40% christelijke jongeren bewust online

Nieuwsredactie / geen reacties

13-11-2019, 10:04

Zo’n 40 procent van de christelijke jongeren heeft mediawijze interventies ondernomen om minder online te zijn. Dit hebben ze gedaan door apps te verwijderen, hun telefoon vaker weg te leggen, apps te gebruiken om inzicht te krijgen in hun schermtijd, met zichzelf af te spreken minder online te zijn of te proberen hun online activiteiten te toetsen aan de Tien Geboden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Hoornbeeck College onder zo'n 2300 jongeren die reformatorisch onderwijs volgen.

In de top zes van meest gebruikte dagelijkse online toepassingen, staan WhatsApp (88%), Instagram (74%) Snapchat (54%), YouTube (muziek) (48%) en Netflix (40%). De telefoon of tablet is een ontspanningsinstrument geworden. Meer dan tachtig procent gebruikt het om ontspanning te krijgen door het bekijken van filmpjes via YouTube, uitzendingen via NPO of het spelen van een spelletje. Het bekijken van speelfilms via Netflix, Videoland of een andere aanbieder, lijkt bij de jongeren die reformatorisch onderwijs volgen redelijk standaard te zijn. Meer dan helft van de jongeren kijkt een of meerdere keren per week een speelfilm. Een kleine twintig procent geeft aan dit nooit te doen. De helft van de jongeren heeft een eigen abonnement op een site om speelfilms te bekijken. Op sociale media zijn deze jongeren vaak actief. Ze gebruiken meestal één tot twee uur per dag om deze kanalen bij te houden.

Jongens versus meisjes

Meisjes zijn mediawijzer dan jongens. Ze hebben vaker met zichzelf afgesproken dat ze minder online zouden moeten zijn en maken zich ook meer zorgen over de tijd die ze online besteden, daarnaast gebruiken ze vaker hulpmiddelen om inzicht te krijgen in hun schermtijd. Ook plegen ze vaker interventies, door hun telefoon ergens anders neer te leggen als ze niet afgeleid willen worden of apps te verwijderen van hun telefoon om zo minder online zijn. Daarnaast zijn de Tien Geboden voor meisjes meer richtinggevend in hun online gedrag dan voor jongens. In het gebruik is opvallend dat meisjes vaker filmpjes bekijken van bekende vloggers en meer Instagram gebruiken. Jongens geven in vergelijking met meisjes veel vaker aan pornosites te bekijken.

Leeftijd
Op basis van deze resultaten mag geconcludeerd worden dat een jongere die 18 jaar is het meest intensief media gebruikt. In de leeftijd van 14 – 17 jaar wordt een geleidelijke toename van mediagebruik gezien. Vanaf 19 jaar is er juist weer een afname zichtbaar. Jongeren van 18 jaar gebruiken hun telefoon, tablet of laptop ook het vaakst ter ontspanning door filmpjes te kijken of een spelletje te spelen. Daarnaast krijgen zij ook de meeste berichten en gebruiken ze de meeste tijd om sociale mediakanalen te volgen. Jongeren van 18 jaar gebruiken ook het vaakst hulpmiddelen die hen inzicht geven in hun schermtijd. Hoe ouder de jongere wordt, hoe vaker er apps van de telefoon verwijderd worden om minder online te zijn. Hoe ouder de jongere wordt, hoe meer hij of zij zijn of haar online activiteiten gaat toetsen aan de Tien Geboden. Wel is het zo dat hoe ouder de jongere wordt, hoe intensiever hij of zij speelfilms gaat bekijken via bijvoorbeeld Netflix.

Mediawijsheid
Practor Jeroen van der Laan geeft aan graag met twee woorden te willen spreken als het gaat om mediawijsheid bij reformatorische jongeren. “Te vaak – en ik maak me er ook schuldig aan – wijzen we vooral op de zorgen die er zijn rondom het mediagebruik. Maar uit dit onderzoek blijkt dat zo’n veertig procent van de reformatorische jongeren gewetensvol media probeert te gebruiken. Zij gebruiken media minder vaak ter ontspanning, leggen hun telefoon wel als ze geconcentreerd willen werken, hebben de notificaties (de piepjes bij berichtjes) van hun apparatuur uitgezet,  hebben de intentie uitgesproken en de maatregelen genomen om minder online te zijn en maken andere keuzes op de zondag met betrekking tot media.” Van der Laan noemt het verder opvallend dat het zo lijkt te zijn dat een achttienjarige de meest intensieve mediagebruiker is. “Het lijkt erop dat vanaf de leeftijd van twaalf tot en met achttien het mediagebruik stijgt. Vanaf de leeftijd van negentien jaar zie ik in de analyses van dit onderzoek terug dat de bewustwording stijgt en jongeren mediawijzere keuzes maken.” De practor van het Hoornbeeck heeft ook wel degelijk zorgen op basis van dit onderzoek. “De tijd die online wordt besteedt, een grote groep jongeren die aangeeft eigenlijk nooit na te denken over de normering vanuit de Tien Geboden voor hun online gedrag en de adoptiegraad van Netflix vind ik zorgelijk.”

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 2275 jongeren die reformatorisch onderwijs op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs volgen. De leeftijd van deze jongeren is 13 – 21 jaar. Het overgrote deel van de ondervraagde populatie zit in de leeftijdscategorie 15 – 18 jaar. Deze groep jongeren volgt vmbo-, havo-, vwo- of mbo-onderwijs. De laatste groep (mbo’ers) is het hoogst vertegenwoordigd in deze onderzoeksgroep. Meisjes waren iets oververtegenwoordigd. De data zijn via programma SPSS geanalyseerd. Het gehele rapport is hier te lezen (PDF).

Tags in dit artikel:

internet
Nieuwsredactie op 13-11-2019, 10:04
geen reacties

Meer nieuws

  Kimon heeft als doel het evangelie aan kansarme kinderen te vertellen. Omdat zij zelf niet in staat zijn woorden te...
geen reacties
31-10-2019
Ons panellid, evangelist Jan van Dooijeweert, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Nog hedenavond (26-10) krijgt hi...
7 reacties
26-10-2019
Nog geen 12 maanden geleden begon een schrijvende robot aan zijn monnikenwerk: het overpennen van de bijbel in de Staten...
geen reacties
17-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering