Thuis over geloof praten

B.S. van Groningen / 6 reacties

01-10-2013, 12:30

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. De laatste tijd word ik steeds meer naar God toe getrokken. Nu is het zo dat ik het er graag over zou willen hebben met mijn ouders of wie dan ook. Het punt is dat er bij mij thuis niks (op Bijbellezen en bidden na) aan Godsdienst gedaan wordt. Er word niet over gesproken, helemaal niks. Ik zou er wel zelf over willen beginnen, maar ik weet niet hoe. Ik kan de vragen zo moeilijk ‘vasthouden’, zeg maar. Ook heb ik telkens het idee dat ze me al zien ‘aankomen' en dat ze reageren van “ja en?” Hoe zou ik er over moeten beginnen en wanneer mag je tot God/Jezus komen?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Je valt zo met de deur in huis: de laatste tijd word ik steeds meer naar God toegetrokken. Dan is mijn vraag: waar merk je dat aan? Hoe uit zich dat? Hoe leefde je dan voor die tijd? Allemaal vragen, die bij me opkomen en die in een gesprek met jou verhelderend kunnen werken. Nu moet ik het met die enkele zinnen doen, terwijl achter jouw problematiek meerdere kanten zitten, denk ik.

Je zou graag met iemand over deze zaken willen praten, allereerst met je ouders. Opnieuw kom ik met een vraag: wat is jouw leeftijd? Dat kan zeker van invloed zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Of je nu 14 jaar bent of 22 of misschien wel 30plus.

Je zegt dat er bij jullie thuis niks (behalve Bijbellezen en bidden ) aan Godsdienst wordt gedaan. Dat is wel radicaal, maar als het zo is, erg arm. Jullie gaan toch hopelijk wel naar de kerk? Noem je dat geen Godsdienst?

En uit jouw vraag begrijp ik, dat je nog niet zo lang geleden wat meer waarde bent gaan hechten aan de Heere en Zijn dienst. Ook bij jou was er geen of weinig behoefte om met die dingen bezig te zijn. Hoe is dat dan in jouw leven veranderd? Gods Woord zegt: er is niemand die God zoekt en er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Heeft de Heere dan op een bijzondere wijze tot jou gesproken, ben je geraakt onder het lezen van Gods Woord, of door een preek?

Je zou er thuis over willen beginnen, maar je weet niet hoe. Dat is opnieuw een probleem. Heb jij het al geprobeerd? Merken ze dan niet aan je, dat er iets veranderd is? Waar het hart vol van is, loopt toch vaak de mond van over?

Je schrijft ook: ik kan de vragen zo moeilijk vasthouden. Welke vragen? Begrijp je, dat het voor mij moeilijk is, om jou per mail te antwoorden, omdat er veel gegevens ontbreken?

De laatste zin vind ik wat tegenstrijdig. Je hebt het idee dat ze je zien aankomen en zeggen ja, en... Dus je hebt het wel geprobeerd? En is dat hun reactie of is dat de gedachte van jezelf. ‘k Probeer om je enige richting te geven, maar liever zou ik je persoonlijk spreken...

Je zou kunnen beginnen met te zeggen, dat je onrustig geworden bent en graag meer bezig wil zijn met de dingen van de Heere en Zijn dienst. Of ligt het zo niet bij jou? Wanneer mag je tot God/Jezus komen? Als je het bij jezelf niet meer uit kunt houden. Wanneer je ervaart, dat je zonder God niet kunt leven, en ook niet kunt sterven.

Enkele teksten, die je misschien kunnen helpen: “Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.” “Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.” “O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren...”

Wat ik ook erg belangrijk vind, is het volgende: ben jij met God begonnen, of Hij met jou? Wanneer de Heere Zijn liefde uitstort in het hart, dan wil je ook voor Hem leven, Hem al jouw liefde waardig schatten, omdat Hij jouw rechterhand wou vatten. In Hebreeën 11 staat: “Wie tot God komt moet geloven, dat Hij is en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.”

Nogmaals, ‘k zou graag meer van je willen weten, om een eerlijk, bijbels antwoord te kunnen geven, maar ik moet het doen met wat jij schreef. Zondag hoorde ik van een oude predikant de volgende aansporing. Wat is nu geloven? Wat is komen tot God? Niet onze keus, niet onze prestaties, maar hij wees ons op een uitspraak van de Engelse Puritein, John Owen: “Een boetvaardige (schuldige) zondaar, die vlucht tot de barmhartigheden van God in Christus. Dat is komen tot Hem, dat is geloven.” Als ik je een boek mag aanbevelen: John Bunyan – “Komen tot Christus.”

Beste vriend/vriendin, graag had ik je verder geholpen, maar zoek het bovenal bij Hem, Die zondaren ontvangt. Zie Lukas 15.

Met een hartelijke groet, en veel sterkte om deze zaken met je ouders te bespreken, of met iemand anders, die de Heere op je weg plaatst

B. S. van Groningen

Lees meer artikelen over:

huisgodsdienst
Dit artikel is beantwoord door

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Inactief
120 artikelen
B.S. van Groningen

Bijzonderheden:

Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
6 reacties
juni
01-10-2013 / 21:34
wat een antwoord!
vragensteller neem regel voor regel heel serieus.

vergeet dat bunyan boek niet te lezen!

dit is nou en eerlijk,liefdevol antwoord

hier kan je niet bedrogen mee uitkomen.,da,s onmogelijk
vandijk
02-10-2013 / 10:55
weer zo'n mooie aanvulling van @juni ;-(


@vraagsteller: wat een zegen dat de Heere jou niet laat lopen als iemand die rijk en verrijkt is en aan geen ding gebrek heeft. Hij schud je wakker, met het doel tot Hem te vluchten. Doe dat ook, met God kom je niet bedrogen uit.
En misschien kun je thuis kenbaar maken dat je met vragen loopt, en hoe je familie daar tegenaan kijkt. Misschien zijn er meer die hetzelfde als jij hebben, en het ook niet durven zeggen?
Veel sterkte ermee.
juni
02-10-2013 / 13:13
van dijk wat betekent dit teken;-[ van u?
Dickjan69
03-10-2013 / 13:29
Duidelijke vraag waarin denk ik de geesteloosheid van deze tijd word beschreven.
vlokje
03-10-2013 / 14:05
juni: dat teken van vandijk is het teken van het beest. Grapje!
Je moet het een slag draaien en dan zie je er een gezichtje in met één knipoog en een pruilmond. Je hebt diverse varianten, die tegenwoordig overal worden gebruikt.
juni ben jij ook in juni geboren?
jsml
03-10-2013 / 19:43
@Dickjan, hoe bedoel je? Zien we hier niet juist het werk van de Geest in een verloren wereld?

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik hadden laatst een discussie over het heelal. Ze begrijpt niet hoe het kan dat het heelal geen einde heeft. Kan ik hierover uitleg krijgen? Ik heb zelf ook moeite met het uitleggen ...
Geen reacties
01-10-2001
Ik ben een meisje van 22 jaar en ik heb een erg moeilijke thuissituatie. In het kort gezegd heb ik een tekort gehad aan affectie en steun. Mijn moeder was altijd zwaar overspannen en ik kon bij haar n...
2 reacties
01-10-2010
Mag ik eigenlijk wel een tampon in doen? En is het erg om door te duwen als je erg veel pijn hebt bij het inbrengen van een tampon (ongeveer halverwege de vagina)?
Geen reacties
01-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering