Termijn kerkrentmeester

Ds. B. J. van de Kamp / Geen reacties

07-08-2019, 08:09

Vraag

Hoe lang mag een kerkrentmeester zijn taken vervullen? Bij onze gemeente vervult een persoon al heel veel jaren de taken van kerkrentmeester. Alles moet eerst de goedkeuring van deze persoon hebben. Zij heeft overal invloed op: begraafplaatsen, huwelijken, collectebonnen, noem maar op. Echt op alles. De beslissingen worden meer genomen door haar dan door de kerkenraad of het moderamen. Vindt u het goed dat een persoon zoveel macht en invloed op mensen heeft dat zij alle beslissingen neemt?

Het is zelfs zo erg dat mails eerst door haar gelezen moeten worden en dan neemt zij de beslissing. Ook beslist zij dat er mensen uit het LRP-systeem gehaald worden die te arm zijn om bij te dragen. Ook worden de mensen agressief benaderd om de jaarlijkse kerkbalans af te dragen. Kan deze persoon tot in levensdagen zo doorgaan, of heeft zij ook een termijn om te stoppen met dit werk? In deze gemeente draait het om geld, niet om het Woord van God uit te dragen. Dit vind ik erg jammer.


Antwoord

Beste vragensteller/vragenstelster,

Sorry dat de beantwoording op zich heeft laten wachten. Ik ben met vakantie geweest.

Uw kwestie is heel vreemd. Onmogelijk binnen een PKN-gemeente. Iemand kan niet langer dan 3 x 4 jaar zitting hebben in de kerkenraad. Ook het feit dat alles door haar -ik begrijp dat het een vrouw is- wordt gecontroleerd en gedicteerd, getuigt van een wantoestand in de gemeente.

Ik zou adviseren om t.a.v. van dit punt een gesprek met de scriba van de classis aan te vragen. Dit aan hem of haar voor te leggen. Op deze wijze kan het een en ander in werking worden gezet.

Gaat het om een vrije gemeente of afgescheiden gemeente, dan kan ik je niet helpen. Ik ben alleen op de hoogte van de kerkorde van de PKN.

Naar ik hoop heb ik je voldoende geïnformeerd.
      
Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Lees meer artikelen over:

kerkordekerkvoogdij
Dit artikel is beantwoord door

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
98 artikelen
Ds. B. J. van de Kamp

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Waarom is het in de Ger. Gem. gebruikelijk dat de predikant tegelijk voorzitter is van de kerkenraad? De ouderlingen hebben toch het regeerambt, dan is het toch niet juist dat de predikant dit op zich...
Geen reacties
05-08-2014
Ik heb een vraag over in hoeverre de Bijbel nog van toepassing is op mijn leven zoals bij de rijke jongeling of het weggeven van een kledingstuk (als je er twee hebt). Ik ben een vrijgezel met een zee...
Geen reacties
05-08-2020
Ik ben een jong meisje en zit in de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Nu heb ik een vraag over de bekering. Genade is een woord met een bijzondere inhoud. Iets waar het leven om draait. Iets waar i...
Geen reacties
05-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering