“Happiness” Ryle populair als evangelisatieboekje

Nieuwsredactie / geen reacties

12-12-2019, 11:56

Nog voordat de herdruk van boekje “Happiness” (Geluk) van de Anglicaanse bisschop J. C. Ryle in de verkoop komt, is deze al uitverkocht. Voor het initiatief van de Hervormde gemeente Valburg-Homoet en drukkerij AMV in Lunteren blijkt grote belangstelling.

Afgelopen voorjaar wilde de Hervormde gemeente het -door anderen al eerder uitgegeven- kleine boekje op grote schaal verspreiden in het eigen dorp, maar het bleek niet meer verkrijgbaar te zijn. Plannen voor een herdruk op korte termijn waren er ook niet. Daarom besloot de kerkenraad om in de eigen gemeente naar vertalers te zoeken die “Happiness” in goed leesbaar Nederlands wilden overzetten. Voorwaarde was niet alleen recht doen aan de schrijver en de originele uitgave, maar ook om het om te zetten in begrijpelijke taal voor niet-kerkelijke lezers.

Ondertussen werden ook andere kerkelijke gemeenten gepolst of ze belangstelling hadden voor een aantal exemplaren voor verspreiding in de eigen achterban of als evangelisatiemateriaal. Dat bleek het geval. Terwijl vertalers aan het werk gingen, werd in overleg met AMV besloten om vooralsnog 2000 exemplaren te laten drukken.

Ondanks dat het boekje slechts 52 pagina’s telt, bleek het vertalen nog niet zo eenvoudig. Volgens vertaalster Margreet de Vree is weliswaar de inhoud van het boekje zelf uitermate actueel, maar is het woordgebruik van Ryle wat verouderd, evenals de voorbeelden en personen die hij opvoert. “We hebben geprobeeld zoveel mogelijk concordant te vertalen, maar soms ontkwamen we er niet aan om zijn gebruikte voorbeelden wat te actualiseren, zonder de inhoud daarbij geweld aan te doen. Daarnaast is het spreekwoordelijk Engels niet één op één te over te zetten en moesten we een Nederlands alternatief bedenken met dezelfde betekenis. Daarna is het resultaat ook nog door taalkundigen tegen het licht gehouden. Van een Christelijk Gereformeerde predikant kregen we al direct een compliment voor de goede vertaling en keurige uitvoering.”

De reden om het boekje van Ryle te verspreiden ligt volgens een woordvoerder van de kerkenraad in de eenvoud en de actualiteit er van. “Ryle maakt hierin op een heldere en voor iedereen begrijpelijke wijze duidelijk dat het ware geluk niet te vinden is in geld, goederen, macht of aanzien. Feilloos toont deze predikant aan dat maar één soort mens echt gelukkig is. En dat is de persoon die door genade vergeving van zonden heeft ontvangen. Dat geluk en die volkomen blijdschap is eeuwig en bovendien voor iedereen verkrijgbaar door het geloof in Jezus Christus.”

Om verspreiding op grote schaal aantrekkelijk te maken is de uitgave zo eenvoudig mogelijk gehouden, waardoor AMV deze kan aanbieden voor slechts 2,25 euro per stuk (ex. verzendkosten). De Hervormde gemeente Valburg-Homoet gaat in het eigen dorp 700 exemplaren verspreiden. De eerste druk is inmiddels uitverkocht.

Volgens Theo van den Brink van AMV wordt naar verwachting binnenkort gestart met de tweede druk.

Nieuwsredactie op 12-12-2019, 11:56
geen reacties

Meer nieuws

Bijna 200 vrijwilligers zijn betrokken bij woonzorgcentrum d’Amandelhof in Capelle aan den IJssel (onderdeel van Cedrah)...
geen reacties
02-12-2019
Zo’n 40 procent van de christelijke jongeren heeft mediawijze interventies ondernomen om minder online te zijn. Dit hebb...
geen reacties
13-11-2019
  Kimon heeft als doel het evangelie aan kansarme kinderen te vertellen. Omdat zij zelf niet in staat zijn woorden te...
geen reacties
31-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering