Heilige Geest voor Pinksteren

Ds. R. W. van Mourik / geen reacties

26-04-2008, 00:00

Vraag

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Was de Geest voor deze tijd niet werkzaam ? Zo ja, wat is dan het verschil van voor Pinksteren en daarna? In Numeri 11 wordt ook over een soort uitstorting van de Geest gesproken. Wat is hierbij het verschil met de uitstorting op Pinksteren?

Antwoord

Natuurlijk was de Geest voor Pinksteren ook reeds werkzaam. Als er aan het begin van Genesis staat dat de Geest zweefde over de wateren, en dus bij de schepping aanwezig was, kan het niet zo zijn dat Hij, met eerbied gesproken, Zich verstopt zou hebben en met Pinksteren weer tevoorschijn kwam. Nee, voor Pinksteren was de Geest wel degelijk werkzaam. In de Psalmen wordt verschillende keren over de werking van de Geest gesproken. Van verschillende richters wordt gezegd dat ze hun werk alleen maar konden doen door de kracht van de Heilige Geest. De zalving van profeten, priesters en koningen was een symbool om aan te geven dat deze mensen voor de uitvoering van hun bijzondere ambt aangewezen waren op de kracht van de Geest. Kortom, de Geest was dus wel degelijk werkzaam voor Pinksteren.

Toch heeft zich met Pinksteren wel een verandering voltrokken als het gaat om de werkzaamheid van de Geest. Twee zaken zouden dan genoemd kunnen worden. Allereerst heeft zich met Pinksteren een doorbraak voltrokken richting de heidenen. Aanvankelijk was de Geest alleen werkzaam onder het volk Israël. Dat werd na Pinksteren wel anders. Het heil ging letterlijk en figuurlijk een grens over. De Geest verhoogde Zijn actieradius en betrok ook heidenen in Zijn arbeid. De uitbreiding van het Koninkrijk van God over heel de wereld is werk van de Geest. Er heeft zich een stroomversnelling voltrokken. Eerst was de Geest a.h.w. een kabbelend beekje, maar opeens was daar die waterval van de Geest die zorgde voor een snelstromende rivier. Eerst een miezerig regentje, maar dan opeens een hevige stortbui. Eerst een dijk die het water tegenhield, maar dan de dijkdoorbraak waardoor het water met geweld zich een weg baant waar het eerst niet kwam.

Deze dijkdoorbraak heeft nog een ander gevolg. Dat is het tweede wat we zouden kunnen zeggen over de betekenis van Pinksteren. Niet alleen dat het heil de wereld inging, maar ook dat de Geest Zich in Zijn werkzaamheid niet alleen tot enkelingen beperkte, maar ook Zijn intrek in de gemeente nam. Jongeren en ouderen, groot en klein, mogen delen in de gave van de Geest.  Dat was ook het hartstochtelijke verlangen van Mozes toen hij zei, wat inderdaad te lezen is in Numeri 11: “Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere Zijn Geest over hen gave”. Dus de werkzaamheid niet alleen beperkt tot enkelingen, in dit geval profeten, maar dat heel het volk mag delen in de gave van de Geest. En dat is werkelijkheid geworden met de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem waarover in Handelingen 2 gesproken wordt. Niet voor niets haalt Petrus de woorden van Joël aan die had geprofeteerd dat ouden dromen zouden dromen en jongelingen gezichten zouden zien. Twee zaken die voorkwamen bij profeten, maar nu bij iedereen mochten plaatsvinden. Teken dat de Geest niet alleen meer werkt bij enkelingen, maar in heel de gemeente.

Samenvattend mogen we zeggen dat de Geest dus zowel voor als na Pinksteren werkt, maar dat er een intensiviteit heeft plaatsgevonden die zowel naar de heidenen als ook naar heel de gemeente zijn uitwerking heeft gekregen.
 
Ds. R. W. van Mourik, Sommelsdijk

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilige GeestPinksteren
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin (ik noem haar Gerda, ze is heel spontaan, vrolijk en open tegen iedereen, ook vindt ze het moeilijk om de ...
11 reacties
26-04-2012
Ik ben inmiddels drie jaar getrouwd met een man die een kind heeft uit een vorig huwelijk. Samen hebben wij ook twee jon...
50 reacties
26-04-2010
Ik las in Deuteronomium 28:57 over de nageboorte en de kinderen. Nu vraag ik om een verklaring, want de een zegt dat de ...
geen reacties
26-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering