Vertrouwen op God of vaccineren?

Nieuwsredactie / 53 reacties

07-06-2013, 08:29

Diverse gemeenten in de bijbelbelt starten voor het eerst een campagne om de vaccinatiegraad in hun gemeente omhoog te krijgen, zo was te zien in een uitzending van De Vijfde Dag (EO). In de bijbelbelt ligt de vaccinatiegraad ver onder het Nederlandse gemiddelde. Dat maakt de kans op epidemieën in deze regio groot. Naast Bergambacht en Urk, is ook Hardinxveld-Giessendam een van de bijbelbeltgemeenten die nu actie onderneemt. De vaccinatiegraad in deze gemeente ligt rond de 78%. Wethouder Eelke Kraaijeveld maakt zich zorgen: “90% wordt gezien als veilige groepsimmuniteit, dat halen wij dus niet. Dat halen wij al jaren niet. De mensen in ons dorp lopen een verhoogd risico op infectieziekten.”De wethouder gaat nu brieven versturen naar nieuwe ouders in de hoop daarmee de vaccinatiegraad in zijn gemeente in de toekomst hoger te krijgen.  | VIDEO |

De bijbelbelt wordt met enige regelmaat getroffen door epidemieën van ziekten als de bof, mazelen of kinkhoest. De meeste kinderen in Nederland zijn ingeeënt. Dit zorgt voor een hoge vaccinatiegraad en groepsimmuniteit waardoor een ziekte niet snel op zich heen grijpt. In de bijbelbelt kiezen veel mensen er vanuit hun geloof bewust voor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Zij geloven dat God ziekte en gezondheid geeft. Als ze zouden vaccineren nemen ze het heft in eigen handen en dat willen ze niet.

De Nederlandse Patiënten Vereniging heeft speciaal foldermateriaal ontwikkeld dat sinds kort gebruikt worden op alle consultatiebureaus in de bijbelbelt. Het doel van de brochures is om het gesprek tussen (huis)artsen en ouders te stimuleren en mensen bewust een keuze te laten maken in of ze hun kinderen wel of niet laten vaccineren.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 

De Vijfde Dag vroeg ds. Van Kooten (Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn) , ds. Labee (Gereformeerde Gemeenten in Veenendaal) en ds. J. A. Weststrate (Gereformeerde Gemeente in Nederland in Terneuzen) waarom ze niet of juist wel willen vaccineren.
 


 

In de vragenrubriek van Refoweb werden er al veel vragen gesteld over dit onderwerp. Zoek op vaccineren of inenten.

Nieuwsredactie op 07-06-2013, 08:29
53 reacties
ddvos
07-06-2013 / 20:23
Als ik hoofdpijn heb neem ik een paracetamol...
Als ik omringt wordt door mensen die van alles kunnen hebben neem ik een Hepatitis B vaccinatie.. (werk in de zorg)
God gaf mensen de kennis om een medicijn te ontwikkelen tegen onze aardse dagelijkse kwalen.
Dus waarom geen medicijn tegen rode hond, polio, etc, etc.
Ik ben blij met alles wat God ons geeft om het leven te behouden.
IceCream
07-06-2013 / 21:42
Inderdaad ddvos.
God heeft mensen ook de kennis gegeven voor medicijnen en vaccinaties. Als Hij ziekte op je pad brengt, kan Hij dat ook dóór de vaccinaties en medicijnen heen doen. Daarnaast kun je het ook zien als iets wat de genadetijd kan (let op: kan!) verlengen.
marianne1188
08-06-2013 / 09:09
Helemaal met bovenstaande eens, maar ook de verantwoordelijkheid die je op je neemt om mensen om je heen te besmetten in je eigen omgeving terwijl dat niet nodig was.
JackdeVries
08-06-2013 / 13:44
Opnieuw een hoop ellende van de NPV. De bible belt wordt er weer uitgelicht, terwijl duizenden Duitse, Britse en Belgische artsen zich al jarenlang actief verzetten tegen inentingen.

Vaccinatie is de volksverlakkerij en alleen maar goed voor de farmaceutische industrie. Vaccinatie is vrijwel niet wetenschappelijk bewezen. Vaccinatie draagt namelijk bij aan het genetisch verzwakken van geslachten. Bovendien iedereen draagt virussen en bactiëren over of je nu wel of niet ingeënt bent. De argumenten die gebruikt worden door de GGD en de NPV zijn loze kreten, die niet zijn gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs.

Neem nu bijvoorbeeld inenting Hepatitis B voor verpleegkundigen is wetenschappelijk nooit onderbouwd geweest. De rapportages van het RIVM zijn prognoses en op basis van een statistische trukendoos worden miljoenen ingeënt. Zoek het zelf maar eens op.

Jarenlang vechten professoren en doctoren wereldwijd tegen het vaccinatieprogramma:
http://www.vaccinvrij.nl/pages/hoofdstuk4.html
http://www.sayingnotovaccines.com/
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/six-reasons-to-say-no-to-vaccination/
http://vran.org/about-vaccines/general-issues/doctors-speak/the-case-against-immunizatons/
http://vaccines.procon.org/
http://www.verontrustemoeders.nl/pagina17.html
http://www.vaccinefreechild.com/


Wie nog vertrouwd op vaccinaties is oerdom en is slachtoffer van de marketing van de farmaceutische industrie. Verschrikkelijk dat de bible belt / het christendom weer op deze manier wordt bespot.
rotterdam
08-06-2013 / 16:06
Een levensgevaarlijk standpunt Meneer Jack de Vries.

In Nederland is de NVKP – Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken erg actief. Eigenlijk is die organisatie gewoon tegen vaccineren, maar ze verbergt dat standpunt achter een aantal argumenten die heel redelijk lijken: laat de ouders zelf kiezen, want vaccineren is niet altijd nodig. En laat ouders levensomstandigheden, de gezondheid van het kind en andere factoren meewegen bij hun beslissing. En vaccineer niet in het eerste levensjaar, opdat ouders inzicht kunnen krijgen in wat hun kind nodig heeft.
Was het maar waar dat valt te voorspellen welk kind mazelen, polio, rode hond of welke kinderziekte dan ook gaat krijgen. Wat wel zeker is: er komen epidemieën van die ziekten met veel doden als niet wordt gevaccineerd.
Bovendien: bij vaccineren gaat het er niet alleen om te voorkomen dat kinderen ziek worden. Iemand die is gevaccineerd kan de ziekte ook niet doorgeven. En dat beschermt kinderen die om medische redenen niet kúnnen worden gevaccineerd, zoals leukemie- en aidspatiëntjes.
Die feiten moeten toch bekend zijn bij de artsen die in de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken actief zijn. Die lijken me rijp voor een tuchtzaak, omdat het wachten is op slachtoffers onder de kinderen die op hun advies vaccinatie wordt onthouden. Ontzegging van de bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen maakt voor die artsen weinig uit. Een taakstraf in een ontwikkelingsland is effectiever. Dan kunnen die medici met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van ziekten als polio, tetanus en difterie.
Zo'n taakstraf in een arm land heeft nog een ander voordeel. Het alternatieve gehalte onder de artsen van genoemde vereniging is zeer hoog. Ze kunnen dan ook ervaren dat homeopathie, bloesem-, meso- en magneettherapie en andere vormen van kwakzalverij niet helpen bij echte medische problemen.
JackdeVries
08-06-2013 / 19:16
Beste Rotterdam,

Ik begrijp uw standpunt. De mijne was op enige punten te ongenuanceerd gebracht. Inderdaad is de NVKP erg actief en is het vanuit (het evolutionische en materialistische) oogpunt van de moderne geneeskunde erg controversieel.

Helaas liggen er op dit moment genoeg wetenschappelijke resultaten op tafel die vaccinaties stellig afraden. Niet alleen op basis van de argumentatie over de werkzaamheden, maar vooral omdat inentingen stoffen bevatten die in hoge mate schadelijk zijn voor het menselijke lichaam. De medische industrie verbergt dit zoveel mogelijk.

De nieuw ontwikkelde inentingen (evenals veel andere medicijnen) worden door het RIVM vaak overgenomen van de FDA in de VS. De FDA is behoorlijk controversieel als het gaat om de belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. De omzet van de farmaceutische industrie in de EU is ong. 200 miljard euro, in NL ca. 6 miljard. Ruim 90% van de vaccins worden in de EU geproduceerd. Een enorme en belangrijke markt die moet blijven doordraaien in het belang van de gehele EU. De beerput van belangenverstrengeling, lobby en regeringsambtenaren die aandelen hebben in de farmaceutische bedrijven is enorm groot.

Door middel van statistische trucs, prognoses en aannames worden door het RIVM veel vaccins in gebruik genomen. Onderzoekt u zelf, de wetenschappelijke onderbouwing onderbreekt veelal. Niet voor niets zijn enorm veel professoren, doctoren, artsen en geneeskundigen in heel NL en de rest van de EU fel gekant tegen dit beleid. En uiteraard deze vindt u veelal in de alternatieve hoek. Immers het gehele medische beleid draait niet om de behandeling van ziektes, maar om het maken van winst. De wetenschappelijke onderbouwing voor de langere termijn onderbreekt echter. Helaas wordt er veel afgegeven op de alternatieven / kwakzalvers, maar zij wijzen veelal de pijnpunten aan.

Er zijn op dit moment enorm veel onderzoeken die het verband aantonen tussen vaccinatie en ADHD, PMDS en Alzheimer (dementie). Deze onderzoeken worden veel door de medische wereld achter gehouden en doodgezwegen. Daarentegen worden we bezaaid met bangmakerij over "wat als er dit of dat gebeurt...", "anti-vaccin is kwakzalverij" en "je kind heeft recht op vaccinatie". Ik zeg bewijs nou eerst eens dat een vaccinatie wetenschappelijk werkt en effectief is. En dan heeft u Rotterdam het recht om deze uitspraak te doen.

Ik roep u op om alle onderzoeken en wetenschappelijke rapportages van het RIVM eens nader te bekijken. Ik heb al veel gelachen om de statistische nonsense en waardeloze conclusies. Ik zou zeggen, kijk nu eens voorbij al die alternatievelingen en onderzoek eens hoe de farmaceutische industrie werkelijk werkt. Dan blijft er weinig echte geneeskunde over.
JackdeVries
08-06-2013 / 19:39
Rotterdam, een voorbeeld:

Neem nu het vaccin tegen hepatitis B (wat verplicht wordt gesteld onder verpleegkundigen):

Het hepatitis B-viris (HBV) is een DNA-virus en het bestaat uit een enveloppe waarop het hepatitis B-surface antigeen (HBsAg) zich bevindt en een core met het hepatitis B-core antigeen (HBcAg) en het HBe-antigeen (HBeAg). Na het toedienen van het vaccin, met de nodige riskante toevoegingen, wordt HBeAg-synthese verminderd en ontstaan er mutaties die leiden tot de resistentie voor antivirale middelen. In tegenstelling tot patiënten met een echte virale hepatitis B-infectie worden er dus geen anti-HBcAg aangemaakt. Kortom, het is maar de vraag of de vaccinatie doeltreffend is. Bovendien is de effectiviteit van het vaccinatieprogramma nooit wetenschappelijk te voorspellen.

Ook is volgens het RIVM een relatie tussen de overlevering van het hepatitisvirus en de besmettelijkheid nooit ontegenzeggelijk aangetoond door de wetenschap. Daarnaast werd bovendien in een onderzoek door het RIVM in 2006 aangetoond dat ruim 66%, van de 240 acute gevallen van HBV-infecties, te wijten waren aan onbeschermd seksueel contact, voor slechts 10% werd een andere oorzaak gevonden en van 25 % was de transmissieroute onbekend. Een aangetoonde relatie van besmetting via transmissie in de gezondheidszorg is dus ver te zoeken. Maar op basis van deze lichtzinnige conclusie wordt de gehele gezondheidszorg ingeënt.

Het RIVM rapporteert jaarlijks over ongeveer 1200 gemelde gevallen van mogelijke schade of ziekte door vaccinatie. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000001007.pdf Volgens het RIVM heeft driekwart met de vaccinatie te maken dus 4500, waarvan de helft ernstige zaken dus 2250. Ernstige zaken zijn bijvoorbeeld astma, stuipen, epilepsie, contactverlies, darmontsteking en ADHD-achtige beelden. Het RIVM stelt dat deze kinderen altijd weer beter worden. De ouders ontkennen dit ten stelligste. Het RIVM meldt 5 tot 10 overleden kinderen per jaar. Als dat er ook 5 keer meer zijn dan gaat het om 25 tot 50 kinderen per jaar. De overleden kinderen komen meestal in de boeken als t.g.v. wiegedood, waarbij inderdaad heel vaak niet aan het vaccin wordt gedacht dat dagen tot weken eerder werd ingespoten.Afgezet tegen de ruim 2 miljoen vaccins die jaarlijks worden ingespoten hebben we het dus over kleine risico’s.

Neem deze berichten ter harte.
rotterdam
09-06-2013 / 09:04
@jackdevries. Over het vaccinatieprogramma m.b.t. hepatitis B-viris  valt nog weinig te zeggen. Het is nog relatief nieuw, de vaccinatie-graad (ook onder de risico groepen) is nog te laag om een oordeel te vellen.
Wat er kan gebeuren als vaccinatie achterwege blijft, valt op te maken uit een ervaring in Zweden. Daar stopte in 1979 de vaccinatie tegen kinkhoest. Dat ging drie jaar goed, maar daarna steeg het aantal kinkhoestgevallen explosief. In 1983 en 1985 braken zelfs epidemieën uit. Het aantal kinkhoestgevallen bij kinderen onder de 6 jaar nam toe van 700 gevallen per 100.000 kinderen in 1981 tot 3.200 gevallen per 100.000 kinderen in 1985. 
In Nederland kwam in 1999/2000 een mazelenepidemie voor. Van de mensen die besmet raakten, had 94 procent zich niet tegen deze ziekte laten vaccineren. De epidemie kostte aan drie kinderen het leven. In 2004/2005 heerste in Nederland rodehond onder mensen die niet tegen de ziekte waren gevaccineerd. Minstens 387 mensen kregen de ziekte. Hieronder bevonden zich 32 zwangere vrouwen. 
Inenten blijft dus noodzakelijk om deze ernstige ziekten te bestrijden.

Waar zouden we zijn in de wereld zonder pokkenvaccin ?

Niet-gevaccineerde mensen lopen in Nederland inderdaad minder risico (met dank aan de gevaccineerde meerderheid). Ik raad je echter met klem aan niet te ver de grens over te gaan zonder vaccinatie tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, tyfus en gele koorts (de meeste Afrikaanse landen mag je zelfs niet binnen zonder bewijs van vaccinatie).
jmvi
09-06-2013 / 13:34
JackdeVries

Helemaal met u eens.

En Rotterdam

Zeg niet te snel dat de mensen die niet vaccineren de 'schuldige' zijn van de epidemie. Want ik ken verschillende gevallen waar het juist het omgekeerde was.

En als ik kijk naar de gevolgen van vaccineren zoals JackdeVries ook schrijft dan is het allemaal niet zo onschuldig.

En wat de ziekten betreft er word gezegd dat in de tijd dat men begon in te enten die ziektes minder werden. Wat ze niet meer rekenden is dat de hygiene een stuk beter werd dus het is maar de vraag of het vaccineren er iets mee te maken heeft.

Het is veel meer dan alleen maar 'laten we allemaal vaccineren want dan hebben we geen last meer van mazelen pokken etc'
rotterdam
09-06-2013 / 14:15
@ jmvi ; hygiëne heeft weinig of niets te maken met de verspreiding van het pokkenvirus.
Pokken of variola was een uiterst besmettelijke en levensbedreigende virusziekte die de mensheid eeuwenlang heeft geteisterd. Zo is in de afgelopen drieduizend jaar één op de tien mensen gestorven aan het pokkenvirus. Diegenen die een epidemie overleefden, beschikten daarna vaak over voldoende afweer, maar contact met nieuwe volken kon daarna desastreus zijn.De ziekte wordt veroorzaakt door het pokkenvirus. Er zijn twee soorten: de minder gevaarlijke Variola minor en de bij niet-ingeënten meestal dodelijke Variola major. Er zijn ook diverse verwante dierlijke virussen, met name het koepokvirus, dat vaccinia (koepokken) veroorzaakt. Het doormaken van koepokken geeft een mens bescherming tegen pokken. Daartegen kon men zich door bewuste besmetting met koepokken dus beschermen; de term vaccineren is dan ook afgeleid van het Latijnse woord vaca (koe).Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is de ziekte door een uitgebreide wereldwijde vaccinatiecampagne niet meer voorgekomen. Pokken zijn dus de eerste en tot 14 oktober 2010, toen de runderpest uitgeroeid verklaard werd,[1] het enige virus dat door de moderne wetenschap is uitgeroeid. Dit was alleen mogelijk doordat er een effectief vaccin bestaat en er geen symptoomloze dragers van de ziekte zijn en er geen dierlijk reservoir bestaat van de ziekteverwekker.

Mensen die niet vaccineren profiteren van de mensen die dit wel doen.
Bij een dekking van 90% zijn grote epidemieën te voorkomen. Blijft het probleem van de plaatselijke uitbraak van de ziekte. Denk aan I1971 – Staphorst was wereldnieuws vanwege een uitbraak van polio (kinderverlamming). Hierdoor werden 39 personen (de meesten van hen waren kinderen) met deze ziekte besmet. Vijf van hen overleden, een aantal anderen raakten invalide. Heden ten dage ligt de situatie anders en zijn de meeste Staphorsters ingeënt. Omdat echter zo'n twintig procent nog altijd niet is ingeënt en vanwege het feit dat het gaat om een in één gemeente samenlevende groep, geldt deze plaats alsook vergelijkbare andere plaatsen in Nederland als - de enige Europese - risicogebieden voor de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ik weet verder niet hoe te reageren, u komt met aannames i.p.v. met solide cijfers en wetenschappelijke onderbouwingen.
mortlach
10-06-2013 / 09:47
Volgens mij spreekt Jack de Vries zichzelf een beetje tegen, maar vanwege de onduidelijk taal is het lastig daarvan zeker te zijn.

" Vaccinatie is vrijwel niet wetenschappelijk bewezen. Vaccinatie draagt namelijk bij aan het genetisch verzwakken van geslachten. Bovendien iedereen draagt virussen en bactiëren over of je nu wel of niet ingeënt bent. De argumenten die gebruikt worden door de GGD en de NPV zijn loze kreten, die niet zijn gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs. "

Ik neem aan dat je bedoelt dat de effectiviteit van vaccinatie niet bewezen zou zijn. En niet OMDAT (dat betekent namelijk namelijk) het "geslachten genetisch verzwakt". Maar wat betekent dat laatste in vredesnaam? Ik doe een poging: "vaccineren beschermt niet tegen ziekten, maar omdat het stiekem toch werkt, wordt genetische resistentie tegen ziekten niet langer uitgeselecteerd en wordt de populatie als geheel vatbaarder voor ziekten. En dat is een probleem omdat we tegenwoordig toch iedereen inenten en niemand die ziekten meer krijgt, omdat vaccineren niet werkt..." of zo...

O, en het idee dat ook ingeënte mensen ziekten verspreiden is natuurlijk wel leuk, maar er is nog wel een verschilletje in de hoeveelheid ziektekiemen die een gezond iemand verspreid en iemand die zijn longen uit zijn lijf hoest.
mortlach
10-06-2013 / 09:53
Vaccineren werkt niet? Feit 1: pokken heeft in de afgelopen 3000 jaar ongeveer 10% van de wereldbevolking gedood. In 1950 vielen er nog 50 miljoen doden. En 50 jaar nadat er een intensief wereldwijd vaccinatieprogramma is ingevoerd bestaat de ziekte alleen nog maar in de vriezers van een paar zeer specifieke laboratoria.

En dankzij een intensief malaria-vaccinatieprogramma maken we daar ook goede vooruitgang.

Vaccineren werkt niet? Kijk eens in een geschiedenisboek.
mortlach
10-06-2013 / 09:55
Jack de Vries schrijft: "Er zijn op dit moment enorm veel onderzoeken die het verband aantonen tussen vaccinatie en ADHD, PMDS en Alzheimer (dementie). ... Daarentegen worden we bezaaid met bangmakerij over "wat als er dit of dat gebeurt..."

Jij hebt zeker toen je klein was een inenting tegen ironie gehad? Ik niet, en bij mij doet deze redenatie gewoon pijn!
Catherine
10-06-2013 / 11:46
Mijn kind haalt elk jaar trouw de griepprik, hij valt in de doelgroep. Hij kreeg dit jaar toch de griep (is aangetoond middels labonderzoek) en is heel ziek geweest.
Mijn andere kind kreeg kinkhoest, ondanks de serie DKTP prikken.
Een inenting is NOOIT 100% betrouwbaar, het is een schijnveiligheid die veel mensen ten onrechte beleven. Ik ben ingeënt dus... ik kan tenminste die ziekte niet krijgen!
Nou wel hoor, maar ook één van die andere honderdduizend ziektes, waar geen vaccinatie voor is.

Ik ben niet tegen vaccinatie, maar wel tegen de naieve denkwijze die veel mensen hebben. En iemand wegzetten als crimineel als hij zijn kinderen niet laat inenten.
Doormaken is altijd beter dan vaccineren, heb ik meerdere specialisten horen zeggen!!!
Of het nu mazelen of de griep is, je bouwt echt een veel betere weerstand op, vaak levenslang. Een vaccinatie is altijd maar beperkt en veel vaccins moeten steeds sterker gemaakt worden. Zoals het kinkhoest vaccin bijv.
mortlach
10-06-2013 / 11:57
Wat een vreemd argument. Als je je laat inenten tegen pokken - toen dat nog nodig was - kon je inderdaad een andere ziekte krijgen, maar in ieder geval GEEN pokken.

Doormaken is beter dan vaccineren? Hoeveel mensen ken jij met polio-verlamming?
rotterdam
10-06-2013 / 12:19
@Catherine ; waarom ga je voorbij aan het cijfer dat Mortlach geeft over pokken ? ( pokken heeft in de afgelopen 3000 jaar ongeveer 10% van de wereldbevolking gedood. In 1950 vielen er nog 50 miljoen doden.)

Wie heeft “niet enters” weggezet als crimineel ? Ik niet in ieder geval, wel als oliedom. En ja, de artsen die dit soort stellingen promoten zijn inderdaad levensgevaarlijk en dienen m.i. geschorst te worden.

Ook heeft niemand hier beweerd dat vaccinatie 100% dekking geeft. Waar haalt u dat vandaan ?

Als je woont in een gebied gelegen onder A.P. dan bouw je een dijk.
Is die dijk altijd toereikend ? Nee maar dat is geen reden om niet te bouwen.

Dat is verantwoordelijk gedrag, woekeren met je talenten, rentmeesterschap.
Catherine
10-06-2013 / 12:28
Pokken ja. Ook de pest heeft ooit een groot deel van de wereldbevolking gedood. De moderne variant van een dergelijke ziekte heet nu kanker.
Sommige soorten zijn te remmen of te genezen.
Er zullen altijd ziektes zijn en het zit in de mens om die af te weren, te bestrijden, wat volstrekt logisch is!
Maar het is voor een groot deel schijnveiligheid, daar ageer ik tegen. Hier wordt misschien dat zo niet gesteld, maar in de volksmond is het toch: ik laat me inenten want ik wil die r*t ziekte niet krijgen. Denk nog maar eens terug aan de massahysterie omtrent de mex. griep.
Twee van mijn kinderen en ikzelf hebben het gehad. Er zijn uiteindelijk maar enkele mensen eraan overleden, die waarschijnlijk al een onderliggende aandoening hadden.
Vraag maar aan een gemiddelde specialist, het gaat nu over virusziekten, wat beter is. Als hij eerlijk tegen je is, zegt hij doormaken.
Maar men is beducht voor complicaties.
Al die inentingen in dat jonge pure babylijfje, er komt steeds een aandoening bij in het pakket, is DAT gezond denk je?
mortlach
10-06-2013 / 12:48
Kanker is niet te vergelijken met pokken en de pest, simpelweg omdat kanker geen infectieziekte is en dus niet besmettelijk. Ja, mensen gaan tegenwoordig dood aan kanker, omdat ze daar de KANS toe krijgen omdat ze niet op jonge leeftijd doodgaan aan de pest of pokken.

Dat schijnveiligheids-argument is erg zwak. Dat pokken niet meer bestaat is een FEIT. 100% veiligheid, dankzij vaccinatie.

En jonge pure babylijfje? Wat een idylle... Ik zie een babylijfje dat nog niet genoeg weerstand heeft kunnen opbouwen...
rotterdam
10-06-2013 / 14:21
Mexicaanse griep is het slechtste voorbeeld wat je had kunnen geven. Wat denk je, als de toenmalige minister Klink alle adviezen terzijde zou hebben gelegd en er was een ernstige epidemie uitgebroken ? Alle wijsneuzen die nu zeggen tot de vaccinatie niet nodig is geweest hadden hem met pek en veren het land uitgejaagd. Achteraf makkelijk beredeneren – de beste stuurlui staan aan wal.

Ik was onlangs in Oeganda, de Nederlandse zending heeft daar een vaccinatieprogramma tegen “Gele Koorts” gefinancierd.
De gele koorts is een infectieziekte veroorzaakt door het gelekoortsvirus dat door muggen wordt verspreid. De ziekte komt alleen in Afrika ten zuiden van de Sahara (ca. 180.000 sterfgevallen per jaar)
De ziekte verloopt meestal subklinisch, minder dan een kwart van de patiënten krijgt symptomen van gele koorts. De sterfte kan wel tot twintig procent of meer van alle patiënten oplopen, mede afhankelijk van de virulentie van het virus. De incubatietijd is vrij kort met 3-6 dagen. Hierna ontstaan de klachten die uiteen kunnen lopen van de klachten van een 'griepje' tot een ernstige hemorragische koorts. De klachten beginnen acuut en zijn meestal hoge koorts, spierpijn, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid, braken en mogelijk geelzucht. De polsslag is vaak langzamer dan verwacht. Hierna treedt een herstel op waarna een klein deel van de patiënten enkele uren tot een dag later alsnog ernstige ziekteverschijnselen krijgt. De klachten zijn dan (bloederige) diarree en andere bloedingen, buikpijn, ernstige geelzucht, neurologische afwijkingen en shock. Tot de helft van deze groep overlijdt aan de ziekte.
Er is geen oorzakelijke behandeling van gele koorts zodat de behandeling noodgedwongen symptomatisch is. Of dit bijdraagt aan een betere prognose is twijfelachtig.
De broeders en zusters danken God in elke kerkdienst voor dit vaccinatieprogramma.
Ik zou zeggen “ga eens zelf kijken” maar dat is niet mogelijk, zonder gele koorts vaccinatie mag je (geheel terecht) het land niet in.
Catherine
10-06-2013 / 15:38
Lees eens goed! Ik zie niet dat ik tegen vaccinatie was!!!
En over de mex griep, vanavond op Ned 2 om 23 uur een programma over media hype rond de mex griep!

Meer nieuws

Evangelist Jan van Dooijeweert is in Peru aangevallen door een stier. Wonderlijk genoeg is hij hierbij niet gewond gera...
6 reacties
06-06-2013
De EH is een kaartenactie gestart rondom de eindexamens. Ken jij iemand die dit jaar (mbo-, havo- of vwo-)examen doet, d...
geen reacties
29-05-2013
De Bijbelvertalers van Wycliffe hebben een wel heel originele manier gevonden om donateurs te vinden voor hun werkzaamhe...
geen reacties
27-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering