Ambtstermijn ouderlingen en diakenen

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

21-11-2016, 13:54

Vraag

In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het halve deel veranderd en andere in de plaats gesteld worden, tenzij dat de gelegenheid en het profijt van enige kerk anders vereist. Uit de toelichting hiervan in het boek van ds. W. Silfhout blijkt dat men twee jaren te kort vond en dat in de praktijk een gewoonte gevormd is van twee of meer jaren dienen. “Ook in de Gereformeerde Gemeenten is het regel dat om de drie of vier jaar een evenredig deel van de ouderlingen en diakenen aftreedt.”

Bij ons in de gemeente is het de praktijk dat er -tenzij er bijvoorbeeld bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn- de aftredende ambtsdragers gewoon weer herkiesbaar zijn en dat zij ook altijd herkozen worden. Dat lijkt me niet in lijn met artikel 27 van de Kerkorde. Waarom wordt dit artikel dan toch min of meer terzijde geschoven omdat het de kerk even niet zo goed uit komt? Wat zou de kerkenraad ervan zeggen als we op deze manier om zouden gaan met de Tien Geboden?

Ik kom uit een gemeente van een kleine 500 leden en ik kan (hoewel dat niet aan mij is) genoeg mensen noemen die m.i. goede ambtsdragers zouden kunnen zijn en toch hebben we diverse ambtsdragers die al meer dan tien of zelfs twintig jaar in de kerkenraad zitten. Ik zeg niet dat zij hun ambt niet naar behoren invullen, maar ik zou zo graag een beetje verandering zien. Wordt het niet tijd om hier wat meer aandacht aan te besteden binnen de Gereformeerde Gemeenten?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik kan me voorstellen dat je wat moeite hebt met het niet aanhouden van de jaren voor de ambtsperiode van ouderlingen en diakenen. Ook ken ik ik de gedachte wel dat er verschillende mensen in de gemeente zijn die ook diaken of ouderling zouden kunnen zijn. Toch is het voor mij moeilijk om hierover iets veroordelends te zeggen. Het is een diep ingeslepen gebruik dat ouderlingen en diakenen veel langer dienen dan in de kerkelijke vergaderingen is afgesproken. De reden is duidelijk, maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met afwijken van de regels die we zelf hebben opgesteld.

Ik denk ook dat het niet goed is wat ik niet zo lang geleden hoorde zeggen: “Mijn vader moet nog een paar jaar en dan zijn de 40 jaar vol. Dan krijgt hij ook een lintje.” Als we ons zo opstellen kunnen we niet meer dienstbaar zijn in de raad van de kerk. Daar gaat het namelijk niet om prestaties, maar om trouw dienen. Ik denk ook dat het goed zal zijn als meerdere keren gewisseld wordt van kerkenraadsleden om te voorkomen dat men gaat denken dat het een soort beroep of functie is.

Het is heel goed om hierover op huisbezoek eens met je ouderling over deze dingen door te praten. Zij kunnen je ook uitleggen wat bij jullie in de gemeente de aanleiding is geweest om mensen langer op hun plaats te laten zitten.

Gods zegen en een hartelijke groet,
Evangelist Jan van Dooijeweert

Dit artikel is beantwoord door

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
264 artikelen
J.W.N. van Dooijeweert

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
John61
22-11-2016 / 07:57
Vraagsteller stelt: "Wat zou de kerkenraad ervan zeggen als we op deze manier om zouden gaan met de Tien Geboden?".

De 10 geboden zijn een instelling van onze Heer, de Dordtse Kerkorde is door mensen gemaakt en ze zijn daarom niet perfect. Door zo'n opmerking lijken ze beide van dezelfde zwaarte te zijn, wat m.i. principieel onjuist is. Het wekt de suggestie dat het "overtreden" van de Dordtse Kerkorde feitelijk het zelfde als het overtreden van Gods geboden is. Zo spannen we de Heer voor ons eigen karretje, daar is Hij te Groot en te Machtig voor. Bescheidenheid past ons beter.
Dirk
22-11-2016 / 12:20
Voor zover ik weet wordt in de DKO geen uitspraak gedaan over het aantal termijnen dat iemand dient. Dus een kerkenraad heeft de mogelijkheid om iemand die nu ambtsdrager is, ook op tweetal te zetten. Deze man kan dan voor een aansluitende periode door de gemeente worden gekozen (of niet, omdat de tegenkandidaat/tegenkandidaten worden gekozen).

Vanuit wat ik om me heen hoor en zie is het overigens goed dat ouderlingen en diakenen meer dan een termijn dienen. Naar mijn mening is een periode van ongeveer 9 jaar ideaal. Binnen de Gereformeerde Gemeente zou dit betekenen dat iemand dan minimaal twee keer opnieuw op tweetal wordt gezet door de kerkenraad.

En omdat opnieuw op tweetal gezet worden haast een automatisme is geworden, is helaas de gedachte gegroeid dat iemand niet op tweetal zetten een motie van afkeuring is. Dat is het dus niet. Als ambtsdrager wordt je gekozen voor 1 termijn, niet meer en niet minder.

Terug in de tijd

Mijn vraag is meer een vraag om hulp. Het geloofsleven is voor mij altijd heel belangrijk geweest en ik ben er afgelopen jaren veel meer mee bezig geweest dan eerder in mijn leven. Na een gesprek met ...
4 reacties
21-11-2017
Sinds kort heb ik mijn gospelmuziek weggedaan omdat het me van God weghield. Maar is gospel voor iedereen slecht?
Geen reacties
21-11-2005
Ik weet niet meer hoe het verder moet! Op de basisschool ben ik gepest en ook op het voortgezet onderwijs. Ik zit nu op het MBO. Daar heb ik geen leuke klas (veel geroddel, enz.) en heb mijn plek daar...
Geen reacties
21-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering