Gedoopt/vervuld worden met de Heilige Geest (2)

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

23-09-2021, 16:34

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. Terreehorst naar aanleiding van het antwoord op 'Gedoopt/vervuld worden met de Heilige Geest'. U zegt in uw reactie dat de belofte van de doop met de Heilige Geest voor het eerst in vervulling is gegaan op de Pinksterdag. Verder zegt u : “Elke gelovige ontvangt de Heilige Geest op het moment dat hij/zij tot geloof komt. Dat is dus de doop met de Heilige Geest.”

Mijn vraag is: als de belofte van de doop met de Heilige Geest pas voor het eerst in vervulling is gegaan met de Pinksterdag en dat de doop met de Heilige Geest plaats vindt als iemand tot geloof komt, dan zou dit betekenen dat de discipelen pas op de Pinksterdag tot geloof zijn gekomen. Maar zij waren al voor de Pinksterdag tot geloof gekomen (Joh. 2:11). Wordt er met de belofte van de doop met de Heilige Geest dan toch ook niet iets anders bedoeld dan alleen maar de Heilige Geest ontvangen op het moment dat iemand tot geloof komt?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je reactie, het laat zien dat je er goed over nagedacht hebt. Ter aanvulling op het vorige antwoord daarom nog het volgende: 

Met Pinksteren vindt de uitstorting van de Geest plaats. Dit gaat gepaard met bijzondere tekenen zoals het geluid van wind, tongen als van vuur en de discipelen die in vreemde talen spreken. Duizenden mensen komen die dag tot geloof en belijden Jezus van Nazareth als de Messias en Zaligmaker van zondaren. Dat is een uniek en eenmalig gebeuren en het beginpunt van de enorme uitbreiding van Gods Kerk zoals we dat in Handelingen lezen. Het is duidelijk dat de terugkerende belofte in de evangeliën van de doop met de Heilige Geest op dat moment slaat. Jezus Zelf wijst daar nogmaals op vlak voor Zijn hemelvaart (Hand. 1:4-5). Wat het moment bijzonder maakt is dat vanaf dat moment de Geest op bijzondere rijke wijze werkt, waardoor dat kleine groepje gelovigen uitgebreid wordt tot schare die niemand tellen kan. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen tot de erkenning van Jezus als de Zaligmaker. Daar wordt ook de belofte uit het Oude Testament vervuld dat God stromen op het droge zal geven (Jes. 44:3). 

Echter wat er gebeurt in al die harten van die mensen die tot geloof komen, dat is niet iets nieuws. Het is de Heilige Geest die in al die harten van deze mensen werkt en het geloof in hun hart ontsteekt. De Geest brengt hen ertoe hun zonden te belijden en te geloven in Jezus Christus. Dat gebeurt niet voor het eerst in de geschiedenis, maar is zoals je terecht schrijft al veel vaker en eerder gebeurt. Ook voor de Pinksterdag waren er uiteraard gelovigen. Maar die gelovigen werden op geen andere wijze zalig dan de gelovigen op en na de Pinksterdag. Voor alle gelovigen geldt dat zalig worden een gevolg is van het werk van de Geest in hun hart. Ook voor de Pinksterdag was de Geest er en werkte de Geest.

Wat anders is, is de mate waarin dit gebeurt. Het is wel vergeleken met druppels en stromen. In het Oude Testament kwamen er ook mensen van buiten Israël tot geloof, denk aan mensen zoals Naäman, Ruth en Rachab, dat was echter beperkt en ‘druppelsgewijs’. Na de Pinksterdag komen er duizenden heidenen tot geloof en breidt de Kerk uit over heel de aarde, de druppels worden ‘stromen’. Maar wie er ook tot geloof komt, het is allemaal gevolg van het werk van de Geest in het hart van de gelovigen.

Dit wonder van de Geest die in het hart werkt en het geloof ontsteekt wordt in 1 Korinthe 12:13 ook “gedoopt met de Heilige Geest” genoemd. Daar blijkt dat elke gelovige die doop met de Geest ontvangt. Tegelijk lijken Jezus en Johannes met de belofte over de doop met de Geest vooral te duiden op dat bijzondere moment van de Pinksterdag. Beiden sluiten elkaar dus niet uit, maar liggen in elkaars verlengde.

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doop met Heilige GeestPinksteren
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn verloofde en ik waren aan het discussiëren over het woord Psalm of Psalmen. Wij gaan binnenkort trouwen en weten on...
geen reacties
23-09-2011
Kan iemand met Borderline dienstbaar zijn in het koninkrijk van God?
2 reacties
23-09-2015
Ik heb een vraag over gezinsuitbreiding waar ik maar niet uitkom. Graag zou ik deze willen voorleggen aan een arts. Enke...
5 reacties
23-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering