“Ben ik wel uitverkoren” tot grote zegen

Nieuwsredactie / 5 reacties

20-10-2014, 08:56

De projectgroep “Ben ik wel uitverkoren” presenteert op gezinsbeurs Wegwijs in Rotterdam deze week de vierde druk van de zogenoemde Bijbelstudiebrochure. Tijdens de beursweek zal de nieuwste versie aan beursbezoekers worden overhandigd. Een jongereneditie van de brochure werd eerder huis- aan- huis verspreid in diverse plaatsen in de Bijbelgordel.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Het project “Ben ik wel uitverkoren?” is al regelmatig op Refoweb aan de orde geweest, o.a. via een interview (12-07-2013) en in de Vragenrubriek*. De tekst is in de vierde druk herzien en mede op advies van enkele adviseurs op een aantal punten aangepast. Volgens de projectgroep wil dat niet zeggen dat de Bijbelstudiebrochures van de eerste, tweede en derde druk onbruikbaar zouden zijn. “We zijn er van overtuigd dat de brochure tot zegen zal zijn als mensen deze met een oprecht zoekend hart lezen, welke druk het dan ook is. Ook al zouden er enkele dingen in staan die theologisch niet helemaal juist verwoord zijn -zoals in sommige kerkbladen wordt geschreven- dan nog staat er  veel in waar de mensen wel iets aan zouden kunnen hebben. Vorig jaar hoorden we bijvoorbeeld dat de eerste versie van de Bijbelstudiebrochure voor een ouderling uit de Gereformeerde Gemeente op zijn sterfbed tot grote zegen is geweest.”
 
“We hadden namelijk een stapel brochures meegenomen naar een vrouwenbijeenkomst. Een vrouw nam een grote stapel mee. Ze komt uit een dorp waar veel mensen uit de Ger. Gem. en de Oud Ger. Gem. wonen. Ze werkte in de thuiszorg, waar ze de brochures ook wilde doorgeven aan mensen uit onze doelgroep. Ze vertelde later het volgende: ‘De Heere legde in mijn hart dat ik een brochure in de brievenbus moest doen bij iemand die ernstig ziek was. Ik twijfelde nog, omdat het zondag was. Toch deed ik het, want ik voelde dat ik het niet mocht uitstellen.’ Zo gebeurde. Ze deed er een briefje bij en schreef haar naam eronder. Enkele dagen later kreeg ze een rouwkaart. De man die op sterven lag, was een ouderling van de Ger. Gem. Toen ze ging condoleren, pakte zijn weduwe haar hand vast en zei dankbaar: dat boekje hè, dat boekje! Ook twee van zijn kinderen bedankten haar heel hartelijk voor de brochure, zodat ze tot drie maal toe ervoor bedankt werd. Ze zeiden dat het boekje (de brochure “Ben ik wel uitverkoren?”) het grote verschil gemaakt had voor hun overleden man/vader! Als de brochure een dag later in de brievenbus was gedaan, dan was de ouderling te ziek geweest om de brochure nog te lezen, maar nu was deze voor hem tot zegen geweest. Het gezin was er ontzettend dankbaar voor. We willen hiervoor God alle dank en eer geven! Dit getuigenis was voor ons een enorme bemoediging (en het was ook nog eens een brochure van de eerste druk!) temeer omdat het ook nog eens een ambtsdrager uit de Gereformeerde Gemeente betrof!
 
“Omdat wij anoniem willen blijven, horen we weinig reacties op de brochures, maar we weten nu al van meerdere mensen die door de brochure “Ben ik wel uitverkoren?” tot een levend geloof zijn gekomen, van wie drie mensen op hun sterfbed. We hebben de brochures niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maar met liefde en bewogenheid. Zelfs mensen die kritiek hebben schrijven dat zij onze bewogenheid en goede bedoelingen ‘geproefd’ hebben. Bij elke druk hebben wij de tekst zo zorgvuldig en getrouw mogelijk samengesteld, naar ons beste weten en in afhankelijkheid van God. Als mensen echter vanuit een kritische grondhouding lezen, dan is er altijd wel iets op aan te merken. Soms is de kritiek terecht en dan doen we er ook iets mee. We hebben daarom de tekst van de Bijbelstudiebrochure op een aantal punten gewijzigd  en ook hebben we aan de jongereneditie een hoofdstuk toegevoegd over de doodstaat van een mens en de werking van de Heilige Geest. De laatste versie is tot stand gekomen met behulp van o.a. een ambtsdrager en een predikant vanuit een van de kerken van waaruit we in eerste instantie nogal wat kritiek kregen. We hebben niet onze eer, maar alleen Gods eer en de redding van mensen op het oog. We kunnen natuurlijk niet bij elke wijziging nieuwe brochures laten drukken en de bestaande voorraad brochures weggooien. We passen wel meteen de tekst aan op onze website. De meest recente tekst kan men altijd lezen via onze website www.benikweluitverkoren.nl  (bij online) lezen. Dit is de kopij voor de eerstvolgende druk.”
 
“We zijn vooralsnog niet van plan om de Bijbelstudiebrochures huis-aan-huis te verspreiden in de Biblebelt. We weten echter niet hoe de Heere dit leidt. We waren vorig jaar ook niet van plan om de jongereneditie huis-aan-huis te gaan verspreiden, maar de Heere legde begin dit jaar in ons hart om dit toch te gaan doen. Het is ook al voorgekomen dat iemand duizenden Bijbelstudiebrochures bestelde en deze zelf liet verspreiden in de omgeving waar hij woont. Als iemand dat wil doen, dan leveren we deze gratis, ongeacht het aantal. We delen ze ook uit op reformatorische gezinsbeurzen, zoals deze week op Wegwijs.”


* Zie:

Nieuwsredactie op 20-10-2014, 08:56
5 reacties
MvR
24-10-2014 / 09:34
Goed om te lezen dat de makers van deze brochure bereid zijn om hun brochure aan te passen. Ik heb alle versies niet heel grondig gelezen, dus ik ben niet in staat om te zien hoe ver dit gaat, maar het is in elk geval een mooie gedachte: open staan voor kritiek.
Zojuist heb ik de nieuwste versie even vluchtig doorgenomen. Natuurlijk kun je overal iets van vinden, soms is het op zijn minst ongelukkig geformuleerd. Maar echt moeite had ik met het stukje over Romeinen 9 vers 13 en vers 18. Alsof deze woorden van Paulus niets te maken hebben met persoonlijke uitverkiezing tot zaligheid (en dan toch ook met verwerping...). Ik zou de makers van de brochure willen aanraden om eens een degelijke verklaring op Rom. 9 na te lezen, zoals van Calvijn. En als zij zeggen 'De bedoeling van deze Bijbelstudie is niet om een bepaald dogma te weerleggen' (onder 'Verantwoording'), dan zou ik zeggen: doe dan niet zo je best om de Dordtse Leerregels tegen te spreken. De Dordtse Leerregels zijn best wel wat stelliger over de uitverkiezing - maar werpen tegelijkertijd geen hindernis op voor zondaren om het Woord te horen, te ontvangen en tot Christus te komen. Dat lijkt me een goed uitgangspunt.
Omega
26-10-2014 / 14:53
Net wat je zegt @MvR, "je kunt overal wel iets van vinden." Je zou ook de mensen van "Ben ik wel Uitverkoren" kunnen aanbieden om ze te helpen met een betere formulering. Ik ben er van overtuigd dat ze dat aanbod met beide handen aannemen.
MvR
29-10-2014 / 09:20
@ Omega: Iets wat openbaar wordt gepromoot, mag volgens mij ook openbaar besproken worden. En ik schat zomaar in, dat de makers van de brochure ook wel eens op Refoweb gekeken hebben. Wie weet lezen ze ook mijn reactie. Wellicht kan het hen helpen. Ik geef hen al een leestip: de verklaring van Joh. Calvijn op Rom. 9. Misschien is het dan goed om ook de rest iets meer als tip te formuleren: leg alles wat in de brochure over de uitverkiezing gezegd wordt eens naast de Dordtse Leerregels, en kijk of dat behulpzaam is voor een wat zorgvuldiger formulering! Ik geloof niet dat ik het veel beter zeggen kan dan de Dordtse Leerregels... En ik acht de makers van de folder wel in staat om er dan zelf wat duidelijks van te maken.
Omega
29-10-2014 / 16:26
Als ik zo je reacties lees @MvR, dan heb je een heldere kijk op de gereformeerde dogmatiek. En gezien je kritische opmerkingen, schieten de makers van de brochure daarin tekort. Dan ligt het m.i. voor de hand dat je je kennis ter beschikking stelt, om zo te voorkomen dat a. de lezers van de brochure met een onbijbelse leer te maken krijgen en b. je een volgende keer weer kritische noties moet plaatsen. Tenzij dat laatste -in de lijn van de columnisten op Refoweb- je bedoeling is ;-)
evantorisch
08-11-2014 / 03:15
Ik snap niet dat de brochure steeds weer aangepast wordt nu blijkt dat die tot grote zegen is.
'Laat hem dan lekker zo' zou ik zeggen! Ik zou de D.L. ook niet aanpassen als zou blijken dat die (nog steeds) zo'n gezegende uitwerking hebben als die brochure.
De D.L. waren goed verwoord in de tijd waarin die geschreven waren, als reactie op de vragen die toen leefden.
Echter leven er in onze tijd weer andere vragen, die om een andere benadering vragen.
Voor veel mensen is de verkiezing nu een muur geworden, die de deur (Jezus) waardoor we kunnen ingaan afsluit.
De bijbel is niet eenzijdig, dus laten we dan een andere benadering kiezen waardoor mensen weer uitzicht krijgen.
De waarheid verandert daar niet door, maar als je vasthoudt aan oude verwoordingen, komt het niet altijd meer over zoals het oorspronkelijk bedoelt was.

Meer nieuws

SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is deze week een campagne gestart om gebruikte usb-sticks in te zamelen voor Noord...
geen reacties
11-10-2014
Op 2 oktober sprak Els van Dijk bij Jij daar! in Doorn over het thema 'Ik en Ik'. De directeur van de Evangelische Hoges...
2 reacties
07-10-2014
Steeds meer islamitische asielzoekers bekeren zich tot het christendom. Hun bekering maakt de kans op een verblijfsverg...
geen reacties
01-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering