Artikelen met tag

Heilige Geest

Hoe bedroef je de Heilige Geest en wanneer blus je Hem uit? Is dit beiden mogelijk in het leven van een kind van God o...
1 reactie
10-08-2022
De prediking van Christus is hoopvol voor mij als zondaar. Maar heel vaak hoor ik daarbij “maar dat doet de Heilige Gees...
2 reacties
03-09-2020
Werd de Heilige Geest in de Bijbel ook op vrouwen uitgestort?
geen reacties
28-01-2019
Onlangs las ik het volgende: “We moeten niet TOT de Heilige Geest bidden, want we bidden door Hem, in Zijn kracht, tot d...
1 reactie
03-08-2017
Ik heb een vraag over het getuigenis van de Geest. Een onderwerp wat in de Bijbel heel vaak benoemd wordt. Bijvoorbeeld ...
geen reacties
08-05-2017
Wie bidt er voor ons? Jezus en de Heilige Geest? Of hebben ze toch allebei een andere rol als het om het gebed gaat?
1 reactie
05-01-2017
Hoe kan je gemeenschap hebben met de Heilige Geest?
3 reacties
29-09-2016
Ik heb een vraag met betrekking tot Johannes 4:42 waar staat: “En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zegg...
geen reacties
17-09-2016
De Heilige Geest, woont deze in het hart of de ziel? Is dat hetzelfde? Zal de Heilige Geest werken verrichten indien wij...
1 reactie
09-05-2016
Ze zeggen dat het werk van de Geest onwederstandelijk is. Maar ik kan de Geest wel tegenstaan en bedroeven. Die tegenstr...
geen reacties
05-02-2016
Met onze bijbelstudiegroep willen we graag een aantal avonden bijbelstudie doen over de Heilige Geest. Dit n.a.v. een se...
8 reacties
11-11-2015
Ik heb een vraag over het bedroeven van de Heilige Geest. Dat heb ik namelijk al zo vaak gedaan! De Heere heeft mij al z...
geen reacties
09-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering