Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

Ds. W. Pieters / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

In Handelingen 19 staat dat Paulus in Efeze komt, waar hij enige discipelen ontmoet, tot wie hij zegt: "Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie geloofden?" Zij zeggen dan tot hem: "Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is." Paulus zegt vervolgens tot hen: "Waarin zijn jullie dan gedoopt?" Zij zeggen: "In de doop van Johannes." Daarop zegt Paulus dat Johannes de doop der bekering heeft gedoopt en tot het volk zei dat zij geloven zouden in Degene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus; en die hem hoorden, werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. Vervolgens legt Paulus hun de handen op en de Heilige Geest komt op hen; en zij spreken met vreemde talen, en profeteren. En dit waren ongeveer twaalf mannen.

De vraag is nu: Wat is er in Efeze precies gebeurd? Zijn de betreffende personen door Paulus gedoopt, nadat ze al waren gedoopt door Johannes? Dan erkende Paulus de doop van Johannes niet als de christelijke doop. Of zijn deze twaalf mannen niet door Paulus (over)gedoopt, maar legde hij hun alleen maar de handen op, waarna de Heilige Geest op hen kwam?

Antwoord

Volgens de kanttekeningen wijst Paulus aan "... dat de doop van Johannes in zichzelf aangaande het wezen dezelfde is met de doop der apostelen; als hebbende enerlei teken en enerlei betekende zaak, en tot enerlei doeleinde bediend." Is er dan geen onderscheid? Jawel: Het onderscheid is dat Johannes met zijn leer en doop Christus aanwees Die na hem kwam en alles nog zou volbrengen; en de apostelen, dat Christus gekomen was en volkomen alles heeft uitgericht, wat nodig is tot onze verlossing.

Matthew Henry vat het iets anders op, namelijk: "Deze mannen erkennen dat zij gedoopt zijn in de doop van Johannes, dat is: zij waren gedoopt in de naam van Johannes, niet door Johannes zelf maar door zijn discipelen, die in zijn onkunde Johannes' naam hoog hielden als het hoofd van een partij. En zo hebben zij in hun blinde ijver voor de leer van Johannes hier en daar iemand in Johannes' naam gedoopt, of, zoals het hier wordt uitgedrukt: in de doop van Johannes; zelf niet verder ziende, en hen die zij doopten, ook niet verder onderrichtende. Paulus verklaart hun nu de ware bedoeling en betekenis van de doop van Johannes, als voornamelijk heenwijzende naar Jezus Christus, en herstelt alzo de vergissing van hen die hen in de doop van Johannes hadden gedoopt, en hen niet aangeraden hadden om verder te zien. Toen hun zo de dwaling was aangetoond, waarin zij geleid waren, hebben zij die ontdekking dankbaar aangenomen, en toen werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. Voor deze mannen die deze doop slechts hadden ontvangen met het oog op Johannes, alsof hij hun zaligmaker was, en die niet verder zagen, was dit zo'n fundamentele dwaling, dat die noodlottig voor hen was, evenals voor ieder die in de naam van Paulus gedoopt zou zijn, I Korinthiërs 1 vers 13. Toen zij er dus toe kwamen, om de dingen beter te begrijpen, begeerden zij in de Naam van de Heere Jezus gedoopt te worden; en dit werden zij dan ook. Hieruit volgt nu geenszins dat er geen overeenkomst is tussen de doop van Johannes en die van Christus, of dat zij in wezen niet gelijk zijn."

Ik besluit met een korte opmerking: hebt u de Heilige Geest ontvangen, Die u in uw doop beloofd is?

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

doopHeilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd maak ik geregeld mee dat kaarten, mail en sms'jes niet aankomen. Nu hebben deze kaarten, mailtjes en sms...
1 reactie
30-11-2010
Ik ben nog niet zo lang getrouwd en irriteer me steeds aan mijn man. Ik vind hem arrogant en eigenwijs. Hij kraakt mijn ...
5 reacties
30-11-2015
Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering