vertrouwen, en wat moeten we nog afleren wat ons nog bind wat van Hem niet is.

Dit hadden we niet van te voeren gedacht dat we dit tegen zouden komen dat dit gebeurde.
Zo hebben we ook weer gezien dat Gods wegen anders zijn dan onze wegen.

Wat hebben we het dan goed, en er word dan nog zoveel geklaagd, wij hebben zoveel en deze vrouw had niets alleen de kleren die ze aan had.
En dit willen we graag doen in dienst van de Heere staan, zo staan ik en mijn vrouw er ook in.
Heere zegt U maar waar U ons wil hebben en doen zullen, daar ruil ik mijn baan als vrachtwagen chauffeur zo voor in.
Het is een zegen om Hem te mogen kennen, en dat kan alleen maar door te luisteren wat Hij tegen ons zegt.
En Hij spreekt tegen ons tegen iedere van ons, willen we die stem wel horen of verwachten we wat anders.

En wij zingen verblijd: Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht,
de dood van Christus van de zonde,
van eeuwigheid als grond gelegd,
die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel onder gaan.

En ook: Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen,
van ,t kruis waar ,k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.
genade Gods zo rijk en vrij!
die poort staat open ook voor mij!
voor mij! voor mij! staat open,
ook voor mij.

Die open poort laat d, ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden,
aan rijk en arm, aan u en mij,
komt Jezus vrede bieden.

Die open poort leidt tot Gods troon.,
ga door! laats niets u hindren!, neem op uw kruis,
aanvaard de kroon, die Godt bied aan Zijn kindren.

In ,t Hemelrijk, voor Jezus troon,
daar leidt het kruis tot zegen.,
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus bloed verkregen.

Dit hebben we vroeger al geleerd en dat wens ik ook iedereen toe.
En de ps zijn ook mooi om te zingen.

moedervan2 hartelijke groet,
hjt
30-12-2014 / 13:58
Beste Juni

ik vind het jammer dat je niet op mijn vraag reageer
de vorige keer liet je me ook zonder antwoord zitten
als je dan toch niet antwoord ga dan niet op deze site.
Ik hoop alsnog een reactie.
juni
31-12-2014 / 14:01
hjt
Amos 5 : 13
hier wil ik het bij laten hjt.
we spreken immers niet dezelfde taal,dan is uitleggen erg moeilijk.
Amos is wijs.
karlo
31-12-2014 / 16:14
Ik vind het jammer @juni, dat je niet reageert op mensen, die je echt het Allerbeste gunnen en toewensen.
En wat dezelfde taal spreken betreft, jouw taal is mij erg bekend, al van kinds af aan. En nu al ongeveer middelbaar hoor ik nog regelmatig deze taal.
Alleen begin ik mij steeds meer af te vragen, waar deze taal ons zal brengen. De vraagsteller heeft het in de eerste zin over "de zondekennis in kaart brengen". Nu zijn er veel mensen, die wat prediking betreft jouw en mijn taal horen en ze wachten op geestelijke zaken, die moeten gebeuren, o.a. die zondekennnis. Ik kan mijzelf wel bij die mensen insluiten, je hoort het steeds aan. je vraagt en bidt erom en je wacht erop. Alleen het wordt niet ervaren zoals het wordt voorgehouden en gepreekt. Ach hoe moedeloos en hopeloos kan een mens er van worden. En dan zou ik wel van ganser harte wensen, dat @dinand en @hjt en anderen het bij het rechte eind hebben. Ik bedoel dat toevluchtnemende tot de Heere Jezus en alleen maar die bedelaarshanden. Dat eenvoudige geloof. Dan @juni zouden wij misschien ook eens iets van blijdschap mogen ervaren.waar het nu vaak zo donker en uitzichtloos is.
Dat geve de Heere
hjt
31-12-2014 / 20:04
Beste Juni

Wil je jezelf dan verwijderen van deze site
Je brengt veel mensen in verwarring en eerlijk
antwoord heb ik nog nooit van je gehad.
En daar heb ik heel veel verdriet van en dat meen ik
oprecht.
Ik heb zoveel van je gelezen en nog nooit een duidelijk antwoord!
Ik hoop dat jij nu wijs bent.
Ik hoop van ganse harte dat je ogen nog eens open mogen
gaan voor de waarheid.
En je de ware blijdschap mag ervaren!
Dinand
31-12-2014 / 21:38
Dag hjt uit wat juni zegt zal jou vraag niet kunnen beantwoorden worden met een ja.
Dat is triest en ik weet ook waarom.
Haar gehoor staat niet goed sorry dat ik dit zo moet zeggen.
hjt ze kan het ook niet weten omdat haar anders geleerd word helaas.
Het enige wat haar kan redden is radicaal ken stoppen waar ze mee bezig is en tot de Heere gaan te vragen naar de waarheid.
En dat kan hard zijn, maar het is wel de waarheid.
Daarmee is niet gezegd dat ik een hekel aan haar heb, juist niet maar omdat ik met haar te doen heb.
We moeten voor haar bidden dat ze Jezus Christus tot haar Verlosser en Zaligmaker aan mag nemen.
En dan word juni een blijde juni.

En dat wens ik haar toe.
juni we geven om je we hebben het goed met je voor.

met vriendelijke groet,
juni
31-12-2014 / 21:56
karlo de mensen die u bedoelt hebben een andere leer dan ik heb.
waarom daarover zo strijden?

de heer zorgd Zelf voor Zijn eer.ik heb niets te nemen,kan het alleen krijgen,zoals iedereen die niks zelf pakt!
dit is een leer verschil.
als de Heere het schenkt,dan heb je het,
het is uitzien op Hem wachten!!!

ik zal de zelfnemers /toeeigeners in verwarring brengen,hjt! maar niet de mensen die een eenzijdig Godswerk voorstaan.
karlo persoonlijk vind ik hjt of dinand en meerder niks aan,en ben niks jaloers op hun geloof.
maar dat is persoonlijk.
het wachten op Hem is,niet met je armen over elkaar zitten,maar dag en nacht Hem aanroepen.
Als je iets v d Heere krijgt,n
ben je de gelukkigste mens op aarde,maar als Hij weg gaat,gaat alles weg,is mijn ervaring.
mensen zonder gemis,is niet mee te praten.
en die zichzelf vanalles toeeigenen,ook niet.
het leerverschil blijft. Ik kan het alleen vinden,bij mensen die hetzelfde leren/krijgen,verstaan.
Dat is misschien voor u ook .
Dinand
31-12-2014 / 22:30
hjt zoals ze antwoord niet dezelfde taal dus ook niet dezelfde God.
Haar taal is ook mijn taal niet, dan leef je m.i benauwd en dan sterf je benauwd.
Dat is niet nodig, juni maakt haar keuze nu op deze wijze en dat mag.
Als je er blij van word is anders, er is nog tijd nog redding op dit moment, kan zo over zijn.
En dan is het de Heere ontmoeten, en dan ?.
Er kan dan nooit gezegd worden er is mij er nog nooit over verteld.

Allemaal een goed 2015 en dat de Heere nog maar veel volgers in het geloof in Christus Jezus mag krijgen.

Terug in de tijd

Je hoort/leest vaak dat de dienst van Zacharias in de tempel heel bijzonder was, dat veel priesters dit nooit te beurt z...
3 reacties
19-12-2017
Aan ds. H. Paul. Van jongs af opgegroeid in de kerk. Serieus geleefd, vereniging, catechisatie bezocht. CGO gedaan. Kort...
2 reacties
18-12-2013
Vraag aan ds. Kleinbloesem n.a.v. uw mooie, praktische preek over Lukas 16. De rijke man ging naar de hel omdat hij niet...
7 reacties
18-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering