Artikelen met tag

kerkorde

In hoeverre houdt men zich aan de Dordtse Kerkorde (DKO) binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG)? Een betere verwoording ...
geen reacties
10-09-2019
Hoe lang mag een kerkrentmeester zijn taken vervullen? Bij onze gemeente vervult een persoon al heel veel jaren de taken...
geen reacties
07-08-2019
Er wordt buitengewone visitatie aangevraagd door de kerkenraad om een onenigheid binnen de gemeente op te lossen. Hoe is...
geen reacties
23-04-2019
Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kan...
geen reacties
04-12-2017
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het hal...
2 reacties
21-11-2016
Graag wil ik een vraag stellen aan ds. Schreuders (HHK). Als ik het goed begrijp heeft men in de kerken van de PKN een b...
geen reacties
14-06-2016
Aan ds. J. L. Schreuders. Is het volgens de kerkorde van de HHK mogelijk dat een ambtsdrager die in zijn tweede termijn ...
1 reactie
19-11-2015
Bij ons in de kerk (Ger. Gem.) is pas een nieuwe diaken gekozen. Wat ik raar vind, is dat de bevestigingsdatum al wordt ...
geen reacties
22-07-2015
Een vraag waar kerken niet graag op antwoorden: de eerste samenkomsten van christenen werden door die eerste christenen ...
geen reacties
02-09-2014
Aan een Hersteld Hervormde dominee. Tijdens een avondje met drie vrienden kwam het idee naar boven om binnen onze gemeen...
geen reacties
10-07-2014
Hoe lang van te voren moet de kerkenraad de naam van een te beroepen predikant kenbaar maken aan de gemeente?
geen reacties
30-01-2014
Klopt het dat de kerkorde van de HHK dezelfde is als die van de PKN? Wat maakt dan het onderscheid tussen de twee kerkve...
geen reacties
06-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering